Las traducciones a español:

  • cultivo de setas   

Oraciones de ejemplo con "cultivarea ciupercilor", memoria de traducción

add example
Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per ‧ m‧ de suprafață cultivatăNo obstante, para el cultivo de setas, las PE se determinarán en función de la producción bruta para el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresará por unidad de ‧ m‧ de superficie de lechos
suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivatăsuperficies: en áreas, excepto en el caso de las Hongos, en que se expresarán en m‧ de superficie total cultivada
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția cazului terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care este dată în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones y otras setas cultivables (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
Autoritățile italiene susțin că, din cauza caracteristicilor sale fiziologice, sfecla de zahăr cultivată în bazinul mediteraneean trebuie recoltată într-un interval de timp scurt, în care conținutul de zahăr se află la cel mai ridicat nivel, și trebuie transportată rapid (în termen de ‧ de ore după recoltare) la unitatea de prelucrare; în caz contrar, conținutul de zahăr din sfeclă se pierde, iar aceasta este atacată de ciuperci, ceea ce o face inutilizabilăLas autoridades italianas sostienen que, debido a sus características fisiológicas, la remolacha cultivada en la cuenca mediterránea debe recogerse durante un breve plazo en que la cantidad de azúcar contenida es más elevada y tiene que transportarse rápidamente al centro de transformación (dentro de las ‧ horas que siguen a la recogida) so pena de que la remolacha pierda azúcar y sea atacada por hongos que la echen a perder
Suprafața trebuie indicată în ari (‧ ari = ‧ hectar), cu excepția terenului utilizat pentru cultivarea ciupercilor (suprafața totală a culturilor succesive), a cărui suprafață se indică în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas, con excepción de la superficie dedicada al cultivo de champiñones (superficie total de las capas sucesivas), que se indicará en metros cuadrados
Suprafața trebuie exprimată în ari (‧ ari = ‧ ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica ‧), care se exprimă în metri pătrațiSe indicará la superficie en áreas (‧ áreas = ‧ hectárea), con excepción de la superficie dedicada al cultivo de hongos (rúbrica ‧), que se indicará en metros cuadrados
Ciuperci de cultură cultivate atât în clădiri special construite sau adaptate în acest scop, cât și în spații subterane, peșteri și pivnițeSetas cultivadas tanto en construcciones especialmente levantadas o adaptadas a tal fin, como en subterráneos, grutas y cuevas
Ajutoarele vor fi acordate, de asemenea, pentru elaborarea normelor (inclusiv pentru analiza comparativă cu alte norme) și pentru programe de formare, în conformitate cu articolul ‧ alineatul literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, pentru participanții la toate sistemele de asigurare a calității (Bord Bia's Quality Assured Schemes), inclusiv pentru producătorii de produse horticole comestibile, printre care se numără producătorii de compost și substrat pentru cultivarea ciupercilorLa ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
În forma sa actuală, nu se prevede în fișa exploatației posibilitatea de a preciza că ciupercile sunt cultivate în spații protejateLa ficha de explotación actual no contempla la posibilidad de señalar si los hongos se cultivan bajo cubierta
Întrucât ciupercile sunt adesea cultivate în pivnițe sau în clădiri, trebuie să se poată preciza în fișa exploatației faptul că ciupercile sunt cultivate în spații protejateComo el cultivo de hongos se realiza con frecuencia en grutas o en edificios, conviene que en la ficha de explotación se pueda indicar si los hongos se cultivan bajo cubierta
Horticultură = ‧.‧.‧.‧.‧. [legume proaspete, pepeni și căpșuni – în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil) – în grădini] + ‧.‧.‧.‧. [legume proaspete, pepeni și căpșuni – în seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)] + ‧.‧.‧.‧. [flori și plante ornamentale – în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil) ] + ‧.‧.‧.‧. [flori și plante ornamentale – în seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)] + ‧.‧.‧. (ciuperci) + ‧.‧.‧. (pepiniereHorticultura = ‧.‧.‧.‧.‧. [hortalizas frescas, melones y sandías, fresas-al aire libre o en abrigo bajo (no accesible)- horticultura] + ‧.‧.‧.‧. [(hortalizas frescas, melones y sandías, fresas en invernadero u otro abrigo (accesible)] + ‧.‧.‧.‧. (flores y plantas ornamentales al aire libre o en abrigo bajo (no accesible) + ‧.‧.‧.‧. [flores y plantas ornamentales en invernadero u otro abrigo (accesible)] + ‧.‧.‧. (setas) + ‧.‧.‧. (viveros
Aduceţi ciupercileAhora muéstrame los champiñones
șina, (‧.‧ profilul ciupercii șinei și calitatea oțelului șineicarril (‧.‧: perfil de la cabeza y acero del carril
" Ciuperca unghiei la declanşare. "" Aumentan los hongos en las uñas "
Dacă populația din categoriile sensibile încă nu poate consuma fără probleme cantități mari de ciuperci autohtone, la 25 de ani după producerea catastrofei de la Cernobîl, cu siguranță a venit momentul nu numai să închidem centralele nucleare, ci și să oprim toate testele nucleare.Si las personas de las categorías sensibles no pueden comer en condiciones de seguridad grandes cantidades de setas autóctonas 25 años después de Chernóbil, sin duda ha llegado el momento no solo de cerrar las centrales nucleares, sino también de poner fin a los experimentos nucleares.
Toamna, renii preferă să mănânce ciuperciEn otoño, a los renos les gusta comer setas
specificațiile aplicabile privind profilul ciupercii șinei sunt definite la anexa K‧ la prezenta STIlas especificaciones aplicables al perfil de la cabeza del carril están definidas en el anexo K‧ de la presente ETI
Biftec de ciupercă, supă de ciuperci, ciuperci tocateBistec de hongo, sopa de hongos, hongos picados
E din cauză că ai mîncat ciuperciEs porque comiste hongos
Să- i dai o ciupercă mamei tale?¿ Pegarle " herbes " a tu madre?
Trebuie să se obțină respectarea acestei valori de conicitate echivalentă, în ceea ce privește infrastructura, prin alegerea adecvată și justificată a ecartamentului de cale ferată, a supraînălțării șinei și a profilului ciupercii șinei, atât la nivelul liniei de cale ferată simplă, cât și la nivelul aparatelor de caleLa observancia de este valor de conicidad equivalente debe obtenerse, en lo concerniente a la infraestructura, a través de una elección acertada y justificada, tanto en vía corriente como en aparatos de vía, del ancho de vía, de la inclinación del carril y del perfil de la cabeza de carril
Mostrando página 1. 2625 encontrado frases búsqueda de una frase cultivarea ciupercilor.Se encuentra en 1,786 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.