Las traducciones a español:

  • cultivo de setas   

Oraciones de ejemplo con "cultivarea ciupercilor", memoria de traducción

add example
ro Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția cazului terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care este dată în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones y otras setas cultivables (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
ro Întrucât ciupercile sunt adesea cultivate în pivnițe sau în clădiri, trebuie să se poată preciza în fișa exploatației faptul că ciupercile sunt cultivate în spații protejate
es Como el cultivo de hongos se realiza con frecuencia en grutas o en edificios, conviene que en la ficha de explotación se pueda indicar si los hongos se cultivan bajo cubierta
ro În forma sa actuală, nu se prevede în fișa exploatației posibilitatea de a preciza că ciupercile sunt cultivate în spații protejate
es La ficha de explotación actual no contempla la posibilidad de señalar si los hongos se cultivan bajo cubierta
ro Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care se exprimă în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de hongos (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
ro Ajutoarele vor fi acordate, de asemenea, pentru elaborarea normelor (inclusiv pentru analiza comparativă cu alte norme) și pentru programe de formare, în conformitate cu articolul ‧ alineatul literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, pentru participanții la toate sistemele de asigurare a calității (Bord Bia's Quality Assured Schemes), inclusiv pentru producătorii de produse horticole comestibile, printre care se numără producătorii de compost și substrat pentru cultivarea ciupercilor
es La ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
ro Suprafața trebuie indicată în ari (‧ ari = ‧ hectar), cu excepția terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (suprafața totală a culturilor succesive), a cărui suprafață se indică în metri pătrați
es Se indicará la superficie en áreas, con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones (superficie total de las capas sucesivas), que se indicará en metros cuadrados
ro Autoritățile italiene susțin că, din cauza caracteristicilor sale fiziologice, sfecla de zahăr cultivată în bazinul mediteraneean trebuie recoltată într-un interval de timp scurt, în care conținutul de zahăr se află la cel mai ridicat nivel, și trebuie transportată rapid (în termen de ‧ de ore după recoltare) la unitatea de prelucrare; în caz contrar, conținutul de zahăr din sfeclă se pierde, iar aceasta este atacată de ciuperci, ceea ce o face inutilizabilă
es Las autoridades italianas sostienen que, debido a sus características fisiológicas, la remolacha cultivada en la cuenca mediterránea debe recogerse durante un breve plazo en que la cantidad de azúcar contenida es más elevada y tiene que transportarse rápidamente al centro de transformación (dentro de las ‧ horas que siguen a la recogida) so pena de que la remolacha pierda azúcar y sea atacada por hongos que la echen a perder
ro Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per ‧ m‧ de suprafață cultivată
es No obstante, para el cultivo de setas, las PE se determinarán en función de la producción bruta para el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresará por unidad de ‧ m‧ de superficie de lechos
ro Ciuperci de cultură cultivate atât în clădiri special construite sau adaptate în acest scop, cât și în spații subterane, peșteri și pivnițe
es Setas cultivadas tanto en construcciones especialmente levantadas o adaptadas a tal fin, como en subterráneos, grutas y cuevas
ro suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivată
es superficies: en áreas, excepto en el caso de las Hongos, en que se expresarán en m‧ de superficie total cultivada
ro Renii se hrănesc cu ciuperci până când începe să ningă și chiar și la începutul iernii continuă să sape după ciupercile rămase în zăpadă
es Los renos comen setas hasta la llegada de la nieve, y todavía al final del otoño escarban para sacar sus restos de debajo de la nieve
ro domnul Silvian CIUPERCĂ, președintele Consiliului Județean Ialomița
es el Sr. Silvian CIUPERCĂ, președintele Consiliului Județean Ialomița
ro șina, (‧.‧ profilul ciupercii șinei și calitatea oțelului șinei
es carril (‧.‧: perfil de la cabeza y acero del carril
ro Din ciuperca, bineînţeles!
es Del champiñón, por supuesto!
ro alimente și ingrediente alimentare constând din microorganisme, ciuperci sau alge sau izolate din acestea
es alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en microorganismos, hongos o algas u obtenidos a partir de éstos
ro CULTURI SECUNDARE SUCCESIVE ȘI COMBINATE, CIUPERCI, IRIGAȚII, INSTALAȚII DE DEPOZITARE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE, RETRAGEREA TERENURILOR ARABILE ȘI GESTIONAREA FERTILIZĂRII
es CULTIVOS ASOCIADOS Y SUCESIVOS SECUNDARIOS, SETAS, REGADÍO, INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ABONOS NATURALES, RETIRADA DE TIERRAS DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE SUSTANCIAS FERTILIZANTES
ro Sunt excluse ciupercile de cultură (I
es Se excluirán las setas de cultivo (I
ro Bacterii, ciuperci, protozoare și micoplasme
es Bacterias, hongos, protozoos y micoplasmas
ro Şi cu ciuperci cu cartofi?
es Y hongos y papas
Mostrando página 1. 2625 encontrado frases búsqueda de una frase cultivarea ciupercilor.Se encuentra en 1,143 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.