Las traducciones a sueco:

  • välkommen       
    (Interjection  )
  • välkomna     
    (Interjection  p)

Otros significados:

 
Que da placer o satisfacción o que es recibido con placer o que es libremente aceptado.

Frases similares en el diccionario de español sueco. (4)

bienvenidavälkommen; välkomna
Bienvenida de WindowsVälkommen till Windows
bienvenidosvälkommen; välkomna
Centro de bienvenidaVälkomstcenter

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "bienvenido", memoria de traducción

add example
¿ Has recibido tu paquete de bienvenida?Har du fått paketet?
La ventana de bienvenida le permite elegir el tipo de ejercicio pinchando en uno de los botones. Los botones están etiquetados con el valor que deberá ser deducido durante los ejerciciosVälkomstfönstret låter dig välja typen av uppgift genom att klicka på en av tre knappar. Knapparna är namngivna med värdet som utelämnas i uppgifterna
Por este motivo, damos la bienvenida al deseo del Parlamento de aceptar el reto de reformar la Unión en esta dirección, pero quisiéramos precisar nuestra postura.Vi välkomnar därför att parlamentet vill anta utmaningen att reformera unionen i denna riktning, men önskar precisera vår ståndpunkt enligt följande:
Yo, que soy de la frontera del noroeste de Irlanda, he sido testigo con el paso de los años del papel tan decisivo que han desempeñado INTERREG I y II, y es un placer para mí dar la bienvenida a INTERREG III.Eftersom jag själv kommer från gränstrakterna i nordvästra Irland har jag sett den viktiga roll som Interreg I och II har spelat under årens lopp, och jag är glad att kunna välkomna Interreg III.
Bienvenida al clubVälkommen till klubben!
En los bancos de la derecha, principalmente, surge la idea, de vez en cuando, de que Europa debería continuar siendo un club de cristianos en el que no son bienvenidos los musulmanes.Särskilt från högerhåll hör man ibland något om att Europa måste förbli en kristen klubb där muslimer inte är välkomna.
Será especialmente bienvenida si la cooperación con Croacia, que forma parte de esta estrategia, es capaz de hacer avanzar las demandas de restitución presentadas por los suabos del Danubio que fueron expulsados tras la Primera Guerra Mundial.Det skulle vara särskilt välkommet om samarbetet med Kroatien inom ramen för Donaustrategin kunde leda till att man gör framsteg i ersättningsfrågan när det gäller de donauschwaber som fördrevs efter första världskriget.
Señora Presidenta, doy la bienvenida al Primer Ministro Topolánek al Parlamento Europeo, y sé por anteriores debates que Europa está en muy buenas manos para los próximos seis meses.(EN) Fru talman! Jag välkomnar premiärminister Mírek Topolánek till Europaparlamentet och vet från tidigare diskussioner att EU kommer att vara i mycket goda händer under de kommande sex månaderna.
Con este espíritu, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene en sus manos el futuro de la Constitución europea, puesto que ahora tiene un mandato definido con un calendario un tanto difícil, sin duda bienvenido en la medida en que dota a la Europa más amplia, la que se reunificará por fin el 1 de mayo, de una Constitución a corto plazo, pero de todos modos un tanto difícil habida cuenta de las elecciones al Parlamento Europeo.I denna anda har ni, herr rådsordförande, den europeiska konstitutionens framtid i era händer, eftersom ni nu har ett definierat mandat med ett något svårt tidsschema, ett som säkerligen är välkommet i den mån det skapar ett större Europa, som till slut kommer att återförenas den 1 maj, med en konstitution inom kort, men det är i alla fall en aning problematiskt med tanke på valet till Europaparlamentet.
Pues bien , señor Presidente , este informe , que indudable mente aporta ideas , ha de ser bienvenido , pero significa un avance con pasos muy pequenitos .Så , herr ordförande , detta betänkande som onekligen till för idéer måste välkomnas men det innebär ett framåtskridande med mycket små steg .
Aun así, bienvenidoVälkommen ändå
No me vas a dar la bienvenida a casa?Ska du inte välkomna mig hem?
Creía haber entendido, como el resto de mis colegas de Irlanda del Norte, que tendríamos la oportunidad de agradecerle la bienvenida que ha dado al pueblo de Irlanda del Norte y, en especial, a los diputados de su nueva Asamblea.Jag förstod, liksom mina kolleger från Nordirland, att vi skulle få möjlighet att tacka er för ert välkomnande av människorna från Nordirland och speciellt ledamöterna i den nya beslutande församlingen.
No sé si debo darle la bienvenida o disculparmeMen ska jag välkomna det eller be om ursäkt?
Bienvenidos a Jurassic ParkVälkommen till Jurassic Park
Señoras y señores diputados, en efecto, debemos hoy dar nuestra más cordial bienvenida a los observadores de Bulgaria y Rumanía, que ya se sientan en nuestro Parlamento.Mina damer och herrar! Vi vill i dag hälsa observatörerna från Bulgarien och Rumänien, som redan tagit plats i vår kammare, varmt välkomna.
Bienvenido capitánVälkommen tillbaka kapten
Señor Presidente, respecto a 1999 sólo puedo decir brevemente lo siguiente: tras la oleada de frío proveniente de Finlandia damos la bienvenida al sol de Portugal.Herr talman, angående år 1999 kan jag bara säga följande helt kort: Efter den finska kylan är Portugals solsken hjärtligt välkommet.
Aprovecho la ocasión para felicitarle por su nombramiento y desearle la bienvenida a esta Cámara.Jag vill ta tillfället i akt att gratulera er till er nya tjänst och att välkomna er till kammaren.
Sin embargo, le recordaría, Presidente Prodi, que la transparencia es un buen modo de combatir no solo el fraude sino también de prevenirlo, y espero sinceramente que, el año que viene, al dar la bienvenida a los nuevos Miembros con instituciones abiertas y transparentes, al igual que con los brazos abiertos, podamos dejar atrás los eventos de los últimos años.Vi vill emellertid erinra er om, ordförande Prodi, att öppenhet är en bra metod, inte bara för att bekämpa bedrägerier, utan också för att förebygga dem, och jag hoppas verkligen att vi nästa år, när vi välkomnar de nya medlemsstaterna med öppna armar och med institutioner där det finns insyn och öppenhet, kommer att kunna lägga de senaste årens händelser bakom oss.
(NL) Señor Presidente, doy la bienvenida al Primer Ministro Balkenende al Parlamento Europeo.(NL) Herr talman! Jag hälsar premiärminister Jan Peter Balkenende välkommen till Europaparlamentet.
Es un bar privado.No eres bienvenidoDet är en privat bar
Bienvenidos al safari, recién casadosVälkomna till safarin, kära nygifta
En conclusión, demos hoy la bienvenida a Rumanía y Bulgaria, pero no con espíritu triunfal, sino de satisfacción por el trabajo bien hecho.Sammanfattningsvis, låt oss välkomna Rumänien och Bulgarien i dag, inte med jubel utan med tillfredsställelse över ett väl utfört arbete.
Mostrando página 1. 4098 encontrado frases búsqueda de una frase bienvenido.Se encuentra en 3,149 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.