Las traducciones a español:

  • Diego   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

Dídac
Dídac; Diego

Oraciones de ejemplo con "Didac", memoria de traducción

add example
ca Sol · licitud per a una activitat de monodipòsit controlat de terres i runes per a la restauració de l ' antiga pedrera Albons II , al terme municipal d ' Albons , promoguda per Dídac Gimenez Espinosa .
es Solicitud para una actividad de monodepósito controlado de tierras y escombros para la restauración de la antigua pedrera Albons II , en el término municipal de Albons , promovida por Dídac Gimenez Espinosa .
ca Finalitat : la promoció de 4 títols de la col · lecció Pòquer Clàssics ( Dídac , Berta i la màquina de lligar boira , d ' Emili Teixidor ; Rovelló , de Josep Vallverdú ; Viatge al país dels lacets , de Sebastià Sorribas , i La colla dels deu , de Joaquim Carbó ) amb motiu de 40è aniversari de l ' edició del P remi Folch i Torres del 1968 .
es Finalidad : los
ca Secretari : Dídac Ripollés Bel .
es Secretario : Dídac Ripollés Bel .
ca Beneficiari : Puñet Barbero , Didac
es Beneficiario : Puñet Barbero , Didac
ca Per SITIV : Sr . Enric Ginesta ( Miguel Torres , SA ) , Sr . Dídac Gallego ( assessor ) .
es Por SITIV : Sr . Enric Ginesta ( Miguel Torres , SA ) , Sr . Dídac Gallego ( asesor ) .
ca Tresorer : Didac Armengol Molins ( Armo Residencial , SL ) .
es Tesorero : Didac Armengol Molinos ( Armo Residencial , SL ) .
ca Assessors : Pablo Val i Dídac Ripollés .
es Asesores : Pablo Val y Dídac Ripollés .
ca Nom : Prunera Lagarriga , Didac .
es Nombre : Prunera Lagarriga , Didac .
ca El Sr . Dídac Ramírez i Sarrió , Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona , en nom i representació d ' aquesta Universitat , en virtut del Decret 225 / 2008 , de 18 de novembre , pel qual fou nomenat rector .
es El Sr . Dídac Ramírez i Sarrió , Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona , en nombre y representación de esta Universidad , en virtud del Decreto 225/ 2008 , de 18 de noviembre , por el que fue nombrado rector .
ca També hi compareixen els lletrats sr . Pablo Val Ballesteros i sr . Dídac Ripollès Bel , com a assessors de la representació empresarial , els quals actuen com a president i secretari respectivament , i el sr . Toni García i el sr . Ginés López , com a assessors de la representació social .
es Comparecen asimismo los letrados Pablo Val Ballesteros y Dídac Ripol lès Bel , como asesores de la representación empresarial , que actúan a su vez como presidente y secretario respectivamente , y los sres .
ca Assessors : Pablo Val Ballesteros ( presid ent ) i Dídac Ripollès Bel ( secretari ) .
es Asesores : Pablo Val Ballesteros ( presidente ) y Dídac Ripollès Bel ( secretario ) .
ca Tresorer : Didac Armengol Molins ( Armo Residencial , SL )
es Tesorero : Didac Armengol Molinos ( Armo Residencial , SL )
Mostrando página 1. 12 encontrado frases búsqueda de una frase Didac.Se encuentra en 0,238 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.