Oraciones de ejemplo con "andoriña", memoria de traducción

add example
Pré-lua cheamoon phase between full moon and ‧rd quarterGibosa crecientemoon phase between full moon and ‧rd quarter
Circular por Todos os Cartafolesto be continued with " jump to first new message ", " jump to first unread or new message ", and " jump to last selected message "Recorrer todas las carpetasto be continued with " jump to first new message ", " jump to first unread or new message ", and " jump to last selected message "
Cuarto minguantemoon phase between new moon and ‧st quarterCuarto menguantemoon phase between new moon and ‧st quarter
Engadíronse aceleradores (só para a súa información) Dear Translator! Translate this string to the string ' LTR ' in left-to-right languages (as English) or to ' RTL ' in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layoutAceleradores añadidos (sólo para su información) Dear Translator! Translate this string to the string 'LTR ' in left-to-right languages (as English) or to 'RTL ' in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout
Elemento PersonalizadoThis string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersElemento gráfico personalizadoThis string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Excluir mensaxes importantes da caducidadeto be continued with " do not loop ", " loop in current folder ", and " loop in all folders "Excluir mensajes importantes de la caducidadto be continued with " do not loop ", " loop in current folder ", and " loop in all folders "
Lista de SelecciónWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersLista desplegableWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Caixa en GrellaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersCaja de cuadrículaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Inserir Contido do FicheiroAll characters, up to and including the next newline, are discarded without performing any macro expansionInsertar el contenido del archivoAll characters, up to and including the next newline, are discarded without performing any macro expansion
Preguntar por acción & despois de arrastrar as mensaxes para outro cartafolto be continued with " flat files " and " directories ", respPreguntar acerca & de la acción a tomar tras arrastrar mensajes a otra carpetato be continued with " flat files " and " directories ", resp
LiñaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersLíneaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Esta área mostra os movimentos de Singmaster. The letters RLFBUD are mathematical notation based on English words. Please leave those letters and words untranslated in some formEsta área muestra los movimientos de Singmaster. The letters RLFBUD are mathematical notation based on English words. Please leave those letters and words untranslated in some form
Sub-FormularioWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersSubformularioWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Grupo de BotónsWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersGrupo de botonesWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
ampliadodictionary name. % ‧-language, % ‧-country and % ‧ variant nameextendidodictionary name. %‧-language, %‧-country and %‧ variant name
& Trocar de imaxe cada: (qtdt-format) Please do not change the quotes (') and translate only the content of the quotes& Cambiar imágenes cada: (qtdt-format) Please do not change the quotes (') and translate only the content of the quotes
Área de ImaxeWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersCasilla para imágenesWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Agora ten que escavar para obter o ouro! Abonda con usar os botóns esquerdo e dereito do rato para escavar á esquerda ou á dereita da posición do heroi. Logo, o heroi pode saltar para dentro ou a través do burato que escavou. Tamén pode escavar varios buratos en liña e correr a través dos buratos escavados. Aínda que debe ter coidado. Logo dun tempo os buratos péchanse e podería ficar preso e morrer. Embaixo, na terceira área, terá que escavar dous buratos, saltar para dentro e escavar outro máis axiña para atravesar dous andares. Á dereita, terá que escavar tres buratos, seguido de dous máis e finalmente un para pasar. Hai tamén dous pequenos quebracabezas para resolveres polo camiño. Boa sorte! Unha cousa máis, tamén pode escavar nos tixolos, mais non no formigón¡Ahora tiene que excavar para obtener el oro!. Basta con usar los botones izquierdo y derecho del ratón para excavar a la izquierda o la derecha de la posición del héroe. El héroe puede saltar para adentro o a través del agujero que haya excavado. También puede excavar varios agujeros en línea y correr a través de los agujeros excavados. Pero tenga cuidado. Tras un tiempo los agujeros se cierran y podría quedar atrapado y morir. En la tercera área abajo, usted tendrá que excavar dos agujeros, saltar para adentro y excavar otro agujero más rápidamente, para atravesar dos capas. A la derecha, tendrá que excavar tres agujeros, seguido de dos y finalmente uno para pasar. Hay también dos pequeños puzzles para resolver por el camino. ¡Buena suerte! A propósito, usted puede excavar a través de ladrillos, pero no de cemento
A súa expresión regular non é válida. A expresión regular de " Pesquisa cara diante " debe ser a última sub-expresión. Translators, feel free to add yourself in the text below, asking for a postcard;-), also feel free to add a section saying Translators. Kind regards, and thanks for your work-JesperSu expresión regular no es válida. La expresión regular 'Afirmación previa ' debe de ser la última subexpresión. Translators, feel free to add yourself in the text below, asking for a postcard;-), also feel free to add a section saying Translators. Kind regards, and thanks for your work-Jesper
Sub FormularioWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersSubformularioWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Filtro de importación de Outlook Express ‧/‧ Precisará localizar o cartafol onde se gravaron os mailbox procurando por ficheiros. dbx ou. mbx baixo C: \\ Windows \\ Application Data enWindows ‧xDocuments and Settings en Windows ‧ ou posterior Nota: Xa que é posíbel recrear a estructura de cartafoles, os cartafoles de Outlook Express ‧ e ‧ gravaranse baixo: " OE-Import " no seu cartafol localFiltro de importación para Outlook Express ‧/‧ Tiene que localizar la carpeta en la que se guarda el buzón. Busque archivos. dbx o. mbx en C: \\Windows\\Application Data en Windows ‧x Documents and Settings en Windows ‧ y posteriores Aviso: Dado que es posible recrear la estructura de carpetas de Outlook Express ‧ y ‧, dichas carpetas se almacenarán en « OE-Import », en su carpeta local
% ‧ PíxelesParameter and Unit%‧ PuntosParameter and Unit
Cuarto crecentemoon phase, half-illuminated and shrinkingCuearto crecientemoon phase, half-illuminated and shrinking
Porque durante a pausa para o almorzo, algúns dos máis novos romperon o tubo do combustible... e andan por aí, entre a maleza, respirando os vaporesPorque durante la pausa para el almuerzo, algunos de los más jóvenes rompieron el tubo del combustible... y andan por ahí, entre la maleza, respirando los vapores
C) ‧, ‧ Andi Peredri, portado a KDE por Thomas Nagy (C) ‧ Fela WinkelmolenC) ‧ Andi Peredri, portado a KDE por Thomas Nagy (C) ‧ Fela Winkelmolen
Mostrando página 2. 105 encontrado frases búsqueda de una frase andoriña.Se encuentra en 0,202 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.