pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (37)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Cred ca poate... multumesc pt dhaba, vreau sa spun mic dejun!Yo creo que puede ser... garacias para dhaba, quero hablar, desayuno!
Ar trebui remarcat, de asemenea, că prețurile la DBM originară din Republica Populară Chineză în Comunitate în cursul perioadei de examinare a prejudiciului au fost întotdeauna mai mici atât față de cele practicate de producătorii comunitari (a se vedea considerentul ‧), cât și de alte țări terțe (a se vedea considerentulDebe también señalarse que los precios de la DBM originaria de la RPC en la Comunidad durante el PII eran siempre más bajos que los precios de los productores comunitarios (véase el considerando ‧) y de otros terceros países (véase el considerando
Masatake, fratele mai mic al lui Sanjuro Tani va fi adoptat în familia KondoEl hermano menor de Sanjuro Tani, Masatake...... sera adoptado por mi familia Kondo
articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Comisiei privind aplicarea articolelor ‧ și ‧ din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nrartículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión sobre la aplicación de los artículos ‧ y ‧ del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no
Dozele mari de ritonavir (‧ mg de două ori pe zi), au dus la scăderea Cmax şi ASCτ ale voriconazolului administrat pe cale orală, în medie cu ‧ % şi, respectiv ‧ %, pe când dozele mici de ritonavir (‧ mg de două ori pe zi) au dus la scăderea Cmax şi ASCτ ale voriconazolului, în medie cu ‧ % şi, respectiv, ‧ %La dosis alta de ritonavir (‧ mg dos veces al día) disminuyó la Cmax en estado estacionario y el AUC de voriconazol oral en una media del ‧ % y ‧ %, mientras que la dosis baja de ritonavir (‧ mg dos veces al día) disminuyó la Cmax y el AUC en una media del ‧ % y el ‧ % respectivamente
Întreprinderile mici joacă un rol important în crearea de locuri de muncă în Europa şi noi ar trebui să le facilităm desfăşurarea activităţii.Las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental a la hora de crear empleos y deberíamos facilitarles su funcionamiento.
Am avut două surori care au murit de mici pentru că nu am avut doctorTuve dos hermanas que nunca llegué a conocer...... porque murieron en su infancia por falta de médicos
Domeniul % ‧ este prea micEl rango %‧ es demasiado pequeño
difuzia de molecule mici, cum ar fi etanolul, trebuie să fie redusă și nu trebuie să determine o reducere a tăriei alcoolice mai mare de ‧,‧ % volla difusión de pequeñas moléculas como el etanol será escasa y no implicará una disminución del grado alcohólico del vino superior a ‧,‧ % vol
La pacienţii la care hipertensiunea arterială nu este controlată în mod adecvat cu irbesartan administrat în monoterapie, asocierea unei doze mici de hidroclorotiazidă (‧, ‧ mg) la irbesartan, în priză unică zilnică, produce o scădere mai marcată a tensiunii arteriale, comparativ cu placebo, după ‧ ore de la administrare (înaintea dozei următoare), de ‧/‧ mm Hg (sistolică/diastolicăEn pacientes que no se controlan adecuadamente con irbesartan en monoterapia, la combinación con una dosis baja de hidroclorotiazida (‧ mg) una vez al día produce una mayor reducción de la presión arterial en el valle de ‧/‧ mm Hg (sistólica/diastólica
Prin urmare, am insistat asupra adoptării unei abordări prudente şi practice, prin stabilirea unei vârste minime mai avansate, de doisprezece ani, iar Consiliul a fost de acord cu exceptarea copiilor cu vârsta mai mică de doisprezece ani, această limită de vârstă urmând să fie revizuită după trei ani, în urma unui studiu detaliat care va fi efectuat de către Comisie.Por ello, insistí en un enfoque prudente y práctico que establecía una edad mínima más elevada, en concreto de doce años, y el Consejo accedió a excluir a los niños menores de doce años, revisando este límite de edad tres años más tarde, tras un estudio exhaustivo a cargo de la Comisión.
Din moment ce eram copii mici¡ Desde que éramos pequeños!
Baza acestei sesizări a constituit-o existenţa diferenţelor între rezumatele caracteristicilor produsului aprobate la nivelul statelor membre pentru Xefo şi denumirile asociate în ceea ce priveşte utilizarea lui ca antialgic de scurtă durată în durerea de intensitate mică sau moderată, în tratamentul simptomatic al durerii şi inflamaţiei din osteoartrită şi din artrita reumatoidăEl fundamento de la remisión era la existencia de discrepancias en los resúmenes de las características del producto de Xefo y nombres asociados aprobados en los Estados miembros de la UE, con respecto al alivio rápido del dolor agudo leve o moderado, el alivio sintomático del dolor y la inflamación en la artrosis y el alivio sintomático del dolor y la inflamación en la artritis reumatoide
vinul să aibă un conținut de zahăr mai mic de ‧ g/lel contenido de azúcar sea inferior a ‧ g/l
Aceste proceduri ar trebui să ia în considerare constrângerile de timp cu care se confruntă întreprinderile miciEstos procedimientos deberían tener en cuenta las limitaciones de tiempo específicas de las empresas de menor tamaño
către micii consumatori industriali și comercialipara los pequeños consumidores industriales y comerciales
Îi place să câştige cu cărţi mici, optari sau nouariLe gusta ganar con ‧ ó
Bănuiesc ca acea lume mi s- a părut micăSupongo que ese mundo...... me parecía demasiado trivial
În conformitate cu titlul ‧ capitolul ‧ din Directiva ‧/‧/CE, statele membre pot aplica regimuri speciale întreprinderilor mici și pot, mai ales, acorda un regim facultativ de scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală este inferioară unui anumit plafonEl título XII, capítulo ‧, de la Directiva ‧/‧/CE autoriza a los Estados miembros a aplicar regímenes especiales en favor de las pequeñas empresas, y, en particular, a otorgar un régimen facultativo de franquicia del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no rebase un determinado límite
Dacă nu se va face acest lucru, UE va ajunge în imposibilitatea de a mai putea concura cu importurile la prețuri mici și de calitate scăzută.Si no se hace así, la ventaja competitiva desleal implicará que la UE ya no pueda competir con las importaciones de bajo coste y de baja calidad.
Fiecare țară, de la cea mai mare - Germania -, la cea mai mică, exportă în medie 60 % din bunurile și serviciile sale chiar în apropierea pieței mari însăși.Cada país, desde el más grande, Alemania, hasta el más pequeño, exporta una media del 60 % de sus bienes y servicios justo al de al lado, al propio gran mercado.
Dacă un mic accident, o mică fisură, de exemplu, în rezervorul unui petrolier, nu este ţinută sub control şi izolată, aceasta poate avea ca rezultat, în eventualitatea vibraţiilor cauzate de o mare agitată sau a dificultăţilor de decantare a încărcăturii într-o altă navă, un dezastru ecologic de proporţii dacă nu există un refugiu în care să se poată lua măsurile adecvate.Si un pequeño accidente, como una pequeña grieta en el depósito de un petrolero, no se confina y contiene, las vibraciones provocadas por un mar agitado o las dificultades para verter la carga en otro buque podrían causar un enorme desastre ecológico si no hay un lugar de refugio en el que se pueda tomar las medidas adecuadas.
Într-o măsură mai mică, profitabilitatea a fost afectată în mod negativ de faptul că, începând cu ‧, industria comunitară nu a avut posibilitatea să majoreze prețul de vânzare la nivelul necesar pentru acoperirea creșterii prețului energiei și anumitor materii prime, care a intervenit în acel anEn menor grado, la rentabilidad se vio afectada negativamente por el hecho de que, a partir de ‧, la industria de la Comunidad no fue capaz de aumentar sus precios de venta al nivel necesario para cubrir los incrementos de los precios de la energía y de ciertas materias primas que se produjeron desde dicho año
Numărul maxim de iteraţii este mai mic de ‧. Am corectatEl máximo de iteraciones es menor que ‧, arreglado
S-a ajuns la concluzia că, în lipsa concentrării, prin această conductă de interconectare de probabil ‧ MW, constrângerea este oricum mai mică decât cea oferită prin intrarea companiei Vattenfall în ambele zoneLa conclusión es que si no se produjera la concentración, la presión ejercida por esta interconexión, que probablemente tendrá ‧ MW, sería, en cualquier caso, menor que la presión causada por la entrada de Vattenfall en ambas regiones
Mostrando página 1. 31277 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 2,92 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.