Las traducciones a español:

  • cultivo de setas   

Oraciones de ejemplo con "cultivarea ciupercilor", memoria de traducción

add example
Întrucât ciupercile sunt adesea cultivate în pivnițe sau în clădiri, trebuie să se poată preciza în fișa exploatației faptul că ciupercile sunt cultivate în spații protejateComo el cultivo de hongos se realiza con frecuencia en grutas o en edificios, conviene que en la ficha de explotación se pueda indicar si los hongos se cultivan bajo cubierta
suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivatăsuperficies: en áreas, excepto en el caso de las Hongos, en que se expresarán en m‧ de superficie total cultivada
Suprafața trebuie indicată în ari (‧ ari = ‧ hectar), cu excepția terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (suprafața totală a culturilor succesive), a cărui suprafață se indică în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas, con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones (superficie total de las capas sucesivas), que se indicará en metros cuadrados
Ciuperci de cultură cultivate atât în clădiri special construite sau adaptate în acest scop, cât și în spații subterane, peșteri și pivnițeSetas cultivadas tanto en construcciones especialmente levantadas o adaptadas a tal fin, como en subterráneos, grutas y cuevas
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția cazului terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care este dată în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones y otras setas cultivables (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
În forma sa actuală, nu se prevede în fișa exploatației posibilitatea de a preciza că ciupercile sunt cultivate în spații protejateLa ficha de explotación actual no contempla la posibilidad de señalar si los hongos se cultivan bajo cubierta
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care se exprimă în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de hongos (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per ‧ m‧ de suprafață cultivatăNo obstante, para el cultivo de setas, las PE se determinarán en función de la producción bruta para el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresará por unidad de ‧ m‧ de superficie de lechos
Ajutoarele vor fi acordate, de asemenea, pentru elaborarea normelor (inclusiv pentru analiza comparativă cu alte norme) și pentru programe de formare, în conformitate cu articolul ‧ alineatul literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, pentru participanții la toate sistemele de asigurare a calității (Bord Bia's Quality Assured Schemes), inclusiv pentru producătorii de produse horticole comestibile, printre care se numără producătorii de compost și substrat pentru cultivarea ciupercilorLa ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
Autoritățile italiene susțin că, din cauza caracteristicilor sale fiziologice, sfecla de zahăr cultivată în bazinul mediteraneean trebuie recoltată într-un interval de timp scurt, în care conținutul de zahăr se află la cel mai ridicat nivel, și trebuie transportată rapid (în termen de ‧ de ore după recoltare) la unitatea de prelucrare; în caz contrar, conținutul de zahăr din sfeclă se pierde, iar aceasta este atacată de ciuperci, ceea ce o face inutilizabilăLas autoridades italianas sostienen que, debido a sus características fisiológicas, la remolacha cultivada en la cuenca mediterránea debe recogerse durante un breve plazo en que la cantidad de azúcar contenida es más elevada y tiene que transportarse rápidamente al centro de transformación (dentro de las ‧ horas que siguen a la recogida) so pena de que la remolacha pierda azúcar y sea atacada por hongos que la echen a perder
profilul ciupercii șinei trebuie să fie prevăzut cu o pantă laterală pe flancul ciupercii la un unghi cuprins între ‧ și ‧,‧ față de axa verticală a ciupercii, urmată, înaintând spre suprafața superioară a ciupercii, de o succesiune de curbe cu raza de ‧ sau ‧ mm, apoi ‧ și ‧ mm până la axa verticală a ciupercii șineiel perfil de la cabeza de carril deberá constar de una inclinación lateral del flanco de la cabeza comprendida entre ‧ y ‧,‧ con referencia al eje vertical de la cabeza, seguida hacia la cara superior por una sucesión de curvas de radios de ‧ o ‧ mm, y después de ‧ y ‧ mm hasta el eje vertical de la cabeza de carril
Profilul ciupercii șinei trebuie să cuprindă o pantă laterală pe flancul ciupercii șinei înclinată la un unghi cuprins între ‧ și ‧,‧ față de axa verticală a ciupercii șinei, urmată, în direcția suprafeței superioare, de o succesiune de curbe cu razele de ‧ sau ‧ mm și apoi ‧ și ‧ mm, până la axa verticală a ciupercii șineiEl perfil de la cabeza de carril debe presentar una inclinación lateral del flanco de la cabeza comprendida entre ‧ y ‧,‧ con referencia al eje vertical de la cabeza, seguida hacia la cara superior por una sucesión de curvas de radios de ‧ o ‧ mm, y después ‧ y ‧ mm hasta el eje vertical de la cabeza de carril
Biftec de ciuperca, supa de ciuperci, ciuperci tocateBistec de hongo, sopa de hongos, hongos picados
Biftec de ciupercă, supă de ciuperci, ciuperci tocateBistec de hongo, sopa de hongos, hongos picados
După consultarea cu ministrul responsabil pentru mediu și după solicitarea avizului consiliului localității (gmina) în care urmează să aibă loc cultivarea plantelor modificate genetic, ministrul responsabil pentru agricultură emite o decizie privind crearea unei zone desemnate pentru cultivarea plantelor modificate genetic într-o regiune specifică situată pe teritoriul localității (zonă desemnată pentru cultivarea plantelor modificate genetic), ca urmare a prezentării de către solicitantul menționat la articolul ‧ alineatul litera (f) a unei cereri privind emiterea unei decizii referitoare la o zonă desemnată pentru cultivarea plantelor modificate geneticEl Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y previa consulta al ayuntamiento (gmina) del municipio en que se vayan a cultivar las plantas modificadas genéticamente, adoptará una decisión sobre la creación de una zona dedicada al cultivo de plantas modificadas genéticamente en una superficie especificada dentro del término municipal (zona designada para el cultivo de plantas modificadas genéticamente), una vez el solicitante mencionado en el artículo ‧, apartado ‧, letra f), haya presentado una solicitud de adopción de una decisión sobre la creación de una zona dedicada al cultivo de plantas modificadas genéticamente
Se stabilesc limite mai scăzute pentru salata verde cultivată în aer liber, față de cea cultivată în seră și, în scopul de a permite un control eficient, în absența unei etichetări precise, limitele stabilite pentru cultivarea salatei în aer liber trebuie aplicate și pentru salata cultivată în serăSe han fijado límites más bajos para las lechugas cultivadas al aire libre que para las lechugas cultivadas en invernadero y, para permitir un control eficaz, a falta de un etiquetado preciso, los límites establecidos para las lechugas cultivadas al aire libre deberán aplicarse también a las lechugas cultivadas en invernadero
Cea mai mare zonă de cultivare a hameiului din Republica Cehă este Žatecko, cu ‧ de comune cultivatoare de hamei, în districtele Louny, Chomutov, Kladno, Rakovník, Rokycany și Plzeň-sever, urmată de Úštěcko, cu ‧ de comune cultivatoare de hamei în districtele Litoměřice, Česká Lípa și Mělník și de Tršicko, cu ‧ de comune cultivatoare de hamei în districtele Olomouc, Přerov și ProstějovLa mayor zona productora de lúpulo de la República Checa es la región de Žatecko, que comprende ‧ municipios dedicados a este cultivo en los distritos de Louny, Chomutov, Kladno, Rakovník, Rokycany y Plzeň-sever, seguida de la región de Úštěcko, con ‧ municipios en los distritos de Litoměřice, Česká Lípa y Mělník, y, en tercer lugar, de la región de Tršicko, con ‧ municipios en las regiones de Olomouc, Přerov y Prostějov
Exploatațiile agricole în cazul cărora s-au constatat pagube pentru următoarele culturi: in, porumb, pajiști permanente sau temporare pentru pășunat sau cosit, cartofi cultivați sub contract, mazăre cultivată sub contract, conopidă cultivată sub contract (prima recoltă), spanac cultivat sub contract (prima recoltă), fasole cultivată sub contract (semănată înainte de ‧ iunieLas explotaciones en las que se constataron daños a los siguientes cultivos: lino, maíz, prados, permanentes o temporales, de pastos o de siega, patatas con contrato, guisantes con contrato, coliflores con contrato (‧a cosecha), espinacas con contrato (‧a cosecha), judías con contrato (sembradas antes del ‧ de junio de
ciuperci altele decât ciupercile de cultură care intră sub incidența codului NCsetas y demás hongos, excepto las cultivadas del código NC
Uneori ai nevoie de ciuperci pentru a găsi ciuperciA veces...... se necesitan hongos para encontrar hongos
În ceea ce privește utilizarea nicotinei pe ciupercile sălbatice, Comisia a primit informații de la statele membre și operatorii comerciali care arată că prezența nicotinei pe ciupercile sălbatice determină reziduuri superioare CMR-ului de ‧,‧ mg/kg stabilit în regulamentul respectivPor lo que se refiere a la nicotina en las setas silvestres, la Comisión ha recibido información de los Estados miembros y de operadores de empresas que demuestra una presencia de nicotina en las setas silvestres que da origen a residuos superiores al LMR por defecto de ‧,‧ mg/kg fijado en dicho Reglamento
Veniti la ciupercutele mele!Veniti la ciuperci!Vengan a ver qué champiñones
Ciuperci.- Da, dar nu orice fel de ciuperciOh, sí, pero no cualquier hongo
Renii se hrănesc cu ciuperci până când începe să ningă și chiar și la începutul iernii continuă să sape după ciupercile rămase în zăpadăLos renos comen setas hasta la llegada de la nieve, y todavía al final del otoño escarban para sacar sus restos de debajo de la nieve
Spre sfârșitul verii și în special toamna, renii preferă să mănânce ciuperci și, ca atare, se îndreaptă către zonele cele mai bogate în ciuperciAl final del verano y especialmente en otoño, a los renos les gusta comer setas y se dispersan para ir a las mejores zonas donde se encuentran estas
Mostrando página 1. 2625 encontrado frases búsqueda de una frase cultivarea ciupercilor.Se encuentra en 1,744 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.