Las traducciones a español:

  • casi   
    (Adverb  )
     
    Que se está muy cerca de ser algo, o cerca de recordar algo.

Oraciones de ejemplo con "gairebé", memoria de traducción

add example
ca De sobte, va començar a semblar gairebé agradable i càlid.
es De repente, empezó a parecer casi agradable y cálido.
ca Afortunadament, és possible construir un cos negre pràcticament perfecte. Es construeix una caixa amb algun material que sigui termoconductor, com ara el metall. La caixa haurà d' estar completament tancada per tots costats, de manera que l' interior formi una cavitat que no rebi llum des de l' exterior. Llavores es fa un petit forat en algun punt de la caixa. La llum que surti d' aquest forat tindrà un semblant gairebé perfecte al de la llum d' un cos negre ideal, a causa de la temperatura de l' aire a l' interior de la caixa
es Afortunadamente, es posible construir un cuerpo negro prácticamente perfecto. Se construye una caja con algún material que sea conductor térmico, como el metal. La caja debe estar completamente cerrada por todas sus caras, de forma que el interior forme una cavidad que no reciba luz del exterior. Entonces se hace un pequeño agujero en algún punto de la caja. La luz que salga de ese agujero tendrá un parecido casi exacto a la luz de un cuerpo negro ideal, a la temperatura del aire del interior de la caja
ca L ' escàs període de temps existent entre la data de la resolució d ' atorgament de les subvencions i la data de finalització del termini per a la realització de les activitats formatives objecte dels ajuts , fa que sigui gairebé impossible per als beneficiaris l ' acompliment d ' aquest termini .
es El escaso periodo de tiempo existente entre la fecha de la resolución de otorgamiento de las subvenciones y la fecha de finalización del plazo para la realización de las actividades formativas objeto de las ayudas hace que sea casi imposible para los beneficiarios el cumplimiento de este plazo .
ca Us animo: Fins i tot si alguns usuaris experimentats de & Linux; es mostren escèptics, a fins i tot si la vostra habilitat de programació és gairebé nul· la (com la meva); hi ha moltes tasques, treballs, idees i talent amb el que podeu contribuir a la comunitat del programari lliure. I no tan sols en el projecte & kde
es Le animo: incluso si algunos usuarios experimentados de & Linux; se muestran escépticos sobre ello, e incluso si sus habilidades de programación son casi nulas (como las mías), hay muchas tareas, trabajos, ideas y talento con el que usted puede contribuir a la comunidad del software libre. Y no sólo en el proyecto & kde
ca Així que heu sentit els remors. O heu vist les captures de pantalla. I us moriu per aconseguir el & kde;. Però no sabeu gairebé res a sobre d' aquest assumpte dels Sistemes Operatius alternatius. No us preocupeu! Tan sols necessitareu documentar-vos una mica (bé, potser no tan poc), això és tot!
es Habrá oído rumores, o habrá visto capturas de pantalla y le ha picado la curiosidad por & kde;. Pero no sabe como conseguir este completo « SO alternativo » de negocios. ¡No se preocupe! Lo único que necesita hacer es leer un poco (bueno, quizá no solo un poco) ¡eso es todo!
ca Gairebé no se l' entenia
es Muy difícil de entender
ca & PostScript; és més usat en entorns professionals de la impressió tals com PrePress i industries de serveis d' impressió. En els dominis de & UNIX; i & Linux;, & PostScript; és un estàndard predominant com PDL. Allí, gairebé tots els programes generen una representació & PostScript; de les seves pàgines una vegada que feu clic sobre el botó Imprimeix. Mirem un exemple simple (fet a ma) de codi & PostScript;. El següent llistat descriu dos dibuixos simples
es & PostScript; se usa extensivamente en entornos de impresión profesional tales como preimpresión e industrias de servicios de impresión. En los dominios de & UNIX; y & Linux;, & PostScript; es un estándar predominante como PDL. En ellos casi todos los programas generan una representación & PostScript; de sus páginas una vez que pulse sobre el botón « Imprimir ». Miremos un ejemplo (hecho a mano) sencillo de código & PostScript;. El listado que sigue describe dos dibujos simples
ca Aquestes activitats representen gairebé el 25 % de la indústria catalana tant pel que fa a l ' ocupació com a la facturació .
es Estas actividades representan casi el 25 % de la industria catalana tanto en lo relativo a la ocupación como a la facturación .
ca Sud : la finca ressegueix pel nord el puig de Tiumar i la muntanya del Serrat , i arriba gairebé a tocar amb la Plana d ' en Bou .
es Sur : la finca recorre por el norte el monte de Tiumar y la montaña de El Serrat , y llega casi a tocar La Plana d ' en Bou .
ca Les taules han determinat els períodes de conservació de gairebé 600 sèries documentals de l ' Administració de la Generalitat de Catalunya , l ' Administració local i les universitats públiques .
es Las tablas han determinado los períodos de conservación de casi 600 series documentales de la Administración de la Generalidad de Cataluña , la Administración local y las universidades públicas .
ca L' ús més comú dels filtres és el filtrat del remitent dels missatges. Això es pot fer escollint el De. Una bona capçalera per a identificar les llistes de correu podria ser lt; destinatarigt;. Però un filtre pot emprar d' altres criteris de recerca. Tingueu present que tots els patrons són interpretats gairebé insensiblement
es El uso más común de los filtros es filtrar al remitente de los mensajes. Esto puede hacerse mediante la elección de De. Una buena cabecera para identificar listas de correo puede ser lt; recipientsgt;. Pero hay otros criteros por los que un filtro puede buscar (tenga en cuenta que todos los patrones se interpretan sin tener en cuenta mayúsculas/minúsculas
ca Però gairebé és segur
es Pero es casi seguro
ca El compliment de la normativa de l' estrella d' energia es pot aplicar a gairebé tots els dispositius elèctrics. Encara que aquest mòdul, no atura el gir a les unitats de disc dur, no apaga impressores, & etc; Aquests arranjaments tan sols afectaran al comportament del vostre monitor
es El cumplimiento de la normativa de la estrella de la energía se puede aplicar a casi todos los dispositivos eléctricos. Este módulo, sin embargo, no detiene el giro de discos duros, no apaga impresoras, & etc; Estas opciones sólo afectan al comportamiento del monitor
ca Useu la finestra Cerca l' objecte (Ctrl; F) per a localitzar a Polaris. Tingueu en compte que la seva declinació és gairebé (tot i que no exactament) de +‧ graus. Compareu la lectura de l' altitud quan es focalitzi sobre Polaris amb la latitud geogràfica de la vostra localització. Sempre estan a un grau l' una de l' altra. No estan exactament en el mateix lloc perquè Polaris no està exactament en el pol. (Podeu apuntar exactament al pol canviant a coordenades equatorials i prement la tecla del cursor amunt fins que el cel deixi de desplaçar-se
es Utilice la ventana Buscar objeto (Ctrl; F) para localizar la estrella Polar. Tenga en cuenta que su declinación es casi (pero no exactamente) +‧ grados. Compare la lectura de la elevación cuando se centre en la estrella Polar con la latitud geográfica de su localización. Siempre están separadas por un grado. No están exactamente en el mismo sitio porque la estrella Polar no está exactamente en el polo. (Es posible centrarse exactamente en el polo cambiando al sistema de coordenadas ecuatoriales, y pulsando la tecla del cursor arriba hasta que el cielo deje de desplazarse
ca La pestanya wordnet; proveeix una interfície d' usuari per a una instal· lació local de wordnet; ‧. ‧. & wordnet; és un sistema de referència lèxica en línia amb un disseny inspirat per les teories psicollingüístiques actuals sobre la memòria lèxica humana. La interfície d' usuari de & kthesaurus; ofereix gairebé totes les opcions que estan disponibles des de la línia de comandaments. Aquesta crida al binari wn, el qual haurà d' estar en la vostra PATH
es La pestaña de wordnet; proporciona un interfaz de usuario a una instalación local de wordnet; ‧. & wordnet; es un sistema de referencia léxica en línea cuyo diseño está inspirado por las teorías sicolingüísticas actuales sobre la memoria léxica humana. El interfaz de usuario de & kthesaurus; ofrece casi todas las opciones que están disponibles desde la línea de comandos. Llama al binario wn, que tiene que estar en su PATH
ca Gairebé em penedeixo d' haver- me divorciat
es Casi me arrepiento de haberme divorciado
ca Encara que hi ha un problema amb el temps solar. Actualment la Terra no gira ‧ graus en un dia solar. La Terra està en òrbita al voltant del Sol i al llarg d' un dia, es mou aproximadament un grau de la seva òrbita (‧ graus/‧, ‧ dies d' una òrbita completa = gairebé un grau per dia). Així que, en ‧ hores, la direcció cap al sol variarà més o menys en un grau. Pel que la Terra té que girar ‧ graus per a que existeixi la sensació de que el Sol ha viatjat ‧ graus al voltant del cel
es Sin embargo, hay un problema con el tiempo solar. La Tierra en realidad no gira ‧ grados en un día solar. La Tierra está en órbita alrededor del Sol, y a lo largo del día, se mueve aproximadamente un grado en esa órbita (‧ grados/‧ días de una órbita completa = casi un grado diario). Así que, en ‧ horas, la dirección hacia el sol varía más o menos en un grado. Por lo tanto, la Tierra tiene que girar ‧ grados para que exista la sensación de que el Sol ha viajado ‧ grados alrededor del cielo
ca Gairebé acabat. Cliqueu " Següent "
es Ya casi está. Pulse en « Siguiente »
ca Tingueu present que tots aquests components es poden integrar perfectament entre si. Per tant, un full de càlcul pot contenir gràfics de presentacions, informes i fins i tot documents de text. Tan mateix gairebé qualsevol component pot contenir qualsevol altra
es Tenga en cuenta que todos estos componentes se pueden integrar perfectamente entre sí. Por tanto, una hoja de cálculo puede contener gráficos de presentaciones, informes e incluso documentos de texto. Asimismo casi cualquier componente puede contener casi cualquier otro
ca L' àrea de vista prèvia (activada prement F‧ o a través de la icona de la clau anglesa en la part superior del diàleg) farà més fàcil que pugueu previsualitzar gairebé qualsevol fitxer del vostre sistema de fitxers. Les imatges es mostraran com a miniatures. Com a norma general això també funcionarà amb fitxers de so (com fitxers MP‧, Ogg o fitxers d' ones), fitxers de text (inclouen text raw, PDF i & HTML;), fins i tot fitxers de vídeo (MPG, AVI i molts més
es El área de vista previa (actívelo tecleando F‧ o a través del icono de la llave inglesa en la parte superior del diálogo) hará más fácil que pueda previsualizar casi cualquier archivos de su sistema de archivos. Las imágenes se mostrarán como miniaturas. Como norma general esto también funcionará con archivos de sonido (como archivos MP‧, Ogg o archivos de ondas), archivos de texto (incluyendo texto raw, PDF y & HTML;), e incluso archivos de vídeo (MPG, AVI y muchos más
ca N' hi té gairebé tothom
es de cada ‧ lo cogen
Mostrando página 1. 110 encontrado frases búsqueda de una frase gairebé.Se encuentra en 0,632 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.