Oraciones de ejemplo con "andoriña", memoria de traducción

add example
Porque durante a pausa para o almorzo, algúns dos máis novos romperon o tubo do combustible... e andan por aí, entre a maleza, respirando os vaporesPorque durante la pausa para el almuerzo, algunos de los más jóvenes rompieron el tubo del combustible... y andan por ahí, entre la maleza, respirando los vapores
LiñaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersLíneaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Circular por Todos os Cartafolesto be continued with " jump to first new message ", " jump to first unread or new message ", and " jump to last selected message "Recorrer todas las carpetasto be continued with " jump to first new message ", " jump to first unread or new message ", and " jump to last selected message "
Editor de TextoWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersEditor de textoWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
O seu servidor X non permite mudar o tamaño e xirar a pantalla. Por favor, anove á versión ‧. ‧ ou posterior. Precisa a extensión X Resize, Rotate and Reflect (RANDR), versión ‧. ‧ ou posterior, para facer uso desta funcionalidadeSu servidor X no soporta redimensionado y rotación de la pantalla. Actualícese a la versión ‧ o superior. Necesita la versión ‧ o superior de la extensión X Resize And Rotate (RANDR) para utilizar esta función
Andan en bicicleta, conducen automóbiles, pode que crean que tamén saben pilotar aviónsAndan en bicicleta, conducen automóviles, tal vez también creen que saben pilotear aviones
Páxina da ImaxeThese are weekly readings and do not have translations. They may have different spellings in your language; otherwise, just translate the sound to your charactersPágina de imagenThese are weekly readings and do not have translations. They may have different spellings in your language; otherwise, just translate the sound to your characters
Elemento de HoraWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersElemento gráfico de horaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
MolduraWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersMarcoWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Caixa ComboWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersLista desplegableWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Pré-cuarto crecentemoon phase between ‧st quarter and full moonMedia luna crecientemoon phase between ‧st quarter and full moon
Filtro de importación de correo-e de Outlook Este filtro importará os correos dun ficheiro pst Outlook. Precisará localizar o cartafol onde se gardaron os ficheiros pst procurando por estos baixo: C: \\ Documents and Settings en Windows ‧ ou posterior Nota: Os correos-e importaranse nun cartafol de nome a conta da que proveñan e precedido de OUTLOOKFiltro de importación de correo de Outlook Este filtro importará los correos desde un archivo pst de Outlook. Tendrá que localizar la carpeta en la que esté almacenado el archivo pst, buscando archivos «. pst » en: C: \\Documents and Settings en Windows ‧ o posteriores. Aviso: los correos se importarán a una carpeta con el mismo nombre que la cuenta de la que provienen, con el prefijo « OUTLOOK-»
Área de ImaxeWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersCasilla para imágenesWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Cambiar as imaxes cada: (qtdt-format) Please do not change the quotes (') and translate only the content of the quotesCambiar las imágenes cada: (qtdt-format) Please do not change the quotes (') and translate only the content of the quotes
Tipos de letra do sistemaTitle for a group that contains " All Fonts ", " Personal Fonts ", " System Fonts " and " Unclassified "Tipos de letra del sistema
Grupo de BotónsWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersGrupo de botonesWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Pré-lua cheamoon phase between full moon and ‧rd quarterGibosa crecientemoon phase between full moon and ‧rd quarter
Cuarto crecentemoon phase, half-illuminated and shrinkingCuearto crecientemoon phase, half-illuminated and shrinking
ListaWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersLista de selección múltipleWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
Excluir mensaxes importantes da caducidadeto be continued with " do not loop ", " loop in current folder ", and " loop in all folders "Excluir mensajes importantes de la caducidadto be continued with " do not loop ", " loop in current folder ", and " loop in all folders "
BotónWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin‧ charactersBotón pulsadorWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ contain white spaces and non latin‧ characters
NengúnSelect Time and DateNingunoSelect Time and Date
Cuarto minguantemoon phase between new moon and ‧st quarterCuarto menguantemoon phase between new moon and ‧st quarter
IgnorarSpelling and Grammar context sub-menu itemIgnorarSpelling and Grammar context sub-menu item
Chave só para cifrarcreation date and status of an OpenPGP keyClave sólo de cifradocreation date and status of an OpenPGP key
Mostrando página 2. 105 encontrado frases búsqueda de una frase andoriña.Se encuentra en 0,479 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.