pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (39)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Asia MicăAsia Menor
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
mic om verdehombrecillo verde
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Deoarece Renagel nu conţine calciu, medicul dumneavoastră vă poate prescrie suplimentar comprimate de calciu. • puteţi avea o cantitate mică de vitamina D în sângeComo Renagel no contiene calcio, puede que su médico le recete comprimidos de calcio. tenga el nivel de vitamina D en sangre bajo
Iată micul dejunAhí tienes tu desayuno
Absorbţie Date obţinute la subiecţi umani sănătoşi arată că, după o singură aplicare sau după aplicări repetate de tacrolimus unguent, expunerea sistemică la tacrolimus este mică sau inexistentăAbsorción Datos de seres humanos sanos indican que la exposición general a tacrolimus es escasa o nula después de la aplicación tópica única o múltiple de pomada de tacrolimus
Eşti un mic membru, nu?¿ Eres un apropiado skinhead, sí?
În sfârșit, Íslenskt sement ehf. a contestat faptul că dreptul întreprinderii de a reachiziționa activele pe care le poate utiliza pentru un preț total de ‧ milioane ISK implică ajutor de stat deoarece aceste instalații specializate pentru producția de ciment aveau o valoare de piață micăFinalmente, Íslenskt Sement ehf. impugnaba que el derecho de la empresa a readquirir por ‧ millones ISK los activos que tiene derecho a utilizar contenga ayuda estatal puesto que estas instalaciones especializadas de producción de cemento tenían escaso valor de mercado
În opinia Comitetului, mai ales aceste ultime dispoziții sintetizează, mai bine decât toate celelalte, rațiunea modificării directivei, stabilind un punct de echilibru între nevoia de obligații suplimentare, motivele reducerii costurilor administrative (aceasta privește doar o mică parte a întreprinderilor) și furnizarea de mai multe informații de către autoritățile financiareEn opinión del Comité, estos últimos requisitos son los que mejor sintetizan el ratio de modificación de la directiva, al establecer un punto de equilibrio entre la exigencia de imposiciones suplementarias, la motivación para la reducción de los costes administrativos (afectaría a una mínima parte de las empresas) y el acceso a mayor información por parte de las autoridades financieras
Comitetul atrage atenția asupra cerinței de a dispune de suficiente locuri de parcare pentru staționarea vehiculelor, ca formă de acreditare a stabilirii permanente a întreprinderii într-un stat membru, deoarece aceasta poate reprezenta o cerință foarte greu de îndeplinit, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, și solicită autorităților locale să faciliteze amplasarea de locuri de parcare suficiente sau să coopereze cu aceste întreprinderi în scopul administrării locurilor de parcare comuneEl Comité llama la atención sobre la exigencia de disponer de plazas de aparcamiento para el estacionamiento de vehículos en número suficiente, como forma de acreditar el establecimiento permanente de la empresa en un Estado, ya que puede suponer un requisito muy elevado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, e insta a las autoridades locales a facilitar la disposición de plazas de aparcamiento suficientes o a impulsar la cooperación de las empresas para gestionar zonas de aparcamiento conjuntas
Considerăm că sumele de bani implicate ar trebui măsurate în același mod, și nu în modalitatea propusă acum, în care operațiunile mai mici sunt măsurate în suplimente de 50 000 de euro în timp ce operațiunile mai mari sunt măsurate în suplimente mai mari făcând dificilă aflarea sumelor exacte implicate.Creemos que los importes económicos pertinentes se midan de la misma forma, y no de acuerdo con la actual propuesta, según la cual las operaciones de menor cuantía se miden en incrementos de 50 000 euros, mientras que las de mayor cuantía se miden en incrementos mayores, debido a lo cual resulta difícil conocer exactamente el importe económico en cuestión.
Mic dejun, trei ani?Tres años desayunando
Având în vedere concluziile formulate cu privire la dumping, prejudiciu, legătura de cauzalitate și interesul Uniunii și în conformitate cu articolul ‧ alineatul din regulamentul de bază, ar trebui instituită o taxă antidumping definitivă la nivelul marjei celei mai scăzute de dumping sau de prejudiciu constatate, în conformitate cu regula taxei celei mai miciA la vista de las conclusiones obtenidas en lo referente al dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión, y de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento de base y con la regla del derecho inferior, deben establecerse derechos antidumping definitivos al nivel del margen menor entre los márgenes de dumping y de perjuicio constatados
MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICIINFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS
este mai mare de ‧ %, dar mai mică sau egală cu ‧ % din prețul de activare, taxa suplimentară este egală cu ‧ % din suma care depășește ‧ %, la care se adaugă taxele suplimentare prevăzute la lit. (b) și (csea superior al ‧ %, pero inferior o igual al ‧ % del precio desencadenante, el derecho adicional será igual al ‧ % del importe que exceda del ‧ %, al que se añadirán los derechos adicionales contemplados en las letras b) y c
Rațele negre se hrănesc cu crustacee pe care le găsesc în apele de coastă de mică adâncime, care vor fi parțial pierdute ca urmare a construirii MaasvlakteEl negrón común se alimenta de marisco que encuentra en aguas costeras poco profundas que desaparecerán en parte con el desarrollo del proyecto Maasvlakte
Mai mic pistolBaja la pistola
Cu toate acestea, aş dori să spun deschis că iau această chestiune în serios, astfel încât orice indiciu, oricât de mic ar fi, potrivit căruia ar exista noi constatări - şi chiar dacă aflăm despre acestea dintr-un raport într-un ziar - este atât de important pentru Comisie, încât chestiunea este înaintată oamenilor de ştiinţă.Sin embargo, quiero decir con franqueza que me tomo este tema tan en serio que cualquier indicio, por pequeño que sea, de que puede haber nuevos hallazgos disponibles -incluso si esa información únicamente a través de un periódico- es tomada tan seriamente por la comisión que el asunto es remitido a los científicos.
Vârstnici Doza iniţială trebuie să fie mai mică şi stabilirea ulterioară treptată a dozei trebuie să se facă mai lent, datorită riscului mai mare de a apărea reacţii adverse, în special la pacienţi debilitaţi şi cu vârste foarte înaintatePacientes de edad avanzada Las dosis iniciales deben ser más bajas y su ajuste posterior más gradual, dada la mayor probabilidad de efectos secundarios, en especial en los pacientes de edad muy avanzada y de estado delicado
Standardele privind declaraţiile legate de calitatea întreprinderilor ar trebui, de asemenea, respectate de întreprinderile mici.Las pequeñas empresas deberían, asimismo, cumplir las normas relativas a las evaluaciones de la calidad de las empresas.
Chiar dacă au fost injectate cantităţi mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamaţie accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică şi chiar pierderea unui degetIncluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa, que podría terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo
Pragul de ‧ % este prea mic pentru a obține brânzeturile maturate care prezintă procentul minim de materii uscate cerutEl límite del ‧ % es demasiado escaso para obtener quesos curados con el contenido mínimo de materia seca exigido
Raportul îşi propune să asigure că, pe măsură ce ne apropiem de următoarele alegeri din 2014, nu suntem implicaţi în niciun scandal, mare sau mic, şi că nu suntem afectaţi de acel tip de raport de prost gust din presă.Mi informe pretende que, a medida que nos aproximemos a las elecciones de 2014, nos veamos libres de escándalos, grandes o pequeños, y que no nos veamos afectados por informaciones desagradables aparecidas en la prensa.
Ar trebui de asemenea să încurajeze extinderea acestor beneficii la alte categorii de utilizatori finali, în special la întreprinderi mici și mijlociiDebe alentar asimismo la ampliación de estas ventajas a otras categorías de usuarios finales, en particular, las pequeñas y medianas empresas
Forma cu patogenitate mică cauzează în general doar simptome ușoare, în timp ce forma cu patogenitate înaltă determină rate foarte mari ale mortalității la cele mai multe specii de păsări domesticeLa forma de baja patogenicidad solo suele provocar síntomas leves, mientras que la forma de alta patogenicidad provoca tasas de mortalidad muy elevadas en la mayoría de las especies de aves de corral
Sitagliptin a avut un efect mic asupra concentraţiilor plasmatice de digoxină şi poate fi un inhibitor uşor al glicoproteinei p in vivoSitagliptina tuvo un pequeño efecto sobre las concentraciones plasmáticas de digoxina e, in vivo, puede ser un inhibidor moderado de la glucoproteína p
Cele mai sărace ţări din lume au contribuit la schimbările climatice în cea mai mică măsură şi, în acelaşi timp, suportă din plin consecinţele acestor schimbări.Los países más pobres del mundo han contribuido al cambio climático de manera muy marginal y, al mismo tiempo, están soportando las mayores consecuencias de ese cambio.
Mostrando página 1. 31277 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 7,348 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.