pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (37)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Având în vedere această activitate inhibitorie redusă şi concentraţiile plasmatice mici la doze terapeutice (în medie de ‧ ng/ml, respectiv ‧ ng/ml), aceşti metaboliţi sunt consideraţi nesemnificativi din punct de vedere farmacologicEn vista de su baja actividad inhibitoria y de los bajos niveles plasmáticos a dosis terapéuticas (media de ‧ ng/ml y ‧ ng/ml, respectivamente), se considera que estos metabolitos carecen de importancia farmacológica
MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICIINFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS
La pacienţii care folosesc fluvoxamină sau orice alţi inhibitori ai CYP‧A‧, cum ar fi ciprofloxacina, trebuie luată în considerare o doză iniţială mai mică de olanzapinăSe debe considerar una dosis inicial de olanzapina inferior en pacientes que se encuentren en tratamiento con fluvoxamina o con cualquier otro inhibidor del CYP‧A‧, tales como ciprofloxacino
Acest sistem a fost deja testat şi implementat, şi, cu toate că a fost aplicat numai de către un număr mic de state membre şi numai la nivel de probă, a dat rezultate excelente.Este sistema ya ha sido puesto a prueba y en práctica, si bien por solo un pequeño número de Estados miembros y en fase experimental, pero con resultados excelentes.
MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI ETICHETĂ FLACON MULTIDOZĂINFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS ETIQUETA DEL VIAL MULTIDOSIS
În cazul în care volumul vânzărilor profitabile pentru un tip de produs a reprezentat ‧ % sau mai puțin din volumul total al vânzărilor pentru acel tip de produs sau atunci când prețul mediu ponderat pentru tipul respectiv era mai mic decât costul unitar, valoarea normală s-a stabilit pe baza prețului intern real, calculat ca preț mediu ponderat numai pentru vânzările interne profitabile ale tipului în cauzăCuando el volumen de ventas rentables de un tipo de producto representaba un ‧ % o menos del volumen total de las ventas de ese tipo, o si su precio medio ponderado era inferior al coste unitario, el valor normal se basó en el precio real en el mercado interior, calculado como media ponderada únicamente de las ventas interiores rentables de ese tipo
Proiectul de Norme privind acordarea de ajutoare pentru conservarea și dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale în comuna Slovenske Konjice include măsuri constituind ajutoare de stat în conformitate cu următoarele articole din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Comisiei din ‧ decembrie ‧ privind aplicarea articolelor ‧ și ‧ din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. ‧/‧ (JO L ‧, ‧.‧.‧, pEl proyecto de normas para la concesión de ayuda estatal para el mantenimiento y el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales del municipio de Slovenske Konjice incluye medidas que constituyen ayudas estatales de conformidad con los siguientes artículos del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de diciembre de ‧, sobre la aplicación de los artículos ‧ y ‧ del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧ (DO L ‧ de ‧.‧.‧, p
În particular, aportul cumulat de azot trebuie să fie mai mic de ‧ kg/ha pe tot anulEn particular, la aportación de nitrógeno a lo largo del año no debe superar un total de ‧ kg/ha
începând cu ‧ ianuarie ‧, în toate celelalte tipuri de echipament frigorific sau de condiționare a aerului produse după ‧ decembrie ‧, cu excepția echipamentelor fixe de aer condiționat cu o capacitate de răcire mai mică de ‧ kW, pentru care utilizarea hidroclorofluorocarburilor se interzice, începând cu ‧ iulie ‧, pentru echipamentele fabricate după ‧ iunie ‧, și a sistemelor reversibile de încălzire și aer condiționat, pentru care utilizarea hidroclorofluorocarburilor se interzice începând cu ‧ ianuarie ‧ pentru echipamentele fabricate după ‧ decembriea partir del ‧ de enero de ‧, en todos los demás aparatos de aire acondicionado y refrigeración producidos después del ‧ de diciembre de ‧, con excepción de aparatos fijos de aire acondicionado de una capacidad de enfriamiento inferior a ‧ kW, en cuyo caso el uso de hidroclorofluorocarburos se prohibirá a partir del ‧ de julio de ‧ en aparatos producidos después del ‧ de junio de ‧ y de los sistemas reversibles de aire acondicionado/bomba de calor, en cuyo caso el uso de hidroclorofluorocarburos quedará prohibido a partir del ‧ de enero de ‧ en todos los aparatos producidos después del ‧ de diciembre del año
În acelaşi timp, Banca Europeană de Investiţii reprezintă o sursă majoră de împrumuturi şi garanţii la împrumuturi pentru sectorul european al întreprinderilor mici şi mijlocii.Al mismo tiempo, el Banco Europeo de Inversiones es una fuente principal de préstamos y garantías de préstamo para el sector de la pequeña y mediana empresa europea.
Sunt drăguţi când sunt mici, sau sunt tot timpul oribili?¿ Son bonitos cuando chicos?, o son horribles todo el tiempo?
Camera de ardere poate fi plasată într-o hotă de laborator cu condiția ca volumul intern al acestei hote să fie de cel puțin ‧ de ori mai mic și de cel mult ‧ ori mai mare decât volumul camerei de ardere și nici una din dimensiunile sale (înălțime, lățime sau adâncime) să nu fie mai mare de ‧ ori decât celelalte douăLa cámara de combustión se puede situar en el interior de una campana de humos siempre que el volumen interno sea, como mínimo, ‧ veces, y, como máximo, ‧ veces, mayor que el volumen de la cámara de combustión y siempre que ninguna de sus dimensiones (altura, longitud o profundidad) sea ‧ veces superior a cualquiera de las otras dos
Frăţiorul meu mai micMi hermanito
Domnule reverend, avem o mică problemăTenemos un problemita
pentru navele cu un tonaj egal sau mai mare de ‧ GT și mai mic de ‧ GT un număr de marinari echivalent cu ‧ % din totalul echipajului, cu un minim de ‧ marinari și ‧ ofițeriun número equivalente al ‧ % de la tripulación, con un mínimo de ‧ marineros y ‧ oficiales, en los buques de arqueo igual o superior a ‧ GT e inferior a ‧ GT
Această limitare nu se aplică ajutorului acordat în conformitate cu capitolul ‧.B din Orientările privind ajutoarele de stat, ajutoare de stat care promovează investiții în capitalul de risc al întreprinderilor mici și mijlociiEste límite no será aplicable a la ayuda concedida de conformidad con el capítulo ‧.B de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales, ayudas estatales para promover las inversiones de capital riesgo en pequeñas y medianas empresas
Joi, ‧ decembrie ‧Actul privind întreprinderile mici (Small Business ActJueves, ‧ de diciembre de ‧Medidas para mejorar el entorno de las PYME en Europa- Small Business Act
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt cele care creează locuri de muncă.Las PYME son las que generan empleo.
Ai şi tu o mică vină, ştii asta?Tú también tuviste cierta culpa
Europa trebuie să dezvolte strategiile 2020, care îi dau pieţei posibilitatea de a fi agentul de frunte în procesul de regenerare economică, în timp ce generează acceptarea de către cetăţeni prin protejarea intereselor acestora, acceptarea de către consumatori prin apărarea drepturilor lor şi acceptarea de către întreprinderile mici şi mijlocii prin acordarea stimulentelor corecte.Europa tiene que elaborar estrategias para 2020 por las que se consiga que el mercado sea el que dirige la regeneración económica mientras que, al mismo tiempo, se genere aceptación entre los ciudadanos protegiendo sus intereses, entre los consumidores defendiendo sus derechos y entre las pequeñas y medianas empresas concediéndoles los incentivos apropiados.
Dacă utilizaţi o sulfoniluree în asociere cu Januvia este posibil să prezentaţi o valoare mică a glucozei din sângeSi está usando una sulfonilurea junto con Januvia, puede sufrir una bajada de azúcar en sangre
Observații: transportul până la cazărmile militare a unor cantități mici de rachete de semnalizare marine cu termenul expirat, în special de la proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, în vederea eliminării lor în siguranță a creat dificultăți, în special în ceea ce privește cerințele de ambalareObservaciones: el transporte de pequeñas cantidades de bengalas marítimas de emergencia caducadas, especialmente por parte de propietarios de embarcaciones de recreo y minoristas de artículos náuticos, a instalaciones militares para su eliminación segura, ha planteado dificultades, en especial en relación con las prescripciones en materia de embalaje
Incidente precum cele din Belgia din 1999 şi din Irlanda de anul trecut au demonstrat încă o dată că PCB-urile, chiar şi în cantităţi mici, pot cauza contaminarea gravă a lanţului alimentar.Incidentes como los de Bélgica en 1999 y el año pasado en Irlanda, han demostrado una vez más, que incluso pequeñas cantidades de PCB pueden causar una contaminación grave del pienso y la cadena alimenticia.
Europa este într-o permanentă concurență pe piața mondială atât în ce privește exporturile, cât și importurile, iar normele propuse sunt în multe cazuri mai costisitoare decât cele stabilite de Codex Alimentarius, putând determina posibile denaturări ale concurenței în defavoarea întreprinderilor europene, în special a întreprinderilor miciEuropa se halla en una situación de competencia permanente en el mercado mundial, tanto en términos de exportación como de importación, y las normas propuestas suelen ser más costosas que las que prevé el Codex Alimentarius, y pueden conllevar falseamientos de la competencia en detrimento de las empresas europeas, en especial las de pequeñas dimensiones
Mostrando página 1. 31277 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 8,822 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.