Las traducciones a checo:

  • válcový graf   

Oraciones de ejemplo con "gráfico cilíndrico", memoria de traducción

add example
La Φιρίκι Πηλίου es una manzana de tamaño pequeño a mediano, de forma alargada y cilíndrica, con una relación entre el diámetro y longitud inferior a la de las manzanas de esta variedad de otras regiones; es de color verde amarillento, con reflejos rojos intensos en el lado expuesto al sol, una dureza elevada (‧-‧ kg/cm‧), un alto contenido de azúcar y una acidez baja, con una pulpa dulce y jugosa y un aroma especialmente acusadoFiriki Piliou je jablko malé až střední velikosti, podlouhlého válcového tvaru, s poměrem mezi průměrem a délkou, který je menší než u jablek Firiki z jiných regionů, žlutozelené barvy, s intenzivními červenými odlesky na straně vystavené slunci, vysoké tvrdosti (‧–‧ kg/cm‧), s vysokým obsahem cukrů a slabou kyselostí, což mu dodává měkkou a šťavnatou dužninu a mimořádně silnou vůni
Su forma es lenticular o cilíndrica, con los bordes redondeados, con un diámetro comprendido entre ‧ y ‧ mm. y una altura entre ‧ y ‧ mmMá čočkovitý či cylindrický tvar, zaoblené hrany, průměr v rozmezí ‧ až ‧ mm a výšku v rozmezí ‧ až ‧ mm
El dispositivo de escape se colocará en el centro de la cara superior del extremo posterior de la sección cónica de la red de arrastre, inmediatamente delante de la sección cilíndrica constituida por la manga y el copoOkno se vsouvá doprostřed vrchního panelu zužující se části vlečné sítě, těsně před nezúženou část tvořenou nástavcem a kapsou
Dejarlo caer una vez con un ángulo de ‧o y, a continuación, en el caso de depósitos asimétricos o no cilíndricos, girarlo ‧o sobre su eje longitudinal y dejarlo caer de nuevo con un ángulo de ‧o y su centro de gravedad a ‧,‧ m del suelojednou se zásobník upustí v úhlu ‧° a poté se nesymetrické zásobníky nebo zásobníky, jež nemají tvar válce, otáčejí po ‧° kolem podélné osy a upouštějí se opět v úhlu ‧° z takové výšky, kdy mají těžiště ‧,‧ m nad zemí
características: botella de vidrio transparente, recta y con cuello largo, formada por un cuerpo de apariencia cilíndrica y cuyas proporciones sontyp: rovná bezbarvá skleněná láhev s dlouhým hrdlem, s válcovitou části, přibližně těchto rozměrů
si se trata de asientos orientados hacia los laterales, la parte delantera del calibrador cilíndrico deberá llegar al menos hasta el plano transversal que coincida con el plano vertical que atraviese el centro del asiento delantero (anexo ‧, figuraU bočně orientovaných sedadel musí přední část válcového měřicího zařízení dosáhnout alespoň příčné roviny, která se kryje se svislou rovinou procházející středem předního sedadla (příloha ‧ obrázek
La ocultación se extenderá como mínimo hasta la parte cilíndrica de la ampollaZakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky
Jerricán/bidón cilíndricoPřepravka na pivo
Una vez alcanzada la maduración, las anchoas saladas deben trasladarse de los barriles a contenedores especiales cilíndricos de vidrio denominados arbanelleJakmile je zrání ukončeno, slané ančovičky jsou z beček přemístěny do oválných sklenic zvaných arbanelle
cilíndrica, con caras planas; diámetro de ‧-‧ cm; canto de ‧-‧ cm; peso: ‧-‧ gválcový, strany ploché, průměr ‧–‧ cm, plášť ‧–‧ cm, hmotnost: ‧–‧ g
Se fabrica coagulando leche pasteurizada e introduciendo el cuajo en moldes cilíndricosVyrábí se srážením tepelně ošetřeného mléka a následným zpracováním sýroviny do tradičního tvaru válce
El dispositivo de escape se colocará en la sección cilíndrica con un mínimo de ‧ mallas abiertas en la circunferenciaOkno se vloží do nezúžené části s nejméně ‧ otevřenými oky po obvodu
Muestreador de cilindro o sacabocados, para tomar muestras cilíndricas de una placa de fibras minerales artificialesodběrač vzorků sedimentu či korkovrt pro odebírání jádrových vzorků z pokrývky UMV
Probetas cilíndricas con capacidad para dos litrosOdměrný válec o objemu ‧ l
La sección central cilíndrica (parte n° ‧b) es de gomaVálcová střední část (díl ‧b) je vyrobena z gumy
En los vehículos articulados, el calibrador cilíndrico descrito en el punto ‧.‧ deberá poder atravesar sin trabas la sección articuladaU kloubových vozidel musí být zkušební zařízení podle bodu ‧.‧ schopno projít bez překážek kloubovou částí
Para superficies cilíndricasPro válcové povrchy
Tiene forma recta, de sección cilíndrica, con una longitud media entre ‧ y ‧ cm, un diámetro de ‧ a ‧ cm y un color entre amarillo y marrónMá rovný tvar válce průměrné délky mezi ‧ a ‧ cm, průměru ‧ až ‧ cm, žlutavé až hnědavé barvy
El copo es también una sección cilíndrica que suele estar fabricado con torzal doble para ofrecer una mayor resistencia al desgaste pronunciadoKapsa zatahovací sítě se rovněž nachází v nezúžené části, často tvořené dvojitým vláknem kvůli lepší odolnosti vůči těžkému nákladu
Un campo de fuerza cilíndricoAsi kruhové silové pole, pane
Figura ‧.a- Dispositivo de enganche no automático, con perno cilíndricoObrázek ‧a- Nesamočinné spojovací zařízení pro přívěs s válcovým blokovacím čepem
Pilas cilíndricasVálcové články
Aspecto externo: Forma cilíndrica, atado caracterizado por un cordel sin colorear, que puede ser elástico, colocado en sentido vertical, con una serie de anillos del mismo material, colocados transversalmente sobre los primeros, que recubren toda la longitud del embutidoVnější vzhled: Válcovitý tvar, vázání přírodním provázkem, který může být elastický, vedeným vertikálně (stažení) a v řadě horizontálních smyček z téhož materiálu přes vertikální stažení, které pokrývají celou délku produktu Soprèssa Vicentina
Corteza inexistente o casi imperceptible, forma tradicionalmente cilíndricaKůrka chybí nebo je téměř nepostřehnutelná, tvar je válcovitý
El Piave es un queso de forma cilíndrica, pasta cocida, duro y madurado, hecho con leche de vacaProdukt Piave je tvrdý a uzrálý sýr válcovitého tvaru s dohřívanou sýřeninou získaný z kravského mléka
Mostrando página 1. 1474 encontrado frases búsqueda de una frase gráfico cilíndrico.Se encuentra en 2,617 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.