pronunciación:  

Las traducciones a vasco:

  • arratsalde on 
    (Noun  )
  • egun on 
  • egunon 
  • kaixo 

Otros significados:

 
arrasti on
 
arratsalde on
 
Saludo que se emplea al llegar o partir durante la tarde.
 
Saludo empleado durante la tarde.

Frases similares en el diccionario de español vasco. (1)

nunca es tarde si la dicha es buena
hobe da berandu sekula baino

Oraciones de ejemplo con "buenas tardes", memoria de traducción

add example
es Quería que le enseñase su casa; deseaba conocerla, y como Madame Bovary no vio ningún inconveniente, se estaban levantando los dos cuando entró Carlos. - Buenas tardes, doctor - le dijo Rodolfo.
eu Etxea bisitatzea zen; gizonak ezagutu egin nahi zuen; eta madame Bovaryk ez zuen hartan inolako eragozpenik hautematen, biak zutitzen ari ziren, Charles sartu zenean. — Egunon, doktore, esan zion Rodolphek.
es la función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la tarea que más tarde le tocará realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal que se aproxime al carácter social; que sus deseos coincidan con las necesidades propias de su función.
eu hezkuntzaren funtzio soziala, gizabanakoa gero gizartean burutu beharko duen egitekoa ongi betetzeko prestatzea da, hau da, haren karakterea karaktere sozialera hurbiltzeko moduan moldatzea, haren desirak bat etor daitezen duen eginkizun sozialaren beharrizanekin.
es Después de esta aclaración, dijo: < Buenas tardes, señor >, y se marchó. Probablemente estaba un poco avergonzado por el labio ensangrentado de Martins.
eu Hori argitu ondoren hauxe gaineratu zuen: – Gabon, jauna. Eta alde egin zuen. Lotsatu samarturik zegoen apika Martinsen ezpain odolduagatik.
es - Buenas tardes, respondió el señor Guillaumin. Ą Afloje las riendas! Arrancaron y Homais se volvió. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes.
eu — Gabon, erantzun zuen Guillaumin jaunak. Jaregin dena! Abiatu ziren, eta Homais itzuli egin zen. Madame Bovaryk irekia zuen jardin aldeko leihoa, eta hodeietara begira zegoen.
es Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.
eu Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
es Los guardiaciviles dicen que no es por nada, pero que por si acaso les gustaría ver los papeles del recién llegado, y Onofre, con buenas maneras, que en Inglaterra nadie lleva consigo la documentación en un pueblo como aquel, pero que bueno, que la tiene en casa, y que si no les importa, por la tarde estarán allí echando la partida y que se acerquen, que entonces les enseñará el pasaporte de su amigo.
eu Ez dela ezergatik, baina badaezpada ere etorri berriaren paperak ikusi gurako lituzketela txapelokerrek, eta Onofrek, modu onean, Ingalaterran inork ez darabilela paperik aldean halako herri txikietan baina, tira, etxean dituela, eta eragozpenik ez badute arratsaldean kartetan egongo direla leku berean eta bertara etortzeko, erakutsiko diela lagunaren pasaoortea.
es Nunca buenos días, buenas tardes, buen año. Nunca gracias. Nunca una palabra. Nunca la necesidad de pronunciar una palabra. Todo permanece, mudo, lejano. Es una familia pétrea, petrificada en una espesura sin acceso alguno.
eu Sekula ez egun onik, arratsalde onik, urteberri onik. Sekula ez eskerrik askorik. Sekula ez hitzik. Sekula ez hitzen bat esan beharrik. Halaxe dago dena, mutu, urrun. Harrizko familia bat da, inolako sarbiderik ez duen halako lausotasun batean harri bihurtua.
es Buenas tardes, doctor - pues el farmacéutico se complacía en pronunciar esta palabra < doctor >, como si, dirigiéndose a otro, hubiese hecho recaer sobre sí mismo algo de la pompa que encontraba en ello - ...
eu Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
es Buenas tardes
eu Arratsalde on
es Ą Qué buenas jornadas de sol habían tenido!, Ą qué tardes más buenas, solos, a la sombra, al fondo del jardín! El leía en voz alta, descubierto, sentado en un taburete de palos secos; el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del cenador...
eu Zeinen eguzki ederrak izan zituzten! Zeinen arratsalde ederrak, bakarrik, gerizpean, jardineko zokoan! Hark ozenki irakurtzen zuen, buru hutsik, makilamutur lehorrezko aulki batean jarrita; belazetiko haize freskoak dardara eragiten zien liburuaren orriei eta pendizeko amatxiloreei...
es - Ą Emma! - dijo él. - ¿ Qué? - Bueno, he pasado esta tarde por casa del señor Alexandre; tiene una vieja potranca todavía muy buena, con una pequeña herida en la rodilla solamente, y que nos dejarían, estoy seguro, por unos cien escudos...
eu — Emma! esan zion. — Zer? — Ba, gaur arratsaldean monsieur Alexandreren etxetik pasatu naiz; aspaldiko behor bat dauka, oraindik oso ederra, belaunean apur bat zauritua besterik ez, eta, ziur naiz, ehunen bat ezkututan eskura daitekeela...
es Se ha eliminado sin verlo el mensaje para ${to } enviado el ${date } con el asunto « ${subject } ». No se garantiza que el mensaje se recupere y se vuelve a leer más tarde
eu ${ date }-(e) an ${ to }-(r) i " ${ subject } " gaipean bidalitako mezua irakurri gabe ezabatu da. Honek ez du esan nahi mezua berreskuratuko ez denik eta geroago irakurriko denik
es < Mierda, y luego nada. > Onofre sabe que ha cerrado la puerta de la calle y ha abierto la de la discusión. Pone las quisquillas a cocer en agua. < Aunque almuerce más tarde, estas quisquillas no se van a echar a perder. > Ha conocido días peores.
eu < Kakazaharra, gero ezebez > . Etxeko atea itxi eta erriertarakoa zabaldu dela jakin du Onofrek. Kixkirak uretan egosten ipini ditu. < Hamaiketakoa hamabietako baina, kixkirok ez dozak alferrik galduko > . Egun txarragorik ere ezagutu izan du.
es Ą Estaba encantadora a caballo! Erguida, con su talle fino, la rodilla doblada sobre las crines del animal y ligeramente coloreada por el aire libre sobre el fondo rojizo de la tarde.
eu Xarmangarria zegoen, zaldiz! Zuzen, bere gerri mehea, belauna aberearen kumaren gainera plegaturik eta aire zabalak apur bat koloreztaturik, arrastiriko gorritasunean.
es Nos miramos mucho rato y después tuvo una sonrisa muy dulce, ligeramente burlona, impregnada de un conocimiento tan profundo de sus hijos y de lo que les aguardaba más tarde que estuve a punto de hablarle de Cholen.
eu Denbora luzean egon ginen elkarri begira, eta gero irribarre gozo askoa egin zidan, burlati samarra; hain ezaguera sakona adierazten zuen begirada hark bere seme-alabez eta beren etorkizunaz denaz bezainbatean, non Choleni buruz hitz egiten hastekotan egon bainintzen.
es Por la tarde, a la salida del instituto, la misma limusina negra, el mismo sombrero insolente e infantil, los mismos zapatos de lame y ella va, va a hacerse descubrir el cuerpo por el millonario chino, que la lavará en la ducha, detenidamente, como la pequeña hacía cada noche en casa de su madre, con el agua fresca de una tinaja que el hombre reserva para ella, y después la llevará mojada a la cama, pondrá el ventilador y la besará una y otra vez por todas partes y ella pedirá más y más, y después regresará al pensionado, y nadie la castigará, ni le pegará, ni la desfigurará, ni la insultará.
eu Arratsaldez, institututik irtetean, betiko limusina beltza, betiko haur-sonbreru ausarta, betiko lamezko zapatak, eta han doa neskatoa, txinatar dirudunak biluz dezan; dutxan sartu eta garbitu egingo du, poliki-poliki, neskatoak arratsero amaren etxean egiten zuen bezala, gizonak harentzat gordeta daukan tina bateko ur freskoarekin, eta ohera eramango du gero, bustita, haizagailua jarri eta behin eta berriro musukatuko dio gorputz osoa eta gehiago eta gehiago eskatuko du neskatoak, eta gero barnetegira itzuliko da, eta inork ez du zigortuko, inork ez du joko, ez itsustuko, ez irainduko.
es Ya casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, y por la noche no regresaba a casa hasta después de haber asistido a los espectáculos y frecuentado los cafés.
eu Ezkondu ondoren, bere emaztearen fortunaren kontura bizi izan zen bi edo hiru urtez, ongi janez, berandu jeiki, portzelanazko pipa handitan erre, arratsean espektakuluen ondoren arte etxeratu gabe eta kafetegietan sarri ibiliz.
es Pero a Rollo Martins no le gustaba quedarse esperando. Si te quedabas en el vestíbulo de un hotel, tarde o temprano sobrevenían incidentes; terminas mezclando las bebidas.
eu Rollo Martins, ostera, ez zen bertan egoten diren horietakoa. Hotel bateko itxarongelan bertan egoten bazara, goiz edo berandu ustekaberen bat gertatuko zaizu; batek edariak nahasten ditu.
es No la había sentido, desde aquella tarde de primavera en la que llovía sobre las hojas verdes, cuando se dijeron adiós, de pie al borde de la ventana.
eu Hosto berdeen gainera euria ari zuen udaberriko arrats harez gero sentitu gabe zuen, leihoaren ondoan zutik elkarri agur esan ziotenez gero.
es A menudo, cuando se quedaba leyendo en su habitación, o bien sentado por la tarde bajo los tilos del Luxemburgo dejaba caer el Código en el suelo, y le asaltaba el recuerdo de Emma.
eu Sarritan, bere gelan irakurtzen geratzen zenean, edota arratsean Luxembourgeko ezkien pean eserita, bere Kodea lurrera erortzen uzten zuen, eta Emmaren oroitzapena etortzen zitzaion.
es Montaba en cólera contra el coche cascado y me contaba, me describía los carricoches que tendría más tarde. Yo conocía todas las marcas de carabinas de caza y todas las de carricoches.
eu Sutan jartzen zen autoren bat puskatzen zitzaionean eta geroago nolako autoak izango zituen kontatzen zidan, deskribatu egiten zizkidan. Ehiza-karabina eta auto-marka guztiak ezagutzen nituen.
es Es el latido del corazón trasladado allí, en la herida viva y fresca que él me ha hecho, él, el que me habla, el que ha creado el placer de esta tarde. Ya no oigo lo que dice, no escucho. Se da cuenta, se calla. Le digo que siga hablando.
eu Bihotz-taupadak sentitu ditut hortxe, berak egin berri didan zauri bizian, berak, mintzo zaidanak, gaur arratsean plazerra eragin duenak egindakoan. Ez dakit zer dioen, ez diot jaramonik egiten. Konturatu da eta isildu. Hizketan jarraitzeko esan d’or.
es Caían las sombras de la tarde, el sol horizontal que pasaba entre las ramas le deslumbraba los ojos.
eu Arratseko itzalak jaisten ari ziren; eguzki horizontalak, adarren artean pasatuz, begiak itsutzen zizkion.
es Como más tarde la eternidad del hermano pequeño a través de la muerte.
eu Berdin gertatuko baitzitzaion geroago neba gaztearekin, haren heriotzaren bitartez ohartu baitzen haren betierekotasunaz.
es Originariamente se refería esencialmente al esfuerzo moral, pero mas tarde se atribuyó cada vez más importancia al esfuerzo dedicado a la propia ocupación y a sus resultados, es decir, al éxito o al fracaso en los negocios.
eu Hasieran ahalegin moralari zegokion funtsean, baina gerora, gero eta inportantzia handiagoa eman zitzaion nork bere lanari eta beronen emaitzari dedikaturiko ahaleginari, hau da, negozioetan izandako arrakasta edo porrotari.
Mostrando página 1. 453 encontrado frases búsqueda de una frase buenas tardes.Se encuentra en 5,816 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.