Las traducciones a español:

  • cultivo de setas   

Oraciones de ejemplo con "cultivarea ciupercilor", memoria de traducción

add example
Ajutoarele vor fi acordate, de asemenea, pentru elaborarea normelor (inclusiv pentru analiza comparativă cu alte norme) și pentru programe de formare, în conformitate cu articolul ‧ alineatul literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, pentru participanții la toate sistemele de asigurare a calității (Bord Bia's Quality Assured Schemes), inclusiv pentru producătorii de produse horticole comestibile, printre care se numără producătorii de compost și substrat pentru cultivarea ciupercilorLa ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
Autoritățile italiene susțin că, din cauza caracteristicilor sale fiziologice, sfecla de zahăr cultivată în bazinul mediteraneean trebuie recoltată într-un interval de timp scurt, în care conținutul de zahăr se află la cel mai ridicat nivel, și trebuie transportată rapid (în termen de ‧ de ore după recoltare) la unitatea de prelucrare; în caz contrar, conținutul de zahăr din sfeclă se pierde, iar aceasta este atacată de ciuperci, ceea ce o face inutilizabilăLas autoridades italianas sostienen que, debido a sus características fisiológicas, la remolacha cultivada en la cuenca mediterránea debe recogerse durante un breve plazo en que la cantidad de azúcar contenida es más elevada y tiene que transportarse rápidamente al centro de transformación (dentro de las ‧ horas que siguen a la recogida) so pena de que la remolacha pierda azúcar y sea atacada por hongos que la echen a perder
Ciupercile halucinogene cresc în mod natural în multe locuri din Europa , dar informaţiile disponibile sugerează că majoritatea ciupercilor căutat e pentru proprietăţ ile lor psihoactive sunt mai curând cultivate decât culese din natură .Los hongos alucinógenos crecen de forma natural en muchas partes de Europa , pero la información disponible indica que la mayor parte de los que se consumen por sus propiedades psicoactivas son objeto de cultivo más que de recogida en el campo .
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care se exprimă în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de hongos (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivatăsuperficies: en áreas, excepto en el caso de las Hongos, en que se expresarán en m‧ de superficie total cultivada
Suprafața trebuie indicată în ari (‧ ari = ‧ hectar), cu excepția terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (suprafața totală a culturilor succesive), a cărui suprafață se indică în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas, con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones (superficie total de las capas sucesivas), que se indicará en metros cuadrados
Ciuperci de cultură cultivate atât în clădiri special construite sau adaptate în acest scop, cât și în spații subterane, peșteri și pivnițeSetas cultivadas tanto en construcciones especialmente levantadas o adaptadas a tal fin, como en subterráneos, grutas y cuevas
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția cazului terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care este dată în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones y otras setas cultivables (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
În forma sa actuală, nu se prevede în fișa exploatației posibilitatea de a preciza că ciupercile sunt cultivate în spații protejateLa ficha de explotación actual no contempla la posibilidad de señalar si los hongos se cultivan bajo cubierta
Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per ‧ m‧ de suprafață cultivatăNo obstante, para el cultivo de setas, las PE se determinarán en función de la producción bruta para el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresará por unidad de ‧ m‧ de superficie de lechos
Întrucât ciupercile sunt adesea cultivate în pivnițe sau în clădiri, trebuie să se poată preciza în fișa exploatației faptul că ciupercile sunt cultivate în spații protejateComo el cultivo de hongos se realiza con frecuencia en grutas o en edificios, conviene que en la ficha de explotación se pueda indicar si los hongos se cultivan bajo cubierta
Şi cu ciuperci cu cartofi?Y hongos y papas
Am cumpărat nişte ciuperci speciale, de la un vânzător ambulant de pe stradăLe compré unos hongos al guardia de seguridad
alimente și ingrediente alimentare constând din microorganisme, ciuperci sau alge sau izolate din acesteaalimentos e ingredientes alimentarios consistentes en microorganismos, hongos o algas u obtenidos a partir de éstos
șina, (‧.‧ profilul ciupercii șinei și calitatea oțelului șineicarril (‧.‧: perfil de la cabeza y acero del carril
De la ciupercă?¿ Aspergillus?
Ma gandeam la un tapet cu o ciuperca nuclearaEstaba pensando en una imagen de un champiñón nuclear
În această broşură informativă în domeniul politicilor , sunt analizate informaţii cu privire la ciupercile halucinogene , concluziile desprinse fiind utile în stabilirea politicilor .En este informe se analiza la información sobre el consumo de hongos alucinógenos y se extraen enseñanzas para la iniciativa política .
Caut ciuperciBuscando hongos
Majoritatea ţărilor raportează estimări ale prevalenţei de-a lungul vieţii pentru consumul de ciuperci halucinogene între 1 % și 4 % , niveluri mai ridicate fiind raportate de Slovacia ( 5 % ) și de Republica Cehă ( 7 % ) ( 86 ) .La mayoría de los países estiman una prevalencia del consumo a lo largo de la vida de hongos alucinógenos de entre el 1 y el 4 % ; los niveles más elevados se registran en Eslovaquia ( 5 % ) y la República Checa ( 7 % ) ( 86 ) .
Cuantumul suplimentar de ‧ de euro pe ‧ de kilograme greutate netă de produs, rezultat din rata taxei aplicabile țărilor terțe și din cea preferențială, aplicat la importul de conserve de ciuperci de tipul Agaricus (poziția NC ‧) este nul întrucât este contrar principiului proporționalității?¿Es nulo, por contravenir el principio de proporcionalidad, el importe suplementario de ‧ euros por cada ‧ kg de peso neto del producto, resultante de aplicar el tipo de derecho de tercer país y el tipo de derecho preferencial, que se recauda por la importación de hongos conservados del género Agaricus (partida NC ‧)?
ciuperci altele decât ciupercile de cultură care intră sub incidența codului NCsetas y demás hongos, excepto las cultivadas del código NC
Pe lângă combaterea ciupercilor în anumite utilizări agricole, solicitantul a mai cerut o modificare a acestor dispoziții specifice în ceea ce privește utilizarea ca regulator de creștere pentru planteAdemás del uso de esta sustancia como antifúngico en determinados usos agrícolas, el notificador solicitó posteriormente una modificación de esta disposición específica para su uso como regulador del crecimiento vegetal
Cine vrea o ciupercă?¿ Quién quiere un hongo sintiente?
Mostrando página 1. 2845 encontrado frases búsqueda de una frase cultivarea ciupercilor.Se encuentra en 0,764 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.