pronunciación: IPA: deˈseo    

Las traducciones a hebreo:

 • חפץ 
  (Noun  m)
 • תשוקה 
  (Noun  f)
 • משאלה 
 • תאבון 
  (Noun  m)
 • מַחְסוֹר 
  (Noun  )
 • רָצוֹן 
 • תֵּאָבוֹן 

Otros significados:

 
Inclinación a querer cosas.
 
Expresión de una necesidad o deseo.
 
Deseo de tener intimidad sexual.

Frases similares en el diccionario de español hebreo. (2)

Un tranvía llamado deseo
חשמלית ושמה תשוקה

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "deseo", memoria de traducción

add example
es Deseo poder ir a Japón.
he הלוואי והייתי יכול לנסוע ליפן.
es Cuando desee pegar una nueva dirección en la barra de dirección puede borrar la entrada actual pulsando la flecha negra con una cruz blanca en la barra de herramientas
he כאשר ברצונך להדביק כתובת חדשה בשורת המיקום, ייתכן שתרצה לנקות את הרשומה הנוכחית, וזאת באמצעות לחיצה על החץ השחור עם ה־ X הלבן & nbsp; & nbsp; שבסרגל הכלים
es " Un corazon creyente hace los deseos realidad. "
he האמן, וחלומותיך יתגשמו
es Esta opción activa algunas propiedades adecuadas para guardar archivos con extensiones: Cualquier extensión especificada en el área de texto %‧ se actualizará si cambia el tipo de archivo a guardar. Si no se especifica una extensión en el área de texto %‧ cuando pulse Guardar, se añadirá %‧ al final del nombre del archivo (si el nombre no existe ya). Esta extensión está basada en el tipo de archivo que usted haya elegido para guardar. Si no desea que KDE proporcione una extensión de nombre de archivo, puede desactivar esta opción o puede suprimirla añadiendo un punto (.) al final del nombre del archivo (el punto será borrado automáticamente). Si no está seguro de cómo usar esta opción, manténgala habilitada para administrar los archivos más fácilmente
he אפשרות זו מפעילה מספר תכונות שימושיות הנוגעות לשמירת קבצים עם סיומות. כל סיומת שמצויינת בתיבת הטקסט % ‧ תתעדכן אם תשנה את סוג הקובץ לשמירה. אם לא מצויינת סיומת בתיבת הטקסט % ‧ כאשר תלחץ על שמור, % ‧ יתווסף לסוף שם הקובץ (אם שם הקובץ לא קיים כבר). סיומת זו מתבססת על סוג הקובץ שבחרת לשמור. אם אינך רוצה ש־ KDE יספק סיומת עבור שם הקובץ, באפשרותך לבטל אפשרות זו או לעקוף אותה על ידי הוספת נקודה (.) לסוף שם הקובץ (הנקודה תוסר באופן אוטומטי). אם אינך בטוח, השאר אפשרות זו פועלת מאחר שהיא מקלה על ניהול הקבצים שלך
es El documento « %‧ » ha sido modificado. ¿Desea guardarlo?
he המסמך " % ‧ " נערך. האם ברצונך לשמור את השינוי?
es Señor,la Segunda Señora desea verlo
he אדון, הגברת השנייה. מבקשת לראות אותך
es Henri desea que le pregunte porqué
he אתה מתנער מאחריות כלפיו
es Ese deseo nunca desaparece
he פשוט לעולם לא נמאס לי מזה
es Los servicios se realizarán la semana entrante, si desea asistir
he הטקסים יערכו בשבוע הבא. אם תרצה להשתתף
es Les deseo a todos una feliz navidad y un feliz año nuevo.
he אני מאחל לכולכם חג מולד שמח ושנה טובה.
es Tengo un solo deseo.
he יש לי משאלה אחת יחידה.
es Podrías cumplir tu deseo en cualquier momento
he אפשר למלות את בקשתך מייד
es Y químicamente idéntico a diamantes conflictivos africanos.Entonces está a punto de perder algo muy valioso. En posición. ¿ Listos? Adelante. En guardia. Cielos.-¿ Desea continuar?-¡ Claro que pienso continuar!
he אופסס? רוצה להמשיך. ברור שאני רוצה להמשיך בוא נגדיל את ההימור בוא נחליף נשקים בוא נעשה זאת בדרך הישנה הראשון שיורד לו דם
es Por favor, intenta ver más allá de tus propios deseos
he אנא נסי להסתכל מעבר. לתשוקותייך האישיות
es Pulse aquí para permitir que la ocurrencia de esta palabra permanezca como está. Esta acción es útil cuando la palabra es un nombre propio, un acrónimo o cualquier otra palabra que desee usar pero no añadir al diccionario
he לחץ כאן כדי להשאיר את המופע הזה של המילה הלא מוכרת כפי שהוא ולא לשנותו. פעולה זו שימושית כאשר המילה היא שם, ראשי תיבות, מילה זרה או כל מילה לא מוכרת אחרת שברצונך להשתמש בה אך לא להוסיפה למילון
es Vale.- Vale, si hay algo en lo que pueda ayudar...- Sabes, lo único que deseo es una buena y sangrienta operación
he בסדר. אם יש משהו שאוכל. הלוואי והיה לי ניתוח שותת דם
es AVISO: La identidad de la máquina remota '%‧ ' ha cambiado! Alguien puede estar interceptando su conexión, o puede que simplemente el administrador puede que haya cambiado la clave de la máquina. De cualquier modo verifique la huella de la clave de la máquina con el administrador de dicha máquina antes de conectarse. La huella de la clave es: %‧ ¿Desea aceptar la nueva clave de la máquina y conectarse de todos modos?
he אזהרה: הזהות של המארח המרוחק " % ‧ " השתנתה. ייתכן שמישהו מצותת לחיבור שלך, או שיכול להיות שהמנהל בדיוק שינה את המפתח של המארח. בכל מקרה, עליך לוודא את טביעת האצבע של המפתח של המארח עם מנהל המארח לפני שאתה מתחבר. טביעת האצבע של המפתח היא: % ‧ האם ברצונך לקבל את המפתח החדש של המארח ולהתחבר בכל מקרה?
es Si es lo que desea, Mi Señor
he אם זהו רצונך, אדוני
es Este consulado desea hablarlo Colonel Sheppard
he המועצה חפצה לדבר. עם סגן- אלוף שפרד
es Deseo que nunca hubiera pasado
he הלוואי וזה לעולם לא היה קורה... הלוואי
Mostrando página 1. 1794 encontrado frases búsqueda de una frase deseo.Se encuentra en 2,538 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.