Las traducciones a griego:

  • ομοιοκαταληξία   
    (Noun  f)
  • ρίμα   

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "rima", memoria de traducción

add example
es Y una rima para Dublin y una rima para Donegal
el Μου λείπει το Galway Bay
es Me llamo Rima
el Μy name is Rima
es En nuestras sociedades, con frecuencia, juventud rima con violencia.
el Στις κοινωνίες μας, πολύ συχνά, η νεότητα και η βία είναι έννοιες αναπόσπαστες μεταξύ τους.
es Tiene que hacer frente ahora a la deportación a Italia, donde buscó asilo en primer lugar, y estamos haciendo todo lo que podemos por denunciar el caso de Rima a fin de recurrir a todo aquel que pueda ayudarla.
el Διατρέχει τον κίνδυνο να απελαθεί πίσω στην Ιταλία, όπου είχε ζητήσει αρχικά άσυλο, και πράττουμε ό,τι μπορούμε για να εγείρουμε την υπόθεση της Rima, προκειμένου να απευθύνουμε έκκληση σε όλους όσοι μπορούν να την βοηθήσουν.
es Tu nombre ni siquiera rima
el Ούτε το όνομά σου δεν κολλάει
es Aquellos poemas que no tienen rima
el Τα ποιήματα που δεν έχουν ομοιοκαταληξία
es Al menos tiene algo de rima esta vez
el Τουλάχιστον έχει ομοιοκαταληξία αυτή τη φορά
es Asunto C-‧/‧: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de ‧ de febrero de ‧ (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)- Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Al Rima, S.A
el Υπόθεση C-‧/‧: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της ‧ης Φεβρουαρίου ‧ (αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως του Tribunal Supremo- Ισπανία)- Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) κατά Al Rima SA
es Rima tiene en la actualidad 17 años.
el " Rima είναι τώρα 17 ετών.
es Hace poco visité la escuela primaria Cairneyhill Primary School situada cerca de Dunfermline, Escocia, y un chico llamado Douglas se acercó a mí; quería denunciar el caso de una chica de Eritrea llamada Rima Andmariam.
el Πρόσφατα επισκέφθηκα το δημοτικό σχολείο Cairneyhill κοντά στο Dunfermline της Σκωτίας, όπου με πλησίασε ένα αγόρι ονόματι Douglas και ήθελε να αναφέρει την περίπτωση ενός κοριτσιού από την Ερυθραία που ονομάζεται Rima Andmariam.
es Negarse a la adaptación de los precios, al mismo tiempo que a la necesaria refinanciación de los Fondos Estructurales, es destruir la especificidad agrícola europea en la que diversidad rima con calidad.
el Αρνούμενοι την προσαρμογή των τιμών και ταυτόχρονα την απαραίτητη αναχρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων καταστρέφουμε την ευρωπαϊκή γεωργική ιδιαιτερότητα, στο πλαίσιο της οποίας ποικιλομορφία σημαίνει ποιότητα.
es Candy, Casey, Rima, Jennifer y Victoria Porter.- ¿ La de fucsia?
el Την Kάντι, τη Ρίμα, την Τζένιφερ και τη Βικτόρια Πόρτερ
es Rima consiguió escapar a Italia y luego a Glasgow, Escocia, donde Alison y Robert Swinfin la acogieron, se ocuparon de ella y la cuidaron como si fuera su propia hija.
el Rima κατόρθωσε να δραπετεύσει στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γλασκόβη της Σκωτίας, όπου η Alison και ο Robert Swinfin την περιμάζεψαν, την φρόντισαν και την περιέθαλψαν σαν δική τους κόρη.
es La familia de Rima había sido perseguida y asesinada en Eritrea por ser cristiana.
el Τα μέλη της οικογένειας της Rima διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν στην Ερυθραία επειδή ήταν χριστιανοί.
es Es una palabra perfectamente perfecta en lo que a palabras se refiere, pero no tiene rima
el Είναι μια απόλυτα τέλεια λέξη ως λέξη, αλλά το πρόβλημα είναι πως δεν κάνει ρίμα
es Éste no rima
el Ούτε αυτό έχει
es Piense en aquella época, cuando usted tenía esto en la boca; y además rima.
el Θυμηθείτε την εποχή εκείνη που ίσχυε αυτό - και, επιπλέον, έχει νόημα.
es Si ni tu nombre rima
el Ούτε το όνομά σου δεν κολλάει
Mostrando página 1. 45 encontrado frases búsqueda de una frase rima.Se encuentra en 0,629 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.