Las traducciones a español:

  • Genetta genetta   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (20)

gengen; gene
gendrehijastro; yerno
generenero
GenerEnero
gènereclase; sexo; tipo; género; suerte; forma
gènere de contrabancontrabando; mercancía de contrabando
gènere neutregénero neutro
generendiccionario de sinónimos
genetjinete
genetagenetta
genigenia; elfo; duende; trasgo; genio
genistagenista
genitalgenital
genitivagenitivo; genitiva
geniusgenio
genivaencía
Gens CalpúrniaGens Calpurnia
Sant Genís d’ArleGinés de Arlés
Sant Genís de RomaGinés
transferència horitzontal de genstransferencia horizontal; transferencia genética horizontal

Oraciones de ejemplo con "Geneta", memoria de traducción

add example
& Genera tot el codi& Generar todo el código
No et fallarà. – Ja tens genet? – Encara noNo fallará. – ¿ Tienes jinete? – Todavía no
Pàl· lid, et presento en Ted Williams, el genetPálido, este es Ted Williams, el jinete
Genial. Heu solventat tots els exercicis!Genial. Ha solucionado todos los ejercicios
Gens que no hàgim vist abansNada que no hayamos visto antes
Emet un so quan & kmousetool; genera un clic. Això resulta molt útil en el mode arrossegat intel· ligentEmite un sonido cuando & kmousetool; genera una pulsación. Esto resulta muy útil en el modo de arrastre inteligente
No, no gens bona.- Que no va bé, la cosa?La verdad es que no.- ¿ No van bien las cosas?
El calendari julià és un mètode per a identificar la data actual mitjançant el compte del nombre de dies que han passat des d' una data passada i arbitrària. El nombre de dies s' anomena dia julià, abreujat com a DJ. L' orígen, DJ=‧, és l' ‧ de gener de ‧ a. C. (o ‧ de gener de-‧. ‧, a causa de que no va haver-hi un any ‧). Els dies julians són molt útils perque fan que sigui molt fàcil determinar el nombre de dies entre dos esdeveniments simplement restant els números dels seus dies julians. Realitzar aquest càlcul amb el calendari normal (gregorià) és molt difícil, ja que els dies s' agrupen en mesos, que contenen un nombre variable de dies, complicat encara més per la presència d ' anys bixestosEl calendario juliano es un método para identificar el día actual a través de la cuenta del número de días que han pasado desde una fecha pasada y arbitraria. El número de días se llama día juliano, abreviado como DJ. El origen, DJ=‧, es el ‧ de enero de ‧ A. C. (o ‧ de enero de-‧, ya que no hubo año ‧). Los días julianos son muy útiles porque hacen que sea muy sencillo determinar el número de días entre dos eventos, sólo con restar los números de sus días julianos. Hacer ese cálculo con el calendario normal (gregoriano) es muy difícil, ya que los días se agrupan en meses, que contienen un número variable de días, complicado además por la presencia de los años bisiestos
Els astrònoms usen certs dies julians com a punts de referència importants, anomenats èpoques. Una de las èpoques més usada s' anomena J‧, i és el dia julià corresponent a l' ‧ de gener de ‧, a les ‧: ‧ del migdia = DJLos astrónomos utilizan ciertos días julianos como puntos de referencia importantes, llamados épocas. Una de las épocas más utilizadas se llama J‧, y es el día juliano correspondiente al ‧ de enero de ‧, a las ‧ del mediodía = DJ
Em Broadway, que va tirar el genetBroadway Bill que tiró al jinete
Ets un geni bo?¿ Eres un genio bueno?
No té gens de gràcia i ja tinc qui em prepara els arranjamentsNo tiene gracia y ya tengo quien me hace los arreglos
Genera l' índexGenerar índice
Si us plau, espereu mentre es generen les claus de xifratEspere mientras se generan las claves de cifrado
& Genera parella de claus& Generar pareja de claves
Senador, serø genial.- Què? eure- la ballar?Senador, va a ser fantástico.- ¿ El qué? ¿ erla bailar?
Genera l' índex de cerca... Label for searching documentation using custom (user defined) scopeGenerar & índice de búsqueda... Label for searching documentation using custom (user defined) scope
No tinc gens per a tuNo tengo nada para ti
Va ser genial. Vaig anar a Kyoto.Fue genial. Fui a Kioto.
El seu germà no em cau gens bé.Su hermano no me cae nada bien.
Genera partides amb solucióNAME OF TRANSLATORSGenerar partidas con soluciónNAME OF TRANSLATORS
Genera l' índex de cercaGenerar índices de búsqueda
Un cos negre fa referència a un objecte opac que emet radiació tèrmica. Un cos negre perfecte és aquell que absorbeix tota la llum entrant i no en reflecteix gens ni mica. A temperatura ambient, dit objecte hauria d' aparèixer perfectament negre (d' aquí el terme cos negre). D' altra manera, si és escalfat a una alta temperatura, un cos negre començarà a brillar intensament amb radiació tèrmicaUn cuerpo negro hace referencia a un objeto opaco que emite radiación térmica. Un cuerpo negro perfecto es aquel que absorbe toda la luz incidente y no refleja nada. A temperatura ambiente, un objeto de este tipo debería ser perfectamente negro (de ahí procede el término cuerpo negro.). Sin embargo, si se calienta a una temperatura alta, un cuerpo negro comenzará a brillar produciendo radiación térmica
Sembla que hi ha un error al vostre guió. L' intèrpret de python no ha informat de cap error, però el guió no genera cap objecte vàlid. Si us plau corregiu el guió i premeu el botó Acaba un altre cop. ' Edit ' is a verbParece que hay un error en el script. El intérprete de Python no informó de que hubiera errores, pero el guión no genera un objeto válido. Haga el favor de corregir el guión y vuelva a pulsar sobre el botón « Finalizar ». 'Edit ' is a verb
Potser també ets un geniPuede que también seas un genio
Mostrando página 1. 128 encontrado frases búsqueda de una frase Geneta.Se encuentra en 0,379 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.