Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (28)

Bandera dels Estats UnitsBandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats UnitsCongreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats UnitsConstitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats UnitsCorte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’AmèricaCuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’AmèricaDeclaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats UnitsEconomía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiuA Midsummer Night’s Dream
estats units d'amèricaestados unidos
Estats Units d'AmèricaEEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’AmèricaEstados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’EuropaEstados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’AmèricaEjército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’AmèricaFuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats UnitsGran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats UnitsGran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats UnitsSello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats UnitsGuerra Civil Estadounidense
Història dels Estats UnitsHistoria de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennisAbierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats unitspartido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats UnitsPolítica de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats UnitsPresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats UnitsSenado de los Estados Unidos
Vicepresident dels Estats UnitsVicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
La finestra de benvinguda us permetrà escollir el tipus d' exercici clicant en un dels botons. Aquests estan etiquetats amb el valor que s' haurà de deduir durant els exercicisLa ventana de bienvenida le permite elegir el tipo de ejercicio pinchando en uno de los botones. Los botones están etiquetados con el valor que deberá ser deducido durante los ejercicios
KGpg-un entorn gràfic simple per al gpg El KGpg ha estat dissenyat per a fer que el gpg sigui més senzill d' usar. Hem intentat fer-lo el més segur possible. Esperem que el gaudiuKgpg-un sencillo entorno gráfico para gpg Kgpg ha sido diseñado para hacer que gpg sea más fácil de usar. He intentado hacerlo tan seguro como me ha sido posible. Espero que le guste
Si la vostra aplicació està configurada per a que funcioni com a un Client Kolab de & kde;, això no serà necessari. El servidor Kolab‧ es pot encarregar de publicar la vostra informació de lliure/ocupat i en gestionarà l' accés per part dels altres usuarisSi su aplicación está configurada para que funcione como un Cliente Kolab de & kde;, no es necesario. El servidor Kolab‧ se puede preocupar de publicar su información de ocios y ocupaciones y gestionará el acceso para los demás usuarios
Quan l' ombra de fons està activada, els documents que s' han visualitzat a la sessió actual tindran un fons ombrejat. Els documents més recents tenen una ombra més intensaCuando el sombreado de documentos está activo, los documentos que han sido vistos o editados durante la sesión actual tendrán un fondo sombreado. Los documentos más recientes tienen la sombra más fuerte
Està tot llest per a iniciar una pàgina de prova d' impressora. Premeu el botó ProvaEstá listo para iniciar una página de prueba. Pulse el botón Prueba
En general, useu una diapositiva o dibuix només si mostra alguna cosa que afegeix quelcom a allò que esteu dient. Finalment, relaxeu-vos i no intenteu córrer per tota la presentació. Parleu a l' audiència, no per a ells, i recordeu que una presentació és sobre qualsevol missatge que intenteu transmetre. El & kpresenter; és una eina útil. Us pot ajudar a aconseguir transmetre el missatge, però no us pot fer la feinaEn general, use sólo una diapositiva o imagen si muestra algo que añadir a lo que está diciendo. Finalmente, relájese e intente no precipitarse en ningún momento. Hable para ellos, no a ellos y recuerde que una presentación es, ni más ni menos, para transmitir el mensaje que está intentando comunicar. & kpresenter; es una herramienta útil. Puede ayudarle a hacer comprender el mensaje, pero no puede hacer el trabajo por usted
Quan compileu un programa, esteu convertint des d' un fitxer font (que un programador pot editar amb facilitat) en un fitxer binari (el qual usa l' ordinador). Si esteu planejant compilar & kword;, intenteu primer cercar una versió binària de & koffice;. Compareu aquest mètode de distribució amb el de Codi binariCuando compila un programa, está convirtiéndolo de un archivo fuente (que un programador puede editar fácilmente) a un archivo binario (que usa el computador). Si está planeando compilar & kword;, intente buscar primero una versión binaria de & koffice;. Compare este método de distribución con el de código binario
Eliminar un estil de textBorrando un estilo de texto
Useu aquest camp per a establir un número de port estàtic per al servei de compartició de l' escriptori. Tingueu en compte que si aquest port ja està en ús el del servei de compartició de l' escriptori no estarà accessible fins que l' allibereu. És recomanable que assigneu el port automàticament a menys que sapigueu el que esteu fent. La majoria dels clients VNC empren un número de pantalla en comptes del port actual. Aquest número de pantalla és incremental a partir del port ‧, així doncs el port ‧ tindrà la pantalla número ‧. NAME OF TRANSLATORSUse este campo para fijar un puerto estático para el servicio de compartición de escritorio. Dese cuenta de que si este puerto ya está en uso el el servicio de compartición de escritorio no estará accesible hasta que lo libere. Es recomendable que asigne el puerto automáticamente a no ser que sepa lo que está haciendo. La mayoría de los clientes VNC usan un número de pantalla en vez del puerto actual. Este número de pantalla es un incremento del puerto ‧ así que el puerto ‧ tiene la pantalla número ‧. NAME OF TRANSLATORS
La major part de la pantalla està ocupada pel fons Fons. De moment, hi ha una imatge ocupant el fons. Aquesta imatge és el que es sol anomenar fons d' escriptori Fons i podreu canviar-lo per a ajustar el & kde; al vostre gustLa mayor parte de la pantalla está ocupada por el fondo Fondo. De momento, hay una imagen ocupando el fondo. Esta imagen es lo que se suele denominar « fondo de escritorio » Fondo y podrá cambiarlo para adecuar & kde; a su gusto
Marqueu-lo si voleu incloure fitxers que estiguin en la ruta de la carpeta principal. Deixeu-lo sense marcar si esteu començant un projecte des de ceroMárquelo si quiere incluir archivos que estén en la ruta de la carpeta principal. Déjelo sin marcar si está empezando un archivo desde cero
Les galàxies es classifiquen emprant un diagrama de dispersió. L' extrem de la bifurcació classifica a les galàxies el· líptiques en una escala des de la més rodona, que seria una E‧, a les que aparenten ser més planes, que serien classificades com a E‧. Les dents de la dispersió és a on es classifiquen els dos tipus de galàxies espirals: galàxies espirals normals i barrades. Una espiral barrada és una que bombeja el nucli estirant-lo cap enfora en una línia, vist així, literalment tenen com una barra d' estrelles en el seu centreLas galaxias se clasifican usando un diagrama de ajuste en forma de tenedor. En el final del tenedor se sitúan las galaxias elípticas desde la categoría de las más redondeadas, denominadas E‧, a aquellas que parecen más aplastadas, denominadas E‧. Las puas del diagrama clasificador en forma de tenedor es donde se sitúan las galaxias espirales: las espirales normales, y las espirales barradas. Una espiral barrada es aquella donde el bulbo central se estrecha en forma de línea. de modo que aparece como si tuviese una barra de estrellas en su interior
Quan s' han destruït totes les miniaplicacions, el servidor de miniaplicacions s' hauria d' aturar. En canvi, engegar el jvm costa un munt de temps. Si us agradaria mantenir en execució el procés java mentre esteu navegant, podeu establir el temps d' expiració al valor que vulgueu. Per a mantenir el procés java executant-se durant el mateix temps que el procés konqueror, deixeu sense marcar l' opció Aturada del servidor de miniaplicacionsCuando todas las miniaplicaciones hayan sido destruidas el servidor de miniaplicaciones debería cerrarse. Sin embargo la jvm se toma mucho tiempo. Si desea mantener corriendo el proceso java mientras está navegando, puede fijar el tiempo de desconexión a cualquier valor. Para mantener el proceso java ejecutándose todo el tiempo que konqueror esté en marcha, deje la casilla de selección Cerrar el servidor de miniaplicaciones sin seleccionar
S' està esborrant una descripció de tempsEliminando descripción de un tiempo
L' última possibilitat de disposició són les vistes flotants. Vistes que no estan amarrades a la vista principal. Per a desamarrar una vista arrossegueu-la a l' escriptori o bé premeu la fletxeta que hi ha a la nansa i que apunta cap a dalt a l' esquerraLa última posibilidad de disposición es la de vistas flotantes: las vistas no están ancladas a la vista principal. Para desanclar una vista, arrastre el manejador hasta el escritorio o pulse la pequeña flecha del manejador que apunta a la parte superior izquierda
La notificació d' inici tradicional del & kde; ha pres una altra forma, que podreu habilitar i deshabilitar des d' aquí. Normalment quan engegueu una aplicació, obteniu una entrada immediata a la barra de tasques, amb la icona substituïda per una rodeta dentada del & kde; en rotació per a indicar-vos que quelcom està succeint. Podeu habilitar/deshabilitar aquest comportament amb la caixa Habilita la notificació a la barra de tasques i quan està habilitada podeu configurar un valor temporal a la caixa incremental Expiració de la indicació d' iniciLa notificación de inicio tradicional de & kde; ha tomado otra forma, que puede activar y desactivar aquí. Normalmente cuando inicia una aplicación, obtiene una entrada inmediata en la barra de tareas., con el icono reemplazado por la rueda dentada de & kde; en rotación para indicarle que algo está ocurriendo. Puede activar/desactivar este comportamiento con la casilla Activar notificación de barra de tareas, y cuando esté activado puede configurar un valor temporal en la casilla de edición numérica Tiempo de indicación de inicio
La llista en el centre de la pestanya mostra els assistents seleccionats per a aquest esdeveniment, i us permet seleccionar els assistents per a editar-los o eliminar-los. Si us plau, tingueu present que podeu canviar l' ordre dels assistents. Feu clic sobre la capçalera de qualsevol columna (Nom, Correu, Paper, Estat, RSVP) per a ordenar la llista segons aquesta columna. La columna RSVP indica si s' ha o no demanat una resposta a l' assistentLa lista del centro de la solapa muestra los asistentes seleccionados para este evento, y le permite seleccionar los asistentes para editarlos o eliminarlos. Tenga en cuenta que puede cambiar el orden de los asistentes. Haga clic en el encabezado de cualquier columna (Nombre, Correo-e, Rol, Estado, RSVP) para ordenar la lista según esa columna. La columna RSVP indica si se ha solicitado o no una respuesta al asistente
Un estil no pot heretar de si mateixUn estilo no puede heredar de sí mismo
La guia de usuari no pretén substituir als manuals de les aplicacions. Hauríeu de recórrer als manuals per obtenir ajuda al configurar un determinat programa i poder respondre a les preguntes no cobertes en aquest llibre. Si la resposta està fora de l' abast d' aquest llibre, li indicarem a on preciseu anar per obtenir més ajudaLa guía de usuario no pretende reemplazar a los manuales de las aplicaciones. Debería acudir a los manuales para obtener ayuda al configurar un determinado programa y poder responder a las preguntas no contempladas en este libro. Si la respuesta está fuera del alcance de este libro, le indicaremos donde deberá acudir para obtener más ayuda
També és possible dividir una vista en dues vistes. Ambdues vistes estan contingudes en una finestra, i usen les mateixes barres d' eines, barres de menú, & etc; Contrasteu això amb l' efecte de l' ordre Vista novaTambién es posible dividir una vista en dos vistas. Ambas vistas están contenidas en una ventana, y usa las mismas barras de herramientas, barras de menús, etc. Contraste esto con el efecto del comando Nueva vista
& koffice; és un paquet d' ofimàtica totalment integrat que es construeix directament amb la tecnologia KDE. Això te molts avantatges en termes d' integració, funcionalitat, execució, aspecte familiar i més. Totes les tecnologies com & DCOP;, KIO, KParts estan disponibles de forma directa& koffice; es un paquete ofimático totalmente integrado que se construye directamente con la tecnología de KDE. Esto tiene muchas ventajas en términos de integración, funcionalidad, ejecución, aspecto familiar, etc. Todos las tecnologías como & DCOP;, KIO, KParts están directamente disponibles
Hi ha una raó per la qual està tancatHay una razón por la que está cerrado
La configuració del plafó de navegació es pot canviar fent un clic dret a sobre d' una àrea buida a sota de la icona amb pestanya inferior o amb el clic esquerra a sobre del botó de configuració (la icona superior que hi ha a l' anterior instantània, podria no estar present a la vostra configuració). En fer això apareixerà un menú amb les següents opcionsLa configuración del panel de navegación se puede cambiar pulsando con el botón derecho del ratón sobre un área vacía bajo el icono inferior de la pestaña o pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el icono Botón de configuración (el icono superior en la instantánea previa, puede que no esté presente en su configuración). Al hacer esto aparecerá un menú con las siguientes opciones
Almenys un dels ítems del portapapers no ha pogut ser enganxat perquè ja n' existeix un altre amb el mateix nom. Qualsevol altre ítem si que ha estat enganxatAl menos uno de los elementos del portapapeles no se puede pegar porque ya existe un elemento con el mismo nombre. Se ha pegado el resto de elementos
Mostrando página 1. 19651 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 8,156 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.