pronunciación:      

Las traducciones a español:

  • a casa   
  • en casa   
    (Adverb  )

Otros significados:

 
där man bor

Frases similares en el diccionario de sueco español. (2)

Ensam hemma
Home Alone
Hemma hos Fran
Viviendo con Fran

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "hemma", memoria de traducción

add example
sv Han hittades hemma i morse
es Lo encontraron esta manana en su casa
sv I egenskap av kvinna och mamma till tre barn vill jag naturligtvis att mammor ska kunna vara hemma med sina barn så länge som möjligt.
es Obviamente, como mujer y madre de tres hijos, quiero que las madres puedan estar con sus bebés el mayor tiempo posible.
sv Det skulle i hög grad strida mot programmets huvudmål, nämligen att se till att så många gamla människor som möjligt kan bo kvar hemma så länge som möjligt.
es Eso iría en contra del objetivo principal del programa; a saber: contribuir a que el mayor número posible de personas mayores siga viviendo en su casa tanto tiempo como sea posible.
sv Den begränsade forskningsbudget som finns tillgänglig får inte till största delen användas av kommissionen till angränsande politikområden, för det är inte någon uppgift som hör hemma på Europanivå.
es Los pocos recursos disponibles no deben emplearse mayoritariamente en una política de acompañamiento de la Comisión, puesto que esta tarea no incumbe a la Unión Europa.
sv De ideologiska debatter som då och då uppkommer, särskilt på detta område, hör inte alls hemma i parlamentet.
es Los debates ideológicos que surgen de vez en cuando, sobre todo en este contexto, están, en mi opinión, totalmente fuera de lugar.
sv Tyvärr är inte Crowley närvarande, men jag kunde i något sammanhang berätta för honom om den finska anhörigvårdarersättningen, där det även är möjligt att få ersättning när man vårdar en ahörig hemma.
es Desgraciadamente el Sr. Crowley no se encuentra presente, a pesar de lo cual podría darle a conocer en algún otro momento el sistema finlandés de indemnización por atención a un familiar, que permite obtener también una ayuda compensatoria por prestar cuidados a los suyos en casa.
sv Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: stationär dator
es dispositivos utilizados para acceder a Internet en casa: ordenador de mesa
sv En bubbel blåsande dubbel unge hör inte hemma här ute i ett mans land
es Un bebé doble que hace burbujas no pertenece aquí...... en un país de hombres
sv Inte heller kan utrikesminister al-Zahars uttalanden, som publicerats vida omkring av den internationella pressen, där han ingöt förhoppningar om en öppen attityd gentemot ett erkännande av Israel och därmed tvåstatspolitiken, ses som särskilt uppmuntrande eller betryggande, med tanke på att samma person bara några dagar tidigare gjorde ett otroligt uttalande om att han drömde om att få hänga upp en fin världskarta på väggen hemma där staten Israel inte fanns med.
es Tampoco son en absoluto alentadoras o tranquilizadoras las declaraciones, ampliamente divulgadas por la prensa internacional, del Ministro de Asuntos Exteriores Al Zahar, en las que daba alas a la esperanza de una actitud abierta ante el reconocimiento de Israel y, por tanto, ante la política de los dos Estados, desde el momento en que, pocos días antes, el mismo personaje pronunció una increíble declaración según la cual su sueño sería colgar en su casa un bonito mapamundi en el cual no apareciera el Estado de Israel.
sv Är du hemma i kväll?
es ¿ Estarás en casa luego?
sv I stället för kortfristiga och kortsiktiga åtgärder, som jag tyvärr inte minst också har upplevt det hemma hos mig, krävs det här ett strategiskt tänkande över alla gränser.
es Lo que necesitamos aquí es un planteamiento estratégico de alcance mundial, en lugar de toda la serie de actividades de escaso alcance y cortas de miras que, por desgracia, vemos últimamente, al menos en mi país.
sv Vi ses hemma sen
es Nos vemos en la casa
sv och begär som inte hör hemma i en salong
es Y ciertamente tenemos deseos que no se confinan en un salón
sv När du är hemma kommer hon springande
es Tan pronto llegues a casa, ella vendrá corriendo
sv Att lyssna till fonogram via radio måste anses som privat användning av allmänheten, vare sig det sker hemma, på arbetet, på bussen eller på restaurangen
es Los derechos de autor por los fonogramas ya los pagaron antes las personas que los reproducen, que tienen el derecho a comunicarlos al público por procedimientos alámbricos o inalámbricos
sv Vi ses hemma
es Te veré en casa
sv Vi har varit hemma i tio veckor
es Llevamos en casa diez semanas
sv Närjag berättar sagor för mina små släktingar där hemma... brukar alltid någon av dem ge mig en första mening
es Cuando relato un cuento a mis sobrinas... una de ellas siempre provee la primera frase
sv Mina vänner där hemma
es Mis amigos allá en mi tierra
sv Humaniteten tvingar oss att ta hänsyn till lidandet hos dem som måste lämna sina avhållna sällskapsdjur hemma när de reser i Europeiska unionen.
es El sentimiento humanitario nos obliga a tener en cuenta el sufrimiento de las personas que deben dejar atrás a sus preciados animales de compañía cuando viajan por la Unión Europea.
sv Förlåt att jag stör er hemma
es Perdón por molestarla en su casa
Mostrando página 1. 3407 encontrado frases búsqueda de una frase hemma.Se encuentra en 1,661 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.