pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (37)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Au fost asigurate derogări pentru întreprinderile mici și mijlocii, a căror activitate ar fi fost în pericol dacă textul ar fi fost prea strict.Por último, cabe destacar que se han establecido exenciones para las PYME que nos han informado de la amenaza que supondría para sus negocios el hecho de que el texto fuera demasiado estricto.
Studiile investigaţionale au arătat că pacienţii cu CKD nedializaţi şi care sunt trataţi cu cinacalcet, prezintă un risc crescut de hipocalcemie (concentraţii de calciu seric < ‧, ‧ mg/dl [ ‧. ‧ mmol/l ]) în comparaţie cu pacienţii cu CKD dializaţi şi trataţi cu cinacalcet, probabil datorită unor valori iniţiale mai mici ale calcemiei şi/sau prezenţei funcţiei renale rezidualeLos ensayos clínicos han demostrado que los pacientes con insuficiencia renal crónica que no están en diálisis, en tratamiento con cinacalcet, tienen un riesgo mayor de hipocalcemia (niveles de calcio sérico < ‧ mg/dl [ ‧ mmol/l ]) comparado con los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con cinacalcet en diálisis, lo que puede deberse a concentraciones de calcio basales inferiores y/o a la presencia de función renal residual
În plus, nu este mai mare sau mai mică decât următoarele două rateAdemás, no será superior al menor de los dos tipos siguientes
Dle președinte, cotidianul Figarode astăzi informează că săptămâna trecută un ziarist nu numai că a reușit să intre în Parlamentul European cu o armă falsă, dar a și reușit să se apropie la o distanță extrem de mică de Prințul Charles, viitorul șef de stat britanic.Señor Presidente, el periódico francés Le Figaro informa esta mañana de que la semana pasada un periodista no solamente accedió al Parlamento Europeo con una pistola de imitación, sino que fue capaz de situarse extremadamente cerca del príncipe Carlos de Inglaterra, próximo Jefe de Estado del Reino Unido.
Da- mi drumu ', puta mica!Déjame salir, pequeño imbécil!
Vor fi supuse testării patru eșantioane din seria celor care au cea mai mică suprafață dezvoltată și patru eșantioane din seria celor care au cea mai mare suprafață dezvoltată, alese conform specificațiilor anexei ‧ ESe someterán a ensayo cuatro muestras de la serie de parabrisas de superficie desarrollada más pequeña y cuatro muestras de la serie de parabrisas de superficie desarrollada más grande, seleccionadas de acuerdo con las disposiciones del Anexo ‧ E
Acestea pot fi deschise trăgând de semiinele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanismul de îndosariere cu inelePueden abrirse tirando de las medias anillas o mediante un pequeño dispositivo de acero fijado al mecanismo
Indiferent ce a făcut, e tot fratele meu mai micSin importa lo que hizo, sigue siendo mi hermano menor
În cazul în care greutatea dumneavoastră este mai mică decât cea indicată pentru înălţimea dumneavoastră, nu luaţi alliSi su peso es inferior al peso que aparece al lado de su estatura, no tome alli
Înghitituri miciPequeños sorbos
Prin urmare, invit UE să sprijine dezvoltarea rurală, creșterea investițiilor în securitatea alimentară și, ținând seama în special de nevoile urgente, exploatațiile agricole de mici dimensiuni și programele de protecție socială.Por ello, pido a la UE que apoye el desarrollo rural aumentando la inversión en seguridad alimentaria y prestando una particular atención a las necesidades causadas por el hambre, a la agricultura a pequeña escala y a los programas de protección social.
În caz de nerespectare deliberată, în principiu, procentajul reducerii nu poate fi mai mic de ‧ % și poate ajunge până la excluderea totală din unul sau mai multe regimuri de ajutor și se poate aplica pe durata unuia sau mai multor ani calendaristiciEn caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción no podrá en principio ser inferior al ‧ % y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años naturales
În funcție de starea de spirit și de gradul de motivație a conducătorului auto, o interfață cu afișaje și comenzi poate avea un efect diferit; acest lucru se datorează faptului că un volum mai mic de muncă nu constituie neapărat o soluție mai bunăDependiendo de la motivación y del estado del conductor, una interacción con indicadores y controles puede producir diferentes efectos: una menor carga de trabajo no es necesariamente mejor
Studiile clinice la pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi ‧ au evidenţiat un număr mai mic de episoade de hipoglicemie nocturnă pentru insulina lispro, comparativ cu insulina umană solubilăLos ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo ‧ y tipo ‧ han demostrado un número reducido de episodios de hipoglucemia nocturna con insulina lispro, en comparación con insulina humana soluble
Luminity este o soluţie injectabilă sau perfuzabilă (picurare în venă) care conţine microsfere (granule foarte mici) de perflutren gazos, ca substanţă activăLuminity es una solución para inyección o perfusión (goteo en vena) que contiene microesferas (pequeñas burbujas) de gas perflutren como principio activo
Grosimea nominală a peretelui părții cilindrice și a capătului bombat nu poate fi, în niciun caz, mai mică decâtEl espesor nominal de la parte cilíndrica y del extremo abombado no podrá ser, en ningún caso, menor que
Asta este un mic procent?¿ Esto es un pequeño porcentaje?
Începuse să mi se pară a fi micul nostru secret... şi secretele pot fi... seducătoareComenzó a parecer que era nuestro secreto... y los secretos pueden llegar a ser... seductores
Doar ‧ dintre aceşti ‧ pacienţi (‧ %) au prezentat cel puţin o modificare semnificativă clinic a FEVS, definită ca o valoare a FEVS mai mică de ‧ % sau o scădere de cel puţin ‧ puncte faţă de momentul iniţialSólo ‧ de estos ‧ pacientes (‧ %) presentaron una alteración en su FEVI clínicamente significativa, definida como un valor de FEVI menor del ‧ % o una disminución de por lo menos ‧ puntos respecto al basal
De mic, se furişa pe la spate şi trăgea ca un laşDe niños, se escondía en el granero detrás de un muchacho para dispararle
Armele mici sunt singurele arme folosite în ‧ % din conflictele lumiiSe usan armas pequeñas, en el ‧ por ciento de los conflictos mundiales
Contracte cu valoare micăContratos de escasa cuantía
Acesta este, de asemenea, destinat să finanțeze operațiuni de combatere a acumulării și a traficului destabilizator de arme ușoare și de calibru mic (SALWTambién servirá para financiar operaciones de lucha contra la acumulación desestabilizadora y el tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC
Echipe mai mici, si altelePequeños equipos y cosas así
Pegasys are influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilajeLa influencia de Pegasys sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada
Mostrando página 1. 31277 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 6,444 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.