Las traducciones a español:

  • ambiente   
    (Noun  m)
  • atmósfera   
    (Noun  f)
  • clima   
    (Noun  m)

Oraciones de ejemplo con "burdata", memoria de traducción

add example
mt Jista ’ wkoll jintuża sabiex jipprevjeni li dawn l-episodji jerġgħu ifeġġu (meta jerġa ’ jitfaċċaw is-sintomi) f’ adulti b’ disturbi bipolari (marda mentali b’ perjodi li jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) u li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de euforia y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
mt Jista ’ jintuża wkoll biex jipprevjeni li sintomi ta ’ dawn l-episodji jerġgħu jitfaċċaw f’ pazjenti b’ disturbi polari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (reaparición de los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de euforia y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
mt Disturbi tan-nervituri u tas-sensi bħal aċċessjonijiet, tregħid, sturdament, depressjoni, għeja, tnemnim, spażmi tal-muskoli, ansjetà, bidla fil-ħsieb jew burdata
es Trastornos de los nervios y los sentidos como convulsiones, temblor, vértigo, depresión, somnolencia, entumecimiento, espasmos musculares, ansiedad, cambios en la capacidad intelectual o en el estado de ánimo
mt Komuni: aġitazzjoni, depressjoni, disturbi emozzjonali, tibdil fil-burdata, ostilità/aggressjoni, nuqqas ta ' rqad, nervożita`/irritabilita`, disturbi fil-personalita`, ħsieb mhux normali Esperjenza wara l-użu fis-suq: mġieba mhux normali, rabja, ansjetà, konfużjoni, alluċinazzjonijiet, disturbi psikotiċi, attentati ta’ suwiċidju u ħsieb ta ’ suwiċidju
es Frecuentes: agitación, depresión, labilidad emocional/cambios de humor, hostilidad/agresividad, insomnio, nerviosismo/irritabilidad, trastornos de personalidad, pensamiento anormal Experiencia post-comercialización: comportamiento anormal, cólera, ansiedad, confusión, alucinaciones, alteraciones psicóticas, suicidio, tentativa de suicidio e ideación suicida
mt Aktar tard, jistgħu jseħħu bidliet f'daqqa fil-burdata, u l-pazjent jista' jsir konfuż u aggressiv.
es Más adelante pueden surgir fluctuaciones pronunciadas del estado de ánimo y el paciente puede mostrar confusión y agresividad.
mt Jekk ikun hemm episodju ġdid ta ' manija, imħallat, jew ta ' depressjoni, it-trattament b ’ olanzapine għandu jitkompla (bl-aħjar użu tad-doża skond il-bżonn), b' terapija supplimentari biex ikunu trattati s-sintomi tal-burdata, kif indikat klinikament
es Si se presenta un nuevo episodio maníaco, mixto o depresivo, se debe continuar con el tratamiento con olanzapina (con la dosis óptima según sea necesario), junto con una terapia complementaria para tratar los síntomas del estado de ánimo, según criterio clínico
mt L-endpoint primarju kien " Żmien għal Intervent għal Episodu ta ’ Bdil fil-Burdata (TIME) ", fejn l-interventi kienu farmakoterapija addizzjonali jew terapija elettrokonvulżiva (ECT).L-istudju
es La variable principal fue Tiempo hasta una intervención debido a un episodio del trastorno del ánimo (TIME), donde las intervenciones fueron farmacoterapia adicional o terapia electroconvulsiva (ECT
mt Fi studju ta ' ‧-il xhar f' pazjenti b' manija jew b' episodji mħallta stabilizzati fuq olanzapine flimkien ma ' stabilizzatur tal-burdata (lithium jew valproate), l-użu fit-tul ta ' olanzapine flimkien ma’ lithium jew l-valproate ma kienx statistikament sinifikanti superjuri għall-lithium jew għall-valproate waħdu biex jittardja r-rikorrenza bipolari, kif definit skond il-kriterji (dijanjostiċi) tas-sindromu
es En un estudio de prevención de recaídas con tratamiento de combinación de ‧ meses de duración en pacientes que presentaban episodio maníaco o mixto estabilizados con olanzapina y estabilizadores del ánimo (litio o valproato), el tratamiento de combinación de larga duración con olanzapina y litio o valproato no fue significativamente superior estadísticamente a litio o valproato en monoterapia atendiendo al criterio sindrómico de retraso de la recaída en el trastorno bipolar
mt Jekk ikun hemm episodju ġdid ta ' manija, imħallat, jew ta ' depressjoni, it-trattament b’ olanzapine għandu jitkompla (bl-aħjar użu tad-doża skond il-bżonn), b' terapija supplimentari biex ikunu trattati s-sintomi tal-burdata, kif indikat klinikament
es Si se presenta un nuevo episodio maníaco, mixto o depresivo, se debe continuar con el tratamiento con olanzapina (con la dosis óptima según sea necesario), junto con una terapia complementaria para tratar los síntomas del estado de ánimo, según criterio clínico
mt Pereżempju, burdata disforika jew depressa; nuqqas ta ' rqad, irritabilita ', frustrazzjoni jew rabja; ansjeta '; diffikulta ' biex tikkonċentra; irrekwitezza; ritmu tal-qalb imnaqqas; żieda fl-aptit jew żieda fil-piż ġew irrapportati f' pazjenti li ppruvaw jaqtgħu t-tipjip
es Por ejemplo, se han descrito disforia o depresión; insomnio, irritabilidad, frustración o ira; ansiedad; dificultades para concentrarse; inquietud; disminución en el ritmo cardíaco; aumento del apetito o aumento del peso corporal en pacientes que intentan dejar de fumar
mt Fi studju ta ' ‧-il xhar f ' pazjenti b ' manija jew b ' episodji m allta stabilizzati fuq olanzapine flimkien ma ' stabilizzatur tal-burdata (lithium jew valproate), l-u u fit-tul ta ' olanzapine flimkien ma ’ lithium jew l-valproate ma kienx statistikament sinifikanti superjuri g all-lithium jew g all-valproate wa du biex jittardja r-rikorrenza bipolari, kif definit skond il-kriterji (dijanjosti i) tas-sindromu
es En un estudio de prevención de recaídas con tratamiento de combinación de ‧ meses de duración en pacientes que presentaban episodio maníaco o mixto estabilizados con olanzapina y estabilizadores del ánimo (litio o valproato), el tratamiento de combinación de larga duración con olanzapina y litio o valproato no fue significativamente superior estadísticamente a litio o valproato en monoterapia atendiendo al criterio sindrómico de retraso de la recaída en el trastorno bipolar
mt Olanzapine hija sustanza antipsikotika, kontra l-manija u stabilizzatur tal-burdata li turi profil farmakolo iku ta ' firxa wiesa ' sistemi ta ' etturi
es La olanzapina es un agente antipsicótico, antimaniaco y estabilizador del ánimo que ha demostrado un amplio perfil farmacológico a través de un número de sistemas receptores
mt Fl-istudji b’ perjodi ta ’ żmien qosra, is-CHMP qies li l-effett ta ’ Cymbalta/Xeristar kien żgħir wisq biex ikun relevanti għall-pazjenti: ma kien hemm ebda turija ċara tat-titjib fis-sintomi, u l-effetti modesti ta ’ Cymbalta/Xeristar setgħu kienu dovuti għall-effett tal-mediċina li ttejjeb il-burdata tal-pazjenti
es El CHMP consideró que, en los estudios a corto plazo, el efecto de Cymbalta/Xeristar era demasiado pequeño para resultar relevante para el paciente: no hubo ninguna demostración evidente de la mejoría de los síntomas, y los modestos efectos de Cymbalta/Xeristar pudieron deberse a que el medicamento mejora el estado de ánimo de los pacientes
mt Fi studji ta ’ adulti li ħadu Zerit ma ’ mediċini oħra kontra l-HIV (lamivudine u efavirenz) xi pazjenti ħassew tibdil fil-burdata jew ma ħassewhomx jistgħu jaħsbu sew
es En algunos pacientes adultos que tomaron Zerit en combinación con otros fármacos antiretrovirales (lamivudina y efavirenz) se notificaron cambios en el estado de ánimo o la capacidad para pensar con claridad
mt Olanzapine hija sustanza antipsikotika, kontra l-manija u stabilizzatur tal-burdata li turi profil farmakoloġiku ta ' firxa wiesa ' ta ' sistemi ta ' riċetturi
es La olanzapina es un agente antipsicótico, antimaniaco y estabilizador del ánimo que ha demostrado un amplio perfil farmacológico a través de un número de sistemas receptores
mt mo ok u xi kultant tista' tirrita ru ek afna.Hija ukoll stabbili atur tal-burdata li jipprevjeni li jer a jkun hemm l-inkapa ità asso jata mat-taqlib tal-burdata bejn stat ta' fer jew dwejjaq e essiv asso jat ma ' il-kundizzjoni. din
es Es también un estabilizador del ánimo que previene la aparición de variaciones extremas en el estado de ánimo
mt Id-dipressjoni hija taħwid kontinwu tal-burdata li tinterferixxi mal-ħajja ta ’ kuljum
es La depresión es una alteración continuada del estado de ánimo que interfiere con la vida diaria
mt Jista ’ jintuża wkoll biex jipprevjeni l-feġġa mill-ġdid ta ’ dawn l-episodji (meta s-sintomi jerġgħu joħorġu) f’ adulti b’ disturbi polari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de ánimo exaltado y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
mt ħmar il-lejl, dipressjoni, burdata ta ’ dwejjaq, ansjetà, nuqqas ta ’ rqad, tibdil fil-burdata, ħolm anormali, problemi biex torqod
es pesadillas, depresión, estado anímico depresivo, ansiedad, insomnio, alteraciones del humor, sueños anormales, trastorno del sueño
mt Tista ’ wkoll tintuża sabiex tipprevjeni l-feġġa mill-ġdid (meta jerġgħu jibdew jitfaċċaw is-sintomi) ta ’ dawn l-episodji f’ pazjenti b’ disturbi polari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u dipressjoni) u li jkunu rrispondew għal kors inizzjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (reaparición de los síntomas) de estos episodios en pacientes con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de ánimo exaltado y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
Mostrando página 1. 107 encontrado frases búsqueda de una frase burdata.Se encuentra en 0,192 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.