Las traducciones a español:

  • cultivo de setas   

Oraciones de ejemplo con "cultivarea ciupercilor", memoria de traducción

add example
ro Ajutoarele vor fi acordate, de asemenea, pentru elaborarea normelor (inclusiv pentru analiza comparativă cu alte norme) și pentru programe de formare, în conformitate cu articolul ‧ alineatul literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, pentru participanții la toate sistemele de asigurare a calității (Bord Bia's Quality Assured Schemes), inclusiv pentru producătorii de produse horticole comestibile, printre care se numără producătorii de compost și substrat pentru cultivarea ciupercilor
es La ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
ro Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per ‧ m‧ de suprafață cultivată
es No obstante, para el cultivo de setas, las PE se determinarán en función de la producción bruta para el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresará por unidad de ‧ m‧ de superficie de lechos
ro Întrucât ciupercile sunt adesea cultivate în pivnițe sau în clădiri, trebuie să se poată preciza în fișa exploatației faptul că ciupercile sunt cultivate în spații protejate
es Como el cultivo de hongos se realiza con frecuencia en grutas o en edificios, conviene que en la ficha de explotación se pueda indicar si los hongos se cultivan bajo cubierta
ro suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivată
es superficies: en áreas, excepto en el caso de las Hongos, en que se expresarán en m‧ de superficie total cultivada
ro Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția cazului terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care este dată în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones y otras setas cultivables (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
ro Autoritățile italiene susțin că, din cauza caracteristicilor sale fiziologice, sfecla de zahăr cultivată în bazinul mediteraneean trebuie recoltată într-un interval de timp scurt, în care conținutul de zahăr se află la cel mai ridicat nivel, și trebuie transportată rapid (în termen de ‧ de ore după recoltare) la unitatea de prelucrare; în caz contrar, conținutul de zahăr din sfeclă se pierde, iar aceasta este atacată de ciuperci, ceea ce o face inutilizabilă
es Las autoridades italianas sostienen que, debido a sus características fisiológicas, la remolacha cultivada en la cuenca mediterránea debe recogerse durante un breve plazo en que la cantidad de azúcar contenida es más elevada y tiene que transportarse rápidamente al centro de transformación (dentro de las ‧ horas que siguen a la recogida) so pena de que la remolacha pierda azúcar y sea atacada por hongos que la echen a perder
ro Ciuperci de cultură cultivate atât în clădiri special construite sau adaptate în acest scop, cât și în spații subterane, peșteri și pivnițe
es Setas cultivadas tanto en construcciones especialmente levantadas o adaptadas a tal fin, como en subterráneos, grutas y cuevas
ro În forma sa actuală, nu se prevede în fișa exploatației posibilitatea de a preciza că ciupercile sunt cultivate în spații protejate
es La ficha de explotación actual no contempla la posibilidad de señalar si los hongos se cultivan bajo cubierta
ro Suprafața trebuie indicată în ari (‧ ari = ‧ hectar), cu excepția terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (suprafața totală a culturilor succesive), a cărui suprafață se indică în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas, con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones (superficie total de las capas sucesivas), que se indicará en metros cuadrados
ro Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care se exprimă în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de hongos (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
ro Trebuie să se obțină respectarea acestei valori de conicitate echivalentă, în ceea ce privește infrastructura, prin alegerea adecvată și justificată a ecartamentului de cale ferată, a supraînălțării șinei și a profilului ciupercii șinei, atât la nivelul liniei de cale ferată simplă, cât și la nivelul aparatelor de cale
es La observancia de este valor de conicidad equivalente debe obtenerse, en lo concerniente a la infraestructura, a través de una elección acertada y justificada, tanto en vía corriente como en aparatos de vía, del ancho de vía, de la inclinación del carril y del perfil de la cabeza de carril
ro Lista de ciuperci împotriva cărora acţionează Noxafil poate fi găsită în Rezumatul Caracteristicilor Produsului (care face, de asemenea, parte din EPAR
es La lista de hongos contra los que es activo Noxafil puede consultarse en el Resumen de las características del producto (incluido en este EPAR
ro Pe baza evaluării științifice, s-a stabilit că uleiul din ciuperca Mortierella alpina respectă criteriile prevăzute la articolul ‧ alineatul din Regulamentul (CE) nr
es A partir de la evaluación científica, se ha determinado que el aceite procedente del hongo Mortierella alpina se ajusta a los criterios establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no
ro Cred că abia am " scăzut " şi eu nişte ciuperci
es Creo que tire un poco de salsa de champiñon de mi propia cosecha
ro în astfel de cazuri, amestecul este cuprins în lista cu ingrediente în conformitate cu primul paragraf, în funcție de greutatea totală a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente,”
es en tal caso, la mezcla se indicará en la lista de ingredientes, de conformidad con el párrafo primero, en función del peso del conjunto de las frutas, hortalizas o setas presentes
ro În ceea ce privește utilizarea nicotinei pe ciupercile sălbatice, Comisia a primit informații de la statele membre și operatorii comerciali care arată că prezența nicotinei pe ciupercile sălbatice determină reziduuri superioare CMR-ului de ‧,‧ mg/kg stabilit în regulamentul respectiv
es Por lo que se refiere a la nicotina en las setas silvestres, la Comisión ha recibido información de los Estados miembros y de operadores de empresas que demuestra una presencia de nicotina en las setas silvestres que da origen a residuos superiores al LMR por defecto de ‧,‧ mg/kg fijado en dicho Reglamento
ro Se recomandă ca lămpile indicatoare de poziție să fie montate la aceeași înălțime între ‧ mm și ‧ mm deasupra ciupercii șinei
es Se recomienda montar las lámparas a la misma altura, entre ‧ y ‧ mm por encima de la cabeza del carril
ro Ma gandeam la un tapet cu o ciuperca nucleara
es Estaba pensando en una imagen de un champiñón nuclear
ro Lista de ciuperci împotriva cărora acţionează Posaconazole SP poate fi găsită în Rezumatul Caracteristicilor Produsului (care face, de asemenea, parte din EPAR
es La lista de hongos contra los que es activo Posaconazole SP puede consultarse en el Resumen de las características del producto (que también forma parte de este EPAR
ro Bacterii, ciuperci, protozoare și micoplasme
es Bacterias, hongos, protozoos y micoplasmas
ro Cuantumul suplimentar de ‧ de euro pe ‧ de kilograme greutate netă de produs, rezultat din rata taxei aplicabile țărilor terțe și din cea preferențială, aplicat la importul de conserve de ciuperci de tipul Agaricus (poziția NC ‧) este nul întrucât este contrar principiului proporționalității?
es ¿Es nulo, por contravenir el principio de proporcionalidad, el importe suplementario de ‧ euros por cada ‧ kg de peso neto del producto, resultante de aplicar el tipo de derecho de tercer país y el tipo de derecho preferencial, que se recauda por la importación de hongos conservados del género Agaricus (partida NC ‧)?
Mostrando página 1. 2625 encontrado frases búsqueda de una frase cultivarea ciupercilor.Se encuentra en 1,026 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.