Las traducciones a español:

  • llueve a cántaros   

Oraciones de ejemplo con "plou a bots i barrals", memoria de traducción

add example
ca Plou a bots i barrals
es Llueve a cántaros
ca Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menú
es Si accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
ca Totes les nostres seccions tenen una alçada predefinida-‧mm. Canviem-la. Per a fer-ho, dretcliqueu a la secció Capçalera d' informe o cliqueu el botó Edita les propietats a la Barra d' eines Edita i llavors escolliu una secció. S' hauria de mostrar la finestra de Propietats
es Todas nuestras secciones tienen una altura predefinida-‧mm. Cambiémosla. Para ello, haga clic & RMB; sobre la sección de encabezado del informe o haga clic en el botón Editar propiedades de la barra de herramientas de edición y luego elija una sección. Se debe mostrar la ventana de propiedades
ca Hi ha disponibles dos espais diferents de portapapers: El portapapers s' omple en seleccionar alguna cosa i prémer Ctrl+C, o clicar " Copia " a una barra d' eines o barra de menú. La selecció està disponible immediatament després de seleccionar algun text. L' única manera d' accedir a la selecció és prémer el botó del mig del ratolí. Podeu configurar la relació entre el portapapers i la selecció
es Hay dos tipos de búfers disponibles en el portapapeles: El portapapeles se rellena seleccionando algo y pulsando CTRL-C o pulsando " Copiar " en una herramienta o en una barra de menú. La Selección está disponible inmediatamente después de seleccionar algún texto. El único modo de acceder a la selección es pulsar el botón central del ratón. Puede configurar la relación entre el Portapapeles y la Selección
ca Per a seleccionar una àrea de cel· les contigues arrossegueu el cursor del ratolí a través de l' àrea que voleu amb el botó esquerra premut, o introduïu les referències de cel· la superior l' esquerra i la inferior dreta separades per dos punts en el quadre de fórmula de la barra d' eines (per exemple B‧: C‧) i premeu & Intro;, o introduïu aquestes referències de cel· la en un format similar dintre del quadre de diàleg que s' obté amb Visualitza Vés a la cel· la
es Para seleccionar un área de celdas contiguas, arrastre el cursor del ratón a través del área que desee con el botón izquierdo pulsado, o introduzca las referencias de las celdas de la izquierda y de abajo separadas por dos puntos en la caja de referencia de celdas de la barra de herramientas de fórmulas (por ejemplo, B‧: C‧) y presione Enter, o introduzca las referencias a estas celdas con un formato similar en el cuadro de diálogo que se obtiene con Ver Ir a celda
ca La taula de disseny Persones està llesta. Cliqueu al botó Canvia a vista de dades de la barra d' eines per a deixar el disseny i canviar a Vista de dades per a la taula. Això us permet d' introduir dades a la taula
es El diseño de la tabla Personas está listo. Pulse en el botón Pasar a vista de datos sobre la barra de herramientas para terminar el diseño y pasar a la Vista de datos de la tabla. Ésto le permite introducir datos en la tabla
ca El gruix de les vores d' una plantilla es pot ajustar seleccionant Format Plantilles i Connectors. L' ample de la línia es pot introduir en centímetres o incrementar/disminuir usant les fletxes de la caixa. O useu el botó Ample de línia de la barra d' eines Format. Seleccioneu un ample des de la caixa desplegable o seleccioneu Personalitza... per a introduir l' amplada a la caixa d' increment/decrement
es Se puede ajustar el ancho del borde de un patrón seleccionando Formato Patrones y conectores. La anchura de la línea se puede introducir en centímetros o aumentar o reducir usando las flechas de la casilla de selección numérica. O use el botón Anchura de línea en la barra de herramientas Formato. Seleccione una anchura de la casilla desplegable o seleccione Personalizado... para introducir una anchura cualquiera en la casilla de selección numérica
ca Hi ha dues classes de tipus de lletra: Tipus de lletra personals i globals. Els tipus de lletra personals són tan sols accessibles al vostre usuari, mentre que els tipus de lletra globals són accessibles per a tothom. Quan obriu l ' Instal· lador de fonts, estareu en el mode personal (el podeu veure en la barra de Localització). Quan feu clic en el botó Mode administrador, i introduïu la contrasenya de root, podreu accedir al mode global, en el qual podreu canviar els tipus de lletra per a cada usuari en aquest ordinador
es Existen dos clases de tipos de letra: Tipos de letra personales y globales. Los tipos de letra personales son únicamente accesibles a su usuario, mientras que los tipos de letras globales son accesibles para todos. Cuando abre el Instalador de fuentes, estará en el modo personal (puede verlo en la barra de dirección). Cuando pulse en el botón Modo administración, e introduzca la contraseña de root, podrá acceder al modo global, en el que podrá cambiar los tipos de letra para cada usuario en este ordenador
ca Àrea de dibuix d' icona L' àrea d' icona és l' àrea a on dibuixeu les icones. Podeu apropar i allunyar utilitzant les lupes de la barra d' eines. (Consell: Feu clic al botó de la lupa durant uns segons per a fer zoom amb una escala predefinida
es Rejilla de dibujo de iconos La rejilla de dibujo de iconos es el área donde usted dibuja los iconos. Puede aumentar o disminuir el campo utilizando las lupas de la barra de herramientas. (Consejo: mantenga pulsado el botón de la lupa durante unos segundos para usar una escala predefinida
ca Podeu escollir el veure totes les finestres en tots els escriptoris en la barra de tasques, independentment de l' escriptori en el que estigueu o només veure les icones per a l' escriptori en el que estigueu. També podeu escollir desagrupar les de manera que cada finestra oberta tingui la seva pròpia icona a la barra de tasques. Aquesta i moltes altres opcions estan disponibles simplement fent clic del botó dret a sobre de la nansa de la barra de tasques (la petita barra amb textura que hi ha a la vora esquerra) i escollint Configura la barra de tasques
es Puede decidir si quiere ver todas las ventanas en todos los escritorios en su barra de herramientas, sin importar el escritorio en el que se encuentra, o si solamente quiere ver aquellas del escritorio en el que está. También podrá elegir desagrupar los iconos, de forma que cada ventana abierta tenga su propio icono en la barra de tareas. Éstas y algunas opciones más están disponibles con solo pulsar con el botón izquierdo en el manejador de la barra de tareas (la pequeña barra con textura situada a la izquierda) y seleccionando Configurar barra de tareas
ca Premeu el botó Aplica i veureu afegida l' acció a la(es) barra(es) d' eines que heu seleccionat
es Pulse el botón Aplicar y se añadirá la acción a la barra de herramientas que haya seleccionado
ca Per a afegir un ítem d' informe, cliqueu el botó de l' ítem corresponent de la Barra d' eines d' ítems i emplaceu-lo (clic) a la secció. L' ítem escollit s' emplaçarà a la secció seleccionada amb la cantonada superior esquerra a les coordenades donades. Altres propietats s' arrangen als valors per omissió i es poden canviar amb el diàleg Opcions d' ítem d' informe (la mateixa manera que vam fer servir per a canviar l' alçada de la secció
es Para añadir un elemento del informe, haga clic sobre el botón del elemento correspondiente en la barra de herramientas Elementos y póngalo (clic) en la sección. Los elementos elegidos se ponen en la sección seleccionada con la esquina superior izquierda en las coordenadas dadas. Otras propiedades se fijan a los valores predeterminados y se pueden cambiar con el diálogo Opciones del elemento del informe (de la misma forma que solíamos cambiar el alto de la sección
ca Manteniu premuda & Alt; i el & BER; quan el cursor del ratolí estigui sobre la finestra que voleu moure. El cursor del ratolí canvia a un compàs i movent el ratolí podreu desplaçar la finestra. Deixeu anar el botó del ratolí per a fixar la finestra. Aquest mètode és particularment útil si la barra de títol de la finestra s' ha mogut fora dels límits de la pantalla, de manera que no és possible usar els altres mètodes
es Mantenga pulsada & Alt; y el & LMB; del ratón cuando el cursor del ratón esté sobre la ventana que desee mover. El cursor del ratón cambia a una brújula y moviendo el ratón podrá desplazar la ventana. Suelte el botón del ratón para fijar la ventana. Este método es muy práctico si la barra de título de la ventana se ha movido fuera de los límites de la pantalla, de forma que no es posible utilizar los otros métodos
ca Aquí podeu afegir, editar i suprimir plantilles personalitzades de missatge per usar quan editeu un missatge de resposta o de reenviament. Creeu la plantilla personalitzada seleccionant-ho amb el menú del botó dret o el menú de la barra d' eines. També podeu assignar-hi una combinació de teclat per accelerar les operacions. Les plantilles de missatge permeten ordres de substitució simplement teclejant-les o seleccionant-les des del menú Insereix ordre. Hi ha quatre tipus de plantilles personalitzades: emprades per: Resposta, Resposta a tots, Reenviament, i General que es pot usar per tota classe d' operacions. No podeu assignar una drecera de teclat a les plantilles General. Message
es Aquí puede añadir, editar y eliminar las plantillas personalizadas para mensajes al escribir una respuesta o al reenviar un mensaje. Cree la plantilla personalizada seleccionándola con el menú del botón derecho del ratón o con el menú de la barra de herramientas. También puede definir una combinación de teclas para acceder más rápido a las operaciones con la plantilla. Las plantillas de mensaje admiten órdenes de sustitución. Puede teclearlas o seleccionarlas del menú Insertar orden. Hay cuatro tipos de plantillas personalizadas: se usan para Responder, Responder a todos, Reenviar y Universal, que se puede usar para toda clase de operaciones. No puede asignar un acceso rápido de teclado a las plantillas del tipo Universal. Message
ca Ressalteu a l' objecte desitjat de la llista i premeu Bé. La imatge es centrarà a sobre de l' objecte i començarà a seguir-lo. Tingueu en compte que si l' objecte es troba per sota de l' horitzó, el programa us advertirà que podria ser que no es vegi res a excepció del terra (podeu tornar el terra invisible en la finestra Opcions de la vista o prement el botó Terra en la barra d' eines
es Puede buscar los objetos con nombre pulsando en el icono buscar en la barra de herramientas, o seleccionando Buscar objeto... en el menú Apuntar, o pulsando Ctrl; F. La ventana Buscar objeto muestra una lista de todos los objetos que aparecen en la base de datos de & kstars;. Muchos de los objetos están identificados sólo por su nombre en un catálogo (por ejemplo, NGC ‧), pero otros aparecen también ordenados por su nombre común (por ejemplo, Galaxia remolino). Se puede filtrar la lista por nombre o por tipo de objeto. Seleccione el objeto deseado de la lista y pulse Aceptar. La imagen se centrará en el objeto y comenzará a seguirlo. Tenga en cuenta que si el objeto se encuentra debajo del horizonte, el programa le advertirá que puede que no se vea nada salvo el suelo. (puede hacer el suelo invisible en la ventana Opciones de pantalla o pulsando sobre el botón Suelo en la barra de vistas
ca Un simple clic del & BER; en el botó de la barra de tasques us oferirà una llista de les finestres obertes per a dita aplicació i podreu escollir-hi la finestra que desitgeu usar. Escolliu una d' aquestes entrades amb el botó esquerra per a seleccionar immediatament a la finestra. Feu clic a sobre de la barra de tasques amb el botó dret i hi veureu un menú de context, el qual us permetrà operar a sobre de totes les finestres agrupades sota aquesta icona o individualment sobre cadascuna
es Una pulsación en la barra de tareas con el & LMB; hará aparecer una lista de las ventanas abiertas para esta aplicación y podrá seleccionar la ventana que desee utilizar. Seleccionando una de estas entradas con el botón izquierdo saltará inmediatamente a la ventana seleccionada. Pulse en una entrada de la barra de tareas con el botón derecho y verá un menú que le permitirá operar sobre todas las ventanas agrupadas bajo este icono, o sobre cada una de las ventanas individualmente
ca Això no modifica el comportament del botó Inici a la barra d' eines del & konqueror;, aquest continuarà portant-vos a la & URI; definida en el mòdul de configuració del & konqueror;. Podeu usar aquest mòdul a través de Localització Configura Konqueror Comportament. Per omissió aquest està establert a ~, la qual és la vostra carpeta d' Inici. Podeu establir-hi qualsevol & URI;, sigui aquesta local o remota, i prémer la icona Inici a la barra d' eines per a que se us mostri
es Ésto no cambiará el comportamiento del botón Directorio personal en la barra de herramientas de & konqueror;, que continuará tomando la & URI; definida en el módulo de configuración de & konqueror;. Puede llegar a este módulo en & konqueror;, a través de Preferencias Configurar Konqueror Comportamiento. De forma predefinida su valor es ~, que es su carpeta personal. Puede asignar cualquier & URI;, ya sea local o remota, de forma que pulsando el icono Carpeta personal en la barra de herramientas se muestre ésta
ca Escolliu l' ítem Edita Cerca del menú, premeu el botó Cerca en la barra d' eines, o premeu la drecera Ctrl; f per a cercar ítems (esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari) segons el títol, descripció i/o categories. L' acció de recerca tan sols cercarà els camps especificats
es Elija la opción Editar Buscar del menú, presione el botón Buscar en la barra de herramientas, o presione el acceso rápido Ctrl; f para buscar elementos (eventos, tareas pendientes o entradas del diario) según su título, su descripción y/o sus categorías. La acción de búsqueda sólo trabajará con los campos que indique
ca Seleccioneu un d' aquests estats i premeu en el botó Estableix efecte... per a configurar l' efecte de la icona corresponent. Si us plau, tingueu present que aquesta configuració només afectarà a les icones actualment seleccionades a la categoria Ús de la icona (veure més amunt): configurant un efecte per a les icones actives, mentre l' ús de les icones de la Barra d' eines estiga seleccionat, no afectarà a les icones actives emprades a d' altres llocs
es Seleccione uno de estos estados y pinche en el botón Fijar efecto para configurar el efecto de icono correspondiente. Por favor advierta que esta configuración sólo afectará a los iconos seleccionados actualmente en la categoría Uso de icono (ver más arriba): configurar un efecto para iconos activos, mientras el uso de iconos de Barra de herramientas esté seleccionado, no afectará los iconos activos utilizados en otros lugares
ca Una altra manera de moure una barra d' eines és situant el punter del ratolí sobre les dues barres verticals a l' esquerra de cada barra d' eines i mantenint premut el & BER; mentre arrossegueu la barra d' eines a la posició desitjada. Quan arrossegueu la barra d' eines d' aquesta manera podeu deixar anar el botó del ratolí una vegada esteu a alguna distància de qualsevol dels costats de la finestra de & kspread;, i llavores obtindreu una barra d' eines flotant, la qual no estarà ancorada a cap part de la finestra de & kspread; i de fet es pot moure fora de la finestra. Per a tornar-la a posar en una de les posicions tradicionals, feu clic dret sobre la seva barra de títol per a fer aparèixer el Menú de la barra d' eines i després seleccioneu una de les opcions en el submenú Orientació
es Otra forma de mover una barra de herramientas es posicionando el puntero del ratón sobre las dos barras verticales a la izquierda de cada barra de herramientas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra de herramientas a la posición deseada. Cuando arrastre la barra de herramientas de esta manera puede soltar el botón del ratón cuando esté a alguna distancia de cualquiera de los lados de la ventana de & kspread;, y entonces tendrá una barra de herramientas flotante, que no está fijada por ninguna parte a la ventana de & kspread; y de hecho se puede mover fuera de la ventana. Para volver a poner en una de las posiciones tradicionales una barra de herramientas flotante, clic derecho sobre su barra de título para hacer surgir el Menú de la barra de herramientas y luego seleccione una de las opciones del submenú Orientación
ca El botó de mantenir sempre a sobre també es pot usar per a moure una finestra des d' un escriptori virtual a un altre: Premeu el botó mantenir sempre a sobre que hi ha a la finestra, canvieu entre els diferents escriptoris i premeu el botó altra vegada. Podreu obtenir el mateix resultat usant el menú de context emergent que hi ha en la barra de tasques (ítem del menú A l' escriptori actual) o l' opció A l' escriptori sobre el menú d' operacions de la finestra
es El botón pegajoso también puede ser utilizado para mover una ventana a otro escritorio virtual: pulse el botón pegajoso elevado en la ventana, cambie a un escritorio diferente, y libere la chincheta pulsando sobre él. Puede obtener el mismo resultado utilizando el menú contextual de la entrada de la ventana de la barra de herramientas (elemento del menú Al escritorio actual) o la opción Al escritorio del menú de las operaciones de ventana
ca Inicieu & kopete; des del menú (normalment es trobarà en la carpeta Internet). Quan s' iniciï hauríeu de veure una finestra amb & kopete; a la part superior, menús i una barra d' eines a sota, i a continuació els vostres contactes. Podreu afegir alguns contactes fent clic sobre el menú Arranjament i seleccionant l' opció Configura Kopete. Seleccionant l' opció Comptes hauríeu de veure una llista amb els vostres comptes (inicialment buida) i les opcions per afegir, modificar o eliminar els comptes existents. Fent clic sobre el botó Nou..., podreu afegir un compte nou usant l' assistent. Quan hageu afegit un compte, us hi podreu connectar fent clic sobre la icona de la part superior de la finestra principal de & kopete;. Això farà que els vostres contactes apareguin en la finestra de contactes
es Inicie & kopete; desde el menú (normalmente se encontrará en la carpeta Internet). Cuando se inicie debería ver una ventana con & kopete; en la parte superior, menús y una barra de herramientas debajo, y a continuación sus contactos. Podrá añadir algunos contactos pulsando sobre el menú Preferencias y seleccionando la opción Configurar Kopete. Seleccionando la opción Cuentas debería ver una lista con sus cuentas (inicialmente vacía) y las opciones para añadir, modificar o eliminar las cuentas existentes. Pulsando sobre el botón Nuevo..., podrá añadir una cuenta nueva utilizando el asistente. Cuando haya añadido una cuenta, podrá conectarse a ella pulsando sobre el icono de la parte superior de la ventana principal de & kopete;. Esto hará que sus contactos aparezcan en la ventana de contactos
ca Per a comprovar el vostre formulari, canvieu a la seva vista de dades. Es mostrarà una única fila de base de dades (registre) de dades i s' arranjarà un cursor de text en el primer camp de dades. Podeu moure-us entre camps clicant-t' hi o amb les tecles Tabulació i Majúscules Tabulació. Mentre editeu, hi haurà una icona de llapis visible a prop del navegador de registres. Després d' introduir les dades de la fila (registre), podeu pressionar Majúscules Intro o cliqueu el botó Bé de la barra d' eines per a acceptar els canvis fets a la fila actual. Clicant el botó Cancel· la de la barra d' eines descarta els canvis fets a la fila actual i restaura els continguts dels camps de dades. Podeu usar el botó de navegador de registres per a moure-us a una nova fila. Totes les funcions del navegador estan també disponibles de manera similar a com estan a la vista de dades de la taula
es Para comprobar su formulario, cambie a la vista de datos. Se mostrará una fila (registro) de la base de datos y un cursor de texto se posicionará en el primer campo de datos. Puede moverse entre los campos utilizando el & LMB; o las teclas Tab y Mayúsculas Tab. Mientras esté editando, se hará visible el icono de un lápiz cerca del navegador del registro. Después de introducir los datos de la fila (registro) puede pulsar las teclas Mayúsculas Entrar o el botón Aceptar de la barra de herramientas para aceptar los cambios hechos en la fila actual. Pulsar el botón Cancelar deshará los cambios de la fila actual y restaurará el contenido de los campos de datos. Puede utilizar el botón del navegador de registros para moverse al siguiente registro. Todas las funciones del navegador estarán disponibles de forma similar que en la tabla de vista
ca Per a usar aquesta caixa de diàleg Configura barres d' eines, seleccioneu primer una barra d' eines des de la llista desplegable Barra d' eines:. A la dreta de la finestra Accions actuals: se us mostraran els botons presents actualment sobre la barra d' eines. Podeu esborrar un botó seleccionant-lo en aquesta finestra i després prement el botó de la fletxa esquerra, o moveu-lo amunt o avall prement els botons de fletxa amunt i avall. Per afegir un botó nou a la barra d' eines, seleccioneu-lo en la llista Accions disponibles: i després premeu el botó de fletxa dreta
es Para usar este cuadro de diálogo Configurar barras de herramientas, seleccione primero una barra de herramientas de la lista desplegable Barra de herramientas:. A la derecha de la ventana Acciones actuales: se le mostrarán los botones presentes actualmente sobre la barra de herramientas. Puede borrar un botón seleccionándolo en esta ventana y pulsando luego el botón de la flecha izquierda, o muévalo arriba o abajo presoonando los botones de flecha arriba y abajo. Para añadir un botón nuevo a la barra de herramientas, selecciónelo en la lista Acciones disponibles: y presione luego el botón de flecha a la derecha
ca Obriu el menú de la finestra usant el botó a la banda esquerra de la barra de títol de la finestra (com es mostra a continuació), i seleccioneu Moure. El cursor del ratolí es desplaçarà al centre de la finestra actual de manera que al moure el ratolí, moureu la finestra. Una vegada heu acabat de moure-la fins la posició desitjada, feu clic del & BER; per a fixar-la
es Abra el menú de la ventana utilizando el botón situado más a la izquierda de la barra de título de la ventana (como se muestra a continuación), y seleccione Mover. El cursor del ratón se desplazará al centro de la ventana actual de forma que al mover el ratón, moverá la ventana. Una vez que haya terminado de mover la ventana a la posición deseada, pulse sobre el & LMB; del ratón para fijarla
Mostrando página 1. 407162 encontrado frases búsqueda de una frase plou a bots i barrals.Se encuentra en 44,921 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.