Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
Tant de bo sabés cantarOjalá supiera cantar
Tant de bo paressin de pegar- meOjalá dejaran de pegarme
Tant de bo estigués amb la meva mamàOjalá estuviese con mi mamá
Tant de bo sabés com s' acabarà aixòOjalá supiera cómo acabará esto
Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèficSería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
Tant de bo ja competísOjalá ya compitiese
Tant de bo se n' anés a casa amb la restaOjalá se hubiese ido a casa con los otros
Tant de bo hagués estat pescadorOjala hubiera sido pescador
Tant de bo s' enfonsi!A ver si se hunde
Vols dir que tant de bo estiguessis mort?¿ Quieres decir que ojalá estuvieses muerto?
Tant de bo em creguésOjalá me creyera
Tant de bo es podreixin al fastigós infern d' on vénenOjalá se pudran en ese apestoso infierno del que proceden
No farà rés de bo fins que arribi aquell gallNo correrá hasta que llegue aquel gallo
Suposeu que esteu preparant un document amb el & kword; i que voleu il· lustrar algun punt usant una taula. Encara que el & kword; té la seva funcionalitat per a la inserció de taules, això pot no ser suficient per a les vostres necessitats. Per exemple, podríeu voler usar certs formats de moneda o fer càlculs usant fórmules al full de dades. Ara, algun programador del & kword; podria intentar implementar aquesta funcionalitat. Però el & kword; no seria mai tan bo com el & kspread; en aquest camp, acabaria sent irracionalment complex i el codi font es faria impossible de mantenirSuponga que está preparando un documento en & kword; y quiere ilustrar algún punto usando una tabla. Mientras que & kword; proporciona su propia funcionalidad para la inserción de tablas, esto no puede ser suficiente para sus necesidades. Por ejemplo, puede querer usar ciertos formatos de datos monetarios o hacer cálculos usando fórmulas de una hoja de cálculo. Ahora, algún programador de & kword; ciertamente podría intentar implementar esta funcionalidad. Sin embargo, & kword; nunca sería tan bueno como & kspread; en ese campo; y si intentó implementar toda la funcionalidad que pudiera necesitar, acabaría convirtiéndose en un código fuente irracionalmente complejo e imposible de mantener
L ' única cosa que tornarà a equilibrar la Força... és que en el fons és bo... el seu fill li fa veure que es va equivocar... i que ha arribat l' hora de repensar- s' ho... i obrar correctament... és a dir, desfer- se dels sith i tornar l' equilibri a la ForçaEs lo que devolverá el equilibrio a la Fuerza... si aún le queda una pizca de bondad.Su hijo hace que se dé cuenta de su decisión equivocada... y de que ha llegado el momento de dejar de racionalizarlo. Necesita hacer lo correcto... es decir, deshacerse de los Sith y traer el equilibrio a la Fuerza
Editor d' expressions regulars El que estàs mirant és un editor d ' expressions regulars. La finestra gran del centre és l' àrea d' edició, la part inferior és la finestra de verificació on pots escriure expressions regulars directament. La fila de botons té les accions d' editar. És molt similar als programes de dibuix. Selecciona una eina d' edició per iniciar a editar la teva expressió regular, i clica el botó del ratolí a l' àrea d' edició on vulguis que s' insereixi l' element. Per una descripció més detallada de l' editor llegeix les pàgines info Què és una expressió regular? Si no saps que és una expressió regular, llavors potser sigui bo llegir la introducció a les expressions regularsEditor de expresiones regulares Lo que está viendo en este momento es un editor de expresiones regulares. La parte superior es el área de edición. La parte inferior es una ventana de verificación donde puede probar sus expresiones regulares. La columna de botones contiene las acciones de edición. Es muy similar a la que se puede observar habitualmente en los programas de dibujo. Seleccione una herramienta de edición para comenzar a editar su expresión regular, y pulse el botón del ratón en el área de edición donde desea insertar dicho elemento. Para una descripción más detallada de este editor vea las páginas info ¿Qué es una expresión regular? Si no sabe lo que es una expresión regular, le recomendamos que lea la introducción a las expresiones regulares
No sempre és possible que el servidor X produeixi un beep amb els paràmetres exactes seleccionats, a causa de les limitacions del maquinari. Per exemple, en la majoria de PC el control del volum no és molt bo de manera que el servidor X sembla imitar un so curt i de poca intensitat. Pel que si l' arranjament sembla no produir cap efecte, això pot deures a que el servidor X i/o el maquinari no suporten res millorNo siempre es posible que el servidor X produzca un pitido con las características exactas seleccionadas debido a limitaciones de hardware. Por ejemplo, en la mayor parte de los PCs el control del volumen no es muy bueno de modo que el servidor X parece imitar un sonido de poca intensidad y corto temporalmente. Así, si las opciones parecen no producir ningún efecto, eso se debe a que el servidor X y/o el hardware no soportan nada mejor
No en traurem res de bo de totes aquestes trucadesNo sacaremos nada de todas esas llamadas
Tan de bo fos veritatDesearía que eso fuera cierto
Les imatges de mapa de bits es composen de punts individuals. Aquest tipus de fitxer és molt bo per a fotografies i dibuixos complexos. L' inconvenient d' usar imatges de mapes de bits és que quan canvieu la mida de la imatge en la pàgina, hi ha una pèrdua de detall menor. Els noms de fitxer d' aquestes imatges solen acabar en jpeg, png o gifLas imágenes de bits mapeados se componen de puntos individuales. Este tipo de archivo es muy bueno para fotografías y dibujos complejos. El inconveniente de usar imágenes de mapas de bits es que cuando cambia el tamaño de la imagen en la página, hay una pérdida de detalle. Los nombres de archivo de tales imágenes suelen acabar en jpeg, png o gif
Aquest ús comporta una raonable quantitat de tràfic en xarxa atès que s' envia una imatge del framebuffer, de manera que el Frame Buffer remot funciona millor sobre enllaços de banda ampla, això com una xarxa d' àrea local. Tot i això és possible usar & krdc; sobre d' altres enllaços, però el rendiment no serà tan boLleva una cantidad razonable de tráfico de red enviar una imagen del framebuffer, así Remote Frame Buffer funciona mejor sobre enlaces de banda ancha, como redes de área local. Aun así es posible usar & krdc; sobre otros enlaces, pero el rendimiento no será tan bueno
Però això no és bo pels llibres de sotaPero esto no es bueno para los libros de debajo
El & krita; és part del paquet & koffice;. El & krita; és una aplicació per al retoc fotogràfic i l' edició d' imatges, però sobretot, és una aplicació de dibuix que us permet de creat art original en el vostre ordinador com si treballessiu amb brotxes, pinzells, llapis i tinta o, almenys, ho permetrà algun dia. Treballem contínuament el l' extensió del & krita; i fent-lo més bo en cada aspecte& krita; es parte del paquete & koffice;. & krita; es una aplicación de retoque fotográfico y edición de imágenes pero, sobre todo, una aplicación para pintar que le permitirá crear arte original en su computador como si estuviese trabajando con pintura y brochas, pinceles, pluma y tinta (o, al menos, algún día lo será). Estamos trabajando permanentemente para aumentar la funcionalidad de & krita; y para hacer que & krita; sea mejor en cada una de sus facetas
Tan de bo que aquest tutorial us hagi introduït a les tasques més bàsiques en & kwordOjalá que este tutorial le haya enseñado las tareas básicas más comunes de & kword
Una vegada esteu segur de que és prou bo per a compartir-lo, envieu el fitxer docrc junt amb una descripció de qualsevol informació pertinent sobre quins documents heu usat al repositori de & quantaplus; per a que el pugui usar la comunitat de & quantaplus;. No us fareu ric, però us sentireu gran sabent que heu contribuït al desenvolupament de la millor plataforma de desenvolupament webUna vez que esté seguro de que es lo suficientemente bueno para ser compartido, envíe el archivo docrc junto con una descripción de cualquier información pertinente sobre qué documentos usó al repositorio de & quantaplus; para que lo pueda usar la comunidad de & quantaplus;. No se hará rico, pero se sentirá genial al saber que ha contribuido al desarrollo de la mejor plataforma de desarrollo web
Mostrando página 1. 28641 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 6,003 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.