pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (39)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Asia MicăAsia Menor
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
mic om verdehombrecillo verde
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Biodisponibilitatea a scăzut în mod similar la o valoare estimată de ‧, ‧ % şi ‧, ‧ % atunci când alendronatul a fost administrat cu o oră sau o jumătate de oră înainte de micul-dejun standardizatLa biodisponibilidad disminuyó de forma similar hasta un valor estimado del ‧ % y ‧ % cuando alendronato se administró una hora o media hora antes de un desayuno normalizado
În cazul ajutorului acordat întreprinderilor mici și mijlocii, plafoanele din secțiunea ‧.B.‧.‧.‧ pot fi majorate până la ‧ % ESB pentru ajutorul acordat întreprinderilor mici și până la ‧ % ESB pentru ajutorul acordat întreprinderilor mijlociiEn el caso de las ayudas concedidas a las pequeñas y medianas empresas, los límites establecidos en la sección ‧.‧.‧ podrán incrementarse en un ‧ % de ESB, para las ayudas concedidas a pequeñas empresas, y en un ‧ %, para las ayudas concedidas a medianas empresas
Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura faptul că este utilizată cea mai mică doză aprobată de Aranesp pentru a furniza un control adecvat al simptomelor anemieiSe debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Aranesp que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia
CCMI sprijină pe deplin obiectivul de includere a cerințelor de mediu în faza inițială de planificare a produselor și în procesele de producție și de distribuție, ca parte integrantă a Strategiei Lisabona, pentru a reda competitivitatea unei industrii europene în transformare, nu numai din perspectiva unei dezvoltări durabile și coerente, dar și din perspectiva simplificării și raționalizării sarcinilor tehnice și administrative ale întreprinderilor, în mod special ale întreprinderilor miciLa CCMI aprueba plenamente el objetivo de tener en cuenta los requisitos medioambientales desde las etapas de concepción iniciales hasta los procesos de producción y distribución, que debe realizarse como parte integrante de la Estrategia de Lisboa para infundir competitividad a una industria europea que está cambiando, no sólo en términos de desarrollo sostenible y cohesión, sino también en términos de simplificación y agilización de los trámites técnicos y administrativos para las empresas, en particular las más pequeñas
În conformitate cu articolul ‧ alineatul litera (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, cantitatea minimă a ofertei per lot este de ‧ de tone, cu excepția cazului în care cantitatea disponibilă pentru lotul respectiv este mai mică de ‧ de toneLa cantidad mínima de la oferta por lote con arreglo a lo dispuesto en el artículo ‧, apartado ‧, letra c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, será de ‧ toneladas, a menos que la cantidad disponible para dicho lote sea inferior a ‧ toneladas
În astfel de cazuri, creditorilor le este refuzată de multe ori executarea hotărârii în cadrul pieței interne, iar prin urmare, cetățenii sau întreprinderile mici pierd bani și timp, deoarece sunt trimiși la instanțe din alte state membre odată ce procedurile judiciare au fost deja inițiate.En tales casos, con frecuencia se priva a los acreedores de la ejecución efectiva de la resolución judicial en el mercado interior; en consecuencia, los ciudadanos o las pequeñas empresas habrán perdido dinero y tiempo porque una vez iniciado el juicio se les remitirá a los tribunales de otros Estados miembros.
Impunătoare aşa cum pot fi, acestea au un impact mic asupra vieţii insuleiPor imponentes que sean, influyen poco en la vida de isla
Rapamune este indicat pentru profilaxia rejetului de organ la pacienţii adulţi cu transplant renal şi risc imunologic mic până la moderatRapamune está indicado para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos que presentan de bajo a moderado riesgo inmunológico, sometidos a un trasplante renal
Pentru depozitele la termen, suma mai mică dintre ‧ milioane EUR pe bancă sau ‧ % din fondurile proprii ale băncii, cu condiția ca rating-ul respectiv pe termen scurt să fie cel puțin A-‧ (S&P) sau echivalentul acestuiapara los depósitos a plazo, el inferior entre ‧ millones de EUR por banco o el ‧ % de los fondos propios del banco a condición de que la calificación a corto plazo respectiva sea al menos A-‧ (S&P) o equivalente
Saltelele de pat pentru copii nu trebuie să conțină părți mici care pot fi detașate de copii și care pot rămâne blocate în faringe sau în partea posterioară a cavității bucaleTampoco llevarán piezas pequeñas que puedan ser arrancadas por el niño y quedarse atascadas en la faringe
Tu ai avut o mică problemă?¿ Tú tuviste una situación?
Tată, e gata micul dejun!Papá, eI desayuno está Iisto
În mod similar, controlul poate exista chiar în cazurile în care o entitate deține o mică parte sau nu deține nicio parte din capitalurile proprii ale SPEDe forma similar, el control puede existir incluso en casos donde la entidad posea poca o ninguna participación en la ECE
MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICIINFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO
CEPROTIN poate conţine cantităţi mici de heparinăCEPROTIN puede contener trazas de heparina
se desfășoară având la bord un singur echipament reglementat ale cărui atribute tehnice duc, potrivit unui studiu științific evaluat de către CSTEP, la o captură cu conținut de cod mai mic de ‧ % (echipament foarte selectivse lleve a cabo disponiendo a bordo de un único arte regulado, cuyas características técnicas den como resultado, con arreglo a un estudio científico evaluado por el CCTEP, una captura con menos de un ‧ % de bacalao (arte altamente selectivo
Administrarea orală a unei capsule cu un mic dejun standard de aproximativ ‧ Kcal a determinat o creştere de până la ‧ % a ASC pentru aprepitantLa administración oral de la cápsula con un desayuno estándar de aproximadamente ‧ Kcal ocasionó un aumento de hasta el ‧ % en el AUC de aprepitant
Utilizaţi doza cea mai mică necesară pentru a obţine o opacifiere adecvată a cavităţilor, deoarece dozele mai mari produc efecte de blocare a imaginii, existând posibilitatea mascării unor informaţii importanteDebe utilizarse la dosis más pequeña para la opacificación adecuada de las cavidades ya que las dosis mayores producen efectos de bloqueo en la imagen que pueden ocultar información importante
Consider că textul aprobat al regulamentului reprezintă un compromis bine echilibrat, întrucât reuşeşte să garanteze drepturile pasagerilor fără să impună totodată poveri administrative excesive transportatorilor, dintre care cei mai mulţi sunt întreprinderi mici şi mijlocii.por escrito. - (CS) Considero que el texto del Reglamento aprobado constituye un compromiso equilibrado, que garantiza los derechos de los pasajeros sin imponer al mismo tiempo una pesada carga a los transportistas, en su mayor parte empresas pequeñas y medianas.
Din marca hârtiei igienice eu recunosc doar floarea mică cu cercul de stele în jurul ei.Solo me suena la pequeña flor con el círculo de estrellas alrededor de una marca de papel higiénico.
Mostrando página 1. 31277 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 8,509 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.