Las traducciones a español:

  • ambiente   
    (Noun  m)
  • atmósfera   
    (Noun  f)
  • clima   
    (Noun  m)

Oraciones de ejemplo con "burdata", memoria de traducción

add example
Jista ’ wkoll jintuża sabiex jipprevjeni l-feġġa mill-ġdid (meta jerġgħu jibdew jitfaċċaw is-sintomi) ta ’ dawn l-episodji f’ adulti b’ disturbi bipolari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) u li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattamentPuede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de euforia y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
Id-dipressjoni hija taħwid kontinwu tal-burdata li tinterferixxi mal-ħajja ta ’ kuljumLa depresión es una alteración continuada del estado de ánimo que interfiere con la vida diaria
Jekk ikun hemm episodju ġdid ta ' manija, imħallat, jew ta ' depressjoni, it-trattament b’ olanzapine għandu jitkompla (bl-aħjar użu tad-doża skond il-bżonn), b' terapija supplimentari biex ikunu trattati s-sintomi tal-burdata, kif indikat klinikamentSi se presenta un nuevo episodio maníaco, mixto o depresivo, se debe continuar con el tratamiento con olanzapina (con la dosis óptima según sea necesario), junto con una terapia complementaria para tratar los síntomas del estado de ánimo, según criterio clínico
Fil-fatt, skond it-tagħrif disponibbli, il-karatteristika li tistabbilizza l-burdata f' lamotriġina jidher li sseħħ minħabba l-prevenzjoni ta ' episodji depressivi u mhux minħabba l-prevenzjoni ta ' episodji ta ' manijaDe hecho, según los datos disponibles, la propiedad reguladora del estado de ánimo que posee la lamotrigina ‧ obedece aparentemente a la prevención de los episodios depresivos y no a la prevención de los episodios maníacos
bidla kontinwa fil-burdata, aggressjoni, stat konfużjonali, burdata ewforika, alluċinazzjoni, manija, paranoja, attentat ta ’ suwiċidju, ideat dwar suwiċidjuinestabilidad emocional, agresión, estado de confusión, euforia, alucinaciones, manía, paranoia, intento de suicidio, ideas suicidas
Olanzapine hija sustanza antipsikotika, kontra l-manija u stabilizzatur tal-burdata li turi profil farmakolo iku ta ' firxa wiesa ' sistemi ta ' etturiLa olanzapina es un agente antipsicótico, antimaniaco y estabilizador del ánimo que ha demostrado un amplio perfil farmacológico a través de un número de sistemas receptores
Il-grupp irraġuna li teorikament stabilizzatur tal-burdata għandu jkun kapaċi jipprevjeni kemm episodji ta ' manija kif ukoll dawk depressivi, li huma karatteristiċi tad-disturb bipolari, iżda sa issa stabilizzatur tal-burdata ideali mhuwiex disponibbliEl grupo coincidió en que, en teoría, un regulador del estado de ánimo debería ser capaz de prevenir tanto los episodios maníacos como los depresivos, que son los rasgos característicos del trastorno bipolar, aunque por ahora no poseemos ningún regulador ideal de este tipo
Disturbi tan-nervituri u tas-sensi bħal aċċessjonijiet, tregħid, sturdament, depressjoni, għeja, tnemnim, spażmi tal-muskoli, ansjetà, bidla fil-ħsieb jew burdataTrastornos de los nervios y los sentidos como convulsiones, temblor, vértigo, depresión, somnolencia, entumecimiento, espasmos musculares, ansiedad, cambios en la capacidad intelectual o en el estado de ánimo
bidla kontinwa fil-burdata, aggressjoni, stat konfużjonali, burdata ewforika, alluċinazzjoni, manija, paranoja, attentat ta ’ suwiċidju, ideat dwar suwiċidjuinestabilidad emocional, agresión, estado de confusion, euforia, alucinaciones, manía, paranoia, intento de suicidio, ideas suicidas
Komuni: aġitazzjoni, depressjoni, disturbi emozzjonali, tibdil fil-burdata, ostilità/aggressjoni, nuqqas ta ' rqad, nervożita`/irritabilita`, disturbi fil-personalita`, ħsieb mhux normali Esperjenza wara l-użu fis-suq: mġieba mhux normali, rabja, ansjetà, konfużjoni, alluċinazzjonijiet, disturbi psikotiċi, attentati ta’ suwiċidju u ħsieb ta ’ suwiċidjuFrecuentes: agitación, depresión, labilidad emocional/cambios de humor, hostilidad/agresividad, insomnio, nerviosismo/irritabilidad, trastornos de personalidad, pensamiento anormal Experiencia post-comercialización: comportamiento anormal, cólera, ansiedad, confusión, alucinaciones, alteraciones psicóticas, suicidio, tentativa de suicidio e ideación suicida
Pereżempju, burdata disforika jew depressa; nuqqas ta ' rqad, irritabilita ', frustrazzjoni jew rabja; ansjeta '; diffikulta ' biex tikkonċentra; irrekwitezza; ritmu tal-qalb imnaqqas; żieda fl-aptit jew żieda fil-piż ġew irrapportati f' pazjenti li ppruvaw jaqtgħu t-tipjipPor ejemplo, se han descrito disforia o depresión; insomnio, irritabilidad, frustración o ira; ansiedad; dificultades para concentrarse; inquietud; disminución en el ritmo cardíaco; aumento del apetito o aumento del peso corporal en pacientes que intentan dejar de fumar
Fi studju ta ' ‧-il xhar f' pazjenti b' manija jew b' episodji mħallta stabilizzati fuq olanzapine flimkien ma ' stabilizzatur tal-burdata (lithium jew valproate), l-użu fit-tul ta ' olanzapine flimkien ma’ lithium jew l-valproate ma kienx statistikament sinifikanti superjuri għall-lithium jew għall-valproate waħdu biex jittardja r-rikorrenza bipolari, kif definit skond il-kriterji (dijanjostiċi) tas-sindromuEn un estudio de prevención de recaídas con tratamiento de combinación de ‧ meses de duración en pacientes que presentaban episodio maníaco o mixto estabilizados con olanzapina y estabilizadores del ánimo (litio o valproato), el tratamiento de combinación de larga duración con olanzapina y litio o valproato no fue significativamente superior estadísticamente a litio o valproato en monoterapia atendiendo al criterio sindrómico de retraso de la recaída en el trastorno bipolar
Il-waqfien mit-tipjip jista ’ jwassal għal burdata ta ’ dwejjaqUn estado de ánimo deprimido puede aparecer durante la deshabituación tabáquica, con o sin tratamiento
Hija ukoll stabbiliżżatur tal-burdata li jipprevjeni li jerġa jkun hemm l-inkapaċità assoċjata mat-taqlib tal-burdata bejn stat ta ' ferħ jew dwejjaq eċċessiv assoċjat ma ' din il-kundizzjoniEs también un estabilizador del ánimo que previene la aparición de variaciones extremas en el estado de ánimo
Disturbi psikotiċi, ipomanija, delużjoni, tibdil fl-istat mentali, problemi biex torqod, ħolm anormali, burdata dipressa, daħk/tbissim/biki patoloġiku, tħossok bla ħeġġa, telf ta ’ libido, ħmar il-lejl, tibdil fil-personalità, attakk ta ’ paniku, nuqqas ta ’ kwiet f’ ġismekTrastornos psicóticos, hipomanía, ideas delirantes, cambios del estado mental, trastornos del sueño, sueños anormales, depresión del estado de ánimo, labilidad afectiva, indiferencia, pérdida de la libido, pesadillas, cambios de personalidad, ataque de pánico, intranquilidad
Zyprexa jintuża wkoll fit-trattament ta ’ każijiet moderati jew severi tal-manija (burdata estremament tajba) fl-adultiZyprexa se utiliza asimismo para tratar los episodios maníacos (euforia excesiva) moderados a intensos
Komuni: aġitazzjoni, depressjoni, disturbi emozzjonali, tibdil fil-burdata, ostilità/aggressjoni, nuqqas ta ' rqad, nervożita`/irritabilita`, disturbi fil-personalita`, ħsieb mhux normali Esperjenza wara l-użu fis-suq: mġieba mhux normali, rabja, ansjetà, konfużjoni, alluċinazzjonijiet, disturbi psikotiċi, attentati ta’ suwiċidju u ħsieb ta ’ suwiċidjuFrecuentes: agitación, depresión, labilidad emocional/cambios de humor, hostilidad/agresividad, insomnio, nerviosismo/irritabilidad, trastornos de personalidad y pensamiento anormal Experiencia post-comercialización: comportamiento anormal, cólera, ansiedad, confusión, alucinaciones, alteraciones psicóticas, suicidio, tentativa de suicidio e ideación suicida
Jista ’ wkoll jintuża sabiex jipprevjeni (meta jerġgħu jibdew jitfaċċaw is-sintomi) li dawn l-episodji f’ pazjenti b’ disturbi bipolari (marda mentali b’ perjodi li jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) jerġgħu jfiġġu u li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattamentPuede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de euforia y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
stat ta ’ konfużjoni, diżorjentament, tibdil fil-personalità, tibdil fil-burdata, tnaqqis fil-libidoestado de confusión, desorientación, cambios de personalidad, cambios de humor, disminución de la líbido
insomnia (nuqqas ta ’ rqad) sintomi ta ’ ansjetà, konfużjoni u diżorjentament, depressjoni, burdata depressiva, disturbi u taqlib fil-burdata, ħmarillejl, alluċinazzjonijiet, disturbi mentaliinsomnio síntomas de ansiedad, confusión y desorientación, depresión, ánimo deprimido, alteraciones del humor, pesadillas, alucinaciones, alteraciones mentales
Aktar tard, jistgħu jseħħu bidliet f'daqqa fil-burdata, u l-pazjent jista' jsir konfuż u aggressiv.Más adelante pueden surgir fluctuaciones pronunciadas del estado de ánimo y el paciente puede mostrar confusión y agresividad.
Jista ’ jintuża wkoll biex jipprevjeni l-feġġa mill-ġdid ta ’ dawn l-episodji (meta s-sintomi jerġgħu joħorġu) f’ adulti b’ disturbi polari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattamentPuede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de ánimo exaltado y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
Mostrando página 1. 107 encontrado frases búsqueda de una frase burdata.Se encuentra en 1,46 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.