Las traducciones a hebreo:

  • סביבת בדיקות 

Oraciones de ejemplo con "entorno de prueba", memoria de traducción

add example
Kgpg-un sencillo entorno gráfico para gpg Kgpg ha sido diseñado para hacer que gpg sea más fácil de usar. He intentado hacerlo tan seguro como me ha sido posible. Espero que le gusteתכנת KGpg היא מעטפת גרפית פשוטה עבור gpg היא נועדה לאפשר שימוש פשוט ב ־ gpg. ניסיתי לעשות את KGpg, בטוחה ככל האפשר. מקווה שתיהנו ממנה
Entonces crea un entorno de presión positivaאז תיצור לחץ סביבתי גבוהה
Si el programa cliente de Epos puede ser hallado por la variable de entorno PATH, simplemente ingrese " say ", de otro modo ingrese la ruta completa al programa ejecutable del cliente Eposאם תכנות הלקוח של Epos תימצא, הודות למשתנה המערכת PATH המוגדר אצלך. פשוט הזן " say ", אחרת הזן את הנתיב המלא לתכנית הלקוח בת־ ההרצה של Epos
Un puerto de inyección en el cromatógrafo se cifra entorno a los ‧ grados centígradosרצה בערך בסביבות ‧ מעלות פרנהייט (כ- ‧ מעלות צלזיוס
El programa de previsualización %‧ no se encuentra. Compruebe que el programa está correctamente instalado y en un carpeta incluída en su variable de entorno PATHאין אפשרות למצוא את תוכנית התצוגה המקדימה % ‧. בדוק שהתוכנית מותקנת כהלכה ושהיא נמצאת בספריה הכלולה במשתנה הסביבה של הנתיב שלך
Sólamente necesitamos hacer una inspección rápida de su residencia, para asegurarnos que el entorno se ajusta a los términos de tu libertad vigiladaאנחנו רק צריכים לעשות, סריקה מהירה של המגוריםלוודא שהסביבה תואמת. לתנאי המבחן שלך
Si Festival se encuentra en su variable de entorno PATH, simplemente ingrese " festival ", de otro modo ingrese la ruta completa al programa ejecutable de Festivalאם Festival נמצא במשתנה־ המערכת PATH, פשוט הזן " festival ", אחרת יש לציין את הנתיב המלא לתכנית בת־ ההרצה של Festival
Le señaló que garantizaba techo y comida y les permitía a todos quejarse sobre sus amos en vez de culparse a sí mismos por la vida sin esperanza que seguramente llevarían en el mundo exterior; cómo el desfile de los mediodías era una bendición porque su escenario era el único lugar con sombra a esa hora; cómo los grupos numerados habían sido determinados de acuerdo a los patrones de comportamiento a los que los humanos recurren para sobrevivir en un entorno opresivo, intentando hacer la vida un poco más llevaderaשהוא הבטיח מזון ומגוריםוהעניק לכולם את הזכות להתלונן על אדוניהם תחת שיאשימו את עצמם על החיים ללא תקווה
El procedimiento supuestamente limpia el entorno de sucesos malos...... recuerdos malosשריפת המרווה כנראה מחטא את האווירה. של אירועים רעים, זיכרונות רעים. כמו גירושים
Si la ruta del programa txt‧pho se encuentra definida en la variable de entorno PATH, solo debe introducir « txt‧pho », sino especifique la ruta completa al programa del ejecutable txt‧phoאם תכנית txt‧pho נמצאת במשתנה־ המערכת PATH שלך, פשוט הזן " txt‧pho ", אחרת יש לציין את הנתיב המלא לתכנית בת־ ההרצה של txt‧pho
Necesito información sobre el tipo de vida que lleva su madre y su entornoויעזור לי מידע על סגנון. החיים של אימך ועל הסביבה הביתית
Estuve haciendo cálculos yo mismo y creo...... el propio acto de intentar contener la energía...... del vacío de nuestro propio espacio- tiempo...... crea un entorno donde las leyes de la física no se pueden aplicarאני עשיתי חישובים משלי ואני מאמין שהפעולה עצמה של נסיון להכיל אנרגית ווקום מזמן- חלל שלנו יוצרת. סביבה שבה חוקי הפיזיקה מפסיקים להתקיים
Bienvenido a KMail %‧Kmail es el cliente de correo electrónico del entorno de escritorio KDE. Está diseñado para ser completamente compatible con los estándares de correo de Internet, incluidos MIME, SMTP, POP‧ e IMAP. KMail tiene muchas características poderosas, descritas en la documentación La página web de KMail ofrece información acerca de las nuevas versiones de KMail %‧ %‧ %‧ Esperamos que disfrute de KMail. Gracias, nbsp; & nbsp; El equipo de KMailברוך בואך אל KMail % ‧ KMail היא לקוח הדוא" ל של סביבת שולחן העבודה KDE. היא מיועדת להיות תואמת בצורה מלאה לתקני הדואר של האינטרנט, כולל POP‧, SMTP, MIME ו־ IMAP. KMail כוללת תכונות רבות־ עוצמה רבות המתוארות ב תיעוד האתר של KMail מציע מידע לגבי גרסאות חדשות של KMail % ‧ חלק מהתכונות החדשות בהוצאה זו של KMail כוללות (בהשוואה ל־ KMail % ‧, אשר היווה חלק מ-KDE % ‧): % ‧ % ‧ אנו מקווים כי תיהנה מ-KMail. תודה, nbsp; & nbsp; הצוות של KMail
Aparentemente cree que tengo... el deber moral de alejarte de este entorno perniciosoהיא חושבת שלהרחיק אותך מהסביבה הלא בריאה הזאת. זאת חובתי המוסרית
Emite pulsos de alta frecuencia...... y registra el tiempo de respuesta para mapear un entornoוע" פ זמן התגובה. ממפה את הסביבה
Ahora con las vainas y la formula, el proceso de desarrollo está en un entorno más reguladoתהליך הפיתוח הוא בסביבה. מבוקרת יותר
Earl, ¿ sabes cuánto me he esforzado para criar...... a estas niñas en un entorno libre de drogas?ארל, אתה יודע כמה קשה עבדתיוהכל בשביל לשים את הבנות? האלה בסביבת סמים בחינם
Estos pilotos llevan trajes... que les protegen de temperaturas entorno a ‧ grados centígradosהנהגים האלו לובשים חליפות. שמגינות עליהם מחום בעוצמה של ‧ מעלות
Obtener información del sistema y del entorno de escritorioקבל מידע אודות סביבת העבודה והמערכת
Inhabilita la captura de depuración. Usted usa habitualmente esta opción cuando usa el entorno gráficoביטול לכידת פלט ניפוי באגים. על פי רוב משתמשים באפשרות זו כאשר משתמשים בממשק המשתמש בגרפי
La jardinería de rocas le enseña al guerrero a manipular sus entornosגינון בסלעים מלמדת את הלוחם לתמרן את הסביבה שלו
Si la ruta del programa Mbrola se encuentra definida en la variable de entorno PATH, solo debe introducir « mbrola », sino especifique la ruta completa al programa del ejecutable Mbrolaאם תכנית Mbrola נמצאת במשתנה־ המערכת PATH שלך, פשוט הזן " mbrola ", אחרת יש לציין את הנתיב המלא לתכנית בת־ ההרצה של Mbrola
Tal vez sólo quería sentirse parte del entorno...... como uno de nuestros agentes encubiertos? שמונה חודשים? אתה מומחה בפשעי מין
Debía morir de manera tal que la única explicación posible fuera... que había sido asesinado por un miembro de su propio entornoהוא היה אמור למות בצורה שההסבר האפשרי היחידי היה. שהוא נרצח על ידי אחד מפמלייתו
Archivos temporales (TempDir) La carpeta donde colocar los archivos temporales. El usuario definido más arriba debe poder escribir en él. Por omisión es «/var/spool/cups/tmp » o el valor de la variable de entorno TMPDIR. ej.:/var/spool/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcקבצים זמניים (TempDir) הספרייה בה יש לשים קבצים זמניים. ספריה זו חייבת להיות ניתנת לכתיבה על ידי המשתמש המוגדר לעיל. ברירת המחדל היא " var/spool/cups/tmp/" או הערך של מישתנה הסביבה TMPDIR. דוגמה: var/spool/cups/tmp/Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Mostrando página 1. 231762 encontrado frases búsqueda de una frase entorno de prueba.Se encuentra en 268,68 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.