Las traducciones a checo:

  • válcový graf   

Oraciones de ejemplo con "gráfico cilíndrico", memoria de traducción

add example
Para diseños tipo GNC-‧ cuyo punto sensible a la fatiga se encuentre en la parte cilíndrica en dirección axial, los defectos externos se mecanizarán longitudinalmente, aproximadamente a la mitad de la longitud de la parte cilíndrica de la botellaU konstrukcí typu CNG–‧, které mají místo citlivé na únavu materiálu ve válcové části ve směru osy, se vnější vady vyhotoví podélně, přibližně v polovině délky válcové části tlakové láhve
Marca o signo invocados en oposición: Marca denominativa FRIBO, registrada en el Reino Unido, para productos comprendidos en la clase ‧; marca gráfica Fribo, registrada en el Reino Unido para productos comprendidos en la clase ‧; marca denominativa FRIBO, registrada en Alemania, para productos comprendidos en la clase ‧; marca gráfica FRIBO, registrada en Alemania, para productos comprendidos en la clase ‧; marca denominativa FRIBO, registrada en Francia, para productos comprendidos en la clase ‧; marca gráfica FRIBO, registrada en Francia, para productos comprendidos en la clase ‧; marca denominativa FRIBO, registrada en Italia, para productos comprendidos en la clase ‧; marca gráfica FRIBO, registrada en Italia, para productos comprendidos en la claseNamítaná ochranná známka nebo označení: Zápis slovní ochranné známky Spojeného království FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis obrazové ochranné známky Spojeného království FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis německé slovní ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis německé obrazové ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis francouzské slovní ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis francouzské obrazové ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis italské slovní ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě ‧; zápis italské obrazové ochranné známky FRIBO pro zboží ve třídě
altura de la parte cilíndrica = altura totalvýška válcovité části láhve = ‧/‧ celkové výšky
para el depósito o los depósitos cilíndricos, la redondez del depósito interno con arreglo al apartado ‧.‧ de la norma ENu válcového zásobníku/válcových zásobníků ovalita vnitřního zásobníku podle EN
Lata, cilíndricaPytel, elastický
Sección cilíndricaNezúžená část
El dispositivo de escape se colocará en la sección cilíndrica con un mínimo de ‧ mallas abiertas en la circunferenciaOkno se vloží do nezúžené části s nejméně ‧ otevřenými oky po obvodu
Aspecto exterior: forma cilíndrica, ligeramente más fino en los extremos ...Vnější vzhled: válcový tvar, mírně zúžený na koncích ...
Necesitamos una sierra cilíndrica y algo de aceite de máquinaPotřebujeme kotoučovou pilu a nějaký strojní olej
forma: cilíndrica con caras planas y canto recto y altoTvar: válcovitý, s plochou horní a dolní stranou a vysokým a rovným řezem
Posición característica de la barra cilíndrica de ensayo en las aberturas del techo móvil y de las ventanillasTypické polohy válcovité zkušební tyče v otvorech otvírací střechy a oken
cilíndrica aplastada típicaválcovitý typicky zploštělý
En los vehículos articulados, el calibrador cilíndrico descrito en el punto ‧.‧.‧.‧ deberá poder atravesar sin trabas la sección articuladaU kloubových vozidel musí být měřicí zařízení podle definice v bodu ‧.‧.‧.‧ schopno projít bez překážek kloubovou částí
una bombona estándar de cuerpo cilíndrico, con dos extremos abombados toriesféricos o elípticos y las aberturas necesariasstandardní válcová nádrž s válcovým pláštěm, dvěma zaoblenými dny buď torosférickými, nebo elipsoidními a požadovanými otvory
El Tekovský salámový syr es un queso graso curado de pasta semidura, ahumado o sin ahumar, de forma cilíndrica y unos ‧-‧ cm de longitud y ‧-‧,‧ cm de diámetroTekovský salámový syr je přírodní polotvrdý zrající plnotučný sýr, uzený nebo neuzený, ve tvaru válce o délce ‧–‧ cm a průměru ‧–‧,‧ cm
Muestreador de cilindro o sacabocados, para tomar muestras cilíndricas de una placa de fibras minerales artificialesodběrač vzorků sedimentu či korkovrt pro odebírání jádrových vzorků z pokrývky UMV
Válvulas con obturador esférico, cónico o cilíndricoKuličkové a kuželové ventily
Al impulsar el impactador contra un péndulo cilíndrico estacionario, la fuerza máxima registrada en cada transductor de carga no será inferior a ‧,‧ kN ni superior a ‧,‧ kN, y la diferencia entre las fuerzas máximas registradas en los transductores de carga superior e inferior no será superior a ‧,‧ kNPři vystřelení nárazového tělesa do nehybného válcového kyvadla nesmí být nejvyšší hodnoty síly naměřené jednotlivými siloměry menší než ‧,‧ kN a větší než ‧,‧ kN a rozdíly mezi nejvyššími hodnotami naměřenými horními a dolními siloměry nesmí být větší než ‧,‧ kN
La pasta de la cuajada se introducirá en moldes de material alimentario, de forma cilíndrica, pudiéndose efectuar un ligero prensado para facilitar el completo desueradoSyrovátková hmota se nalije do forem válcovitého tvaru z potravinářského materiálu, přičemž je možné ji lehce stlačit, aby se usnadnilo úplné scezení syrovátky
Queso elaborado con leche cruda de vaca, de pasta prensada no cocida, de forma cilíndrica con caras planas y canto ligeramente convexoMorbier je lisovaný nevařený sýr ze syrového kravského mléka, plochého válcového tvaru s rovnými podstavami a mírně vypouklým pláštěm
Se utiliza un soporte con filtro abierto dotado de una caperuza cilíndrica perpendicular al filtro y de una longitud exterior comprendida entre ‧ y ‧ mm y exponiendo una zona circular de al menos ‧ mmPoužije se otevřený držák filtru vybavený válcovým krytem sahající mezi ‧ a ‧ mm před filtr a exponující kruhovou oblast o průměru alespoň ‧ mm
El oscurecimiento se extenderá como mínimo hasta el ángulo γ‧ y también como mínimo hasta la parte cilíndrica de la ampolla sobre la totalidad de la circunferencia superior de la mismaZakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ‧ a musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky
Estamos en el nivel ‧ de una estructura subterránea cilíndrica de cinco pisosJsme na ‧. poschodí v pětipatrové podzemní válcové budově, obklopené pevnou skálou
Los embalajes de juguetes contemplados en las letras e) y f) que sean esféricos, en forma de huevo o elipsoidales y las partes separables de los mismos, o los embalajes cilíndricos con bordes redondeados, deberán tener unas dimensiones tales que impidan que se produzca una obstrucción de las vías respiratorias por quedar bloqueados en la boca o la faringe, o alojados en la entrada de las vías respiratorias inferioresPokud má obal hračky podle písmen e) a f) nebo některá jeho oddělitelná část kulovitý, vejčitý nebo elipsovitý tvar nebo tvar válce s oblými konci, musí mít takové rozměry, které zabrání tomu, aby způsobil zamezení přístupu vzduchu v důsledku svého zaklínění v ústní dutině nebo hltanu nebo uvíznutí na vstupu do dolních cest dýchacích
Los higos secos pueden envasarse al natural, en envases de formas diferentes (cilíndricos, en corona, esféricos, en bolsitas) cuyo peso esté comprendido entre ‧ g y ‧ kgSušené fíky mohou být baleny neošetřené do různých typů balení (válcovité balení, věnečky, kruhové balení, sáčky) o hmotnosti od ‧ gramů do ‧ kilogramu
Mostrando página 1. 1474 encontrado frases búsqueda de una frase gráfico cilíndrico.Se encuentra en 5,678 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.