Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (28)

Bandera dels Estats UnitsBandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats UnitsCongreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats UnitsConstitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats UnitsCorte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’AmèricaCuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’AmèricaDeclaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats UnitsEconomía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiuA Midsummer Night’s Dream
estats units d'amèricaestados unidos
Estats Units d'AmèricaEEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’AmèricaEstados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’EuropaEstados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’AmèricaEjército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’AmèricaFuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats UnitsGran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats UnitsGran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats UnitsSello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats UnitsGuerra Civil Estadounidense
Història dels Estats UnitsHistoria de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennisAbierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats unitspartido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats UnitsPolítica de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats UnitsPresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats UnitsSenado de los Estados Unidos
Vicepresident dels Estats UnitsVicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
Si tot ha anat be, la icona de la unitat de cinta canviarà per indicar que aquesta ha estat muntada, i apareixerà un missatge en la barra d' estat. Llavores, el contingut d' aquesta podrà ser explorat emprant l' arbre de nodes corresponent a la unitat de cintaSi todo ha ido bien, el icono del dispositivo de cinta cambiará para indicar que la cinta ha sido montada, y aparecerá un mensaje en la barra de estado. El contenido de la cinta puede ser entonces explorado usando el árbol de nodos correspondiente al dispositivo de cinta
Assumim que ja esteu familiaritzat amb almenys una interfície gràfica d' usuari, per exemple CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ o & Microsoft; & Windows;. Pel que no explicarem l' ús del ratolí o del teclat sinó que ens centrarem en detalls que esperem us siguin de més interèsPresuponemos que está familiarizado con un interfaz gráfico de usuario, por ejemplo CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ o & Microsoft; & Windows;. Por esta razón no explicaremos el uso del ratón o del teclado, concentrándonos en lo que esperamos que sean cosas más interesantes
Les galàxies es classifiquen emprant un diagrama de dispersió. L' extrem de la bifurcació classifica a les galàxies el· líptiques en una escala des de la més rodona, que seria una E‧, a les que aparenten ser més planes, que serien classificades com a E‧. Les dents de la dispersió és a on es classifiquen els dos tipus de galàxies espirals: galàxies espirals normals i barrades. Una espiral barrada és una que bombeja el nucli estirant-lo cap enfora en una línia, vist així, literalment tenen com una barra d' estrelles en el seu centreLas galaxias se clasifican usando un diagrama de ajuste en forma de tenedor. En el final del tenedor se sitúan las galaxias elípticas desde la categoría de las más redondeadas, denominadas E‧, a aquellas que parecen más aplastadas, denominadas E‧. Las puas del diagrama clasificador en forma de tenedor es donde se sitúan las galaxias espirales: las espirales normales, y las espirales barradas. Una espiral barrada es aquella donde el bulbo central se estrecha en forma de línea. de modo que aparece como si tuviese una barra de estrellas en su interior
Cada línia del visor de text sol estar precedida amb un identificador FD i una marca temporal en format ISO. L' identificador FD es pot usar per a distingir entre les sortides de diferents instàncies de & gnupg; que s' estiguin executant en paral· lel. A continuació de la marca temporal ve el nom del component que és font de la línia del registre, junt amb informació interna entre claudàtors, seguit de la sortida de depuració o de registre original tal i com l' ha imprès el componentCada línea del visor de texto suele estar precedida con un identificador FD y un sello temporal en formato ISO. El identificador FD se puede usar para distinguir entre las salidas de diferentes ejemplares de & gnupg; que estén corriendo en paralelo. A continuación del sello temporal viene el nombre del componente origen de la línea del registro, junto con información interna entre corchetes, seguido de la salida orignal de depuración o registro tal y como la imprimió el componente
Ja s' està executant una altra instància del % ‧. Esteu segur que voleu obrir una altra instància o continueu treballant a la mateixa instància? Tingueu en compte que les vistes duplicades són només de lecturaYa se está ejecutando otra instancia de %‧. ¿Realmente desea abrir otra instancia o prefiere continuar trabajando con la misma instancia? Tenga en cuenta que, desgraciadamente, las vistas duplicadas son de sólo lectura
Mostra l' estat de (parts de) la vostra llista de contactes a una pàgina webNameMostrar el estado de (partes de) su lista de contactos en una página webName
La pestanya Frases us permetrà definir les línies generades automàticament que s' afegiran a la resposta d' un missatge, al reenviar missatges i els caràcters que s' afegiran al davant del text citat. Hi ha tot un seguit de caràcters especials, precedits per & percnt; per a inserir certs valors, els quals só mostrats a la part superior de la secció Frases. Podeu afegir-hi frases de resposta en un idioma diferent al que està predefinit en el & kde; usant el botó Llengua. Això tan sols funcionarà per a les llengües del paquet i‧n que tingueu instal· ladesLa solapa Frases le permite definir las líneas que se añadirán automáticamente a los mensajes de respuesta, los mensajes reenviados y el carácter que se añade delante del texto citado. Hay caracteres que tienen delante & percnt; y que insertan ciertos valores, también mostrados en la parte de arriba de la sección Frases. Puede añadir frases de respuesta para idiomas distinto al predeterminado de & kde; usando el botón Añadir.... Luego puede elegirlo de entre los diferentes idiomas con la lista desplegable Idioma. Sólo funciona para idiomas para los que haya instalado el paquete i‧n correspondiente
Connexió actual Aquesta línia mostra a quin servidor CUPS està connectar actualment el vostre PC per a imprimir i recuperar informació d' impressora. Per a canviar a un servidor CUPS diferent, cliqueu " Opcions del sistema ", llavors seleccioneu " Servidor Cups " i ompliu la informació requeridaConexión actual Esta línea muestra a qué servidor CUPS está conectado su PC actualmente para imprimir y recuperar información de la impresora. Para cambiar a un servidor CUPS diferente, pulse « Opciones del sistema », seleccione « Servidor cups » y rellene la información que se le solicita
El lloc per a canviar el comportament de & VPL;. Podeu fer que es mostri una icona en comptes dels scripts, així com configurar la sincronització del VPL i la vista del codi font quan està actiu el mode dividit. Consulteu per aprendre a activar els diferents modesEl sitio para cambiar el comportamiento de & VPL;. Puede hacer que se muestre un icono en lugar de guiones, así como configurar la sincronización del VPL y la vista del código fuente cuando está activo el modo dividido. En puede aprender cómo activar los diferentes modos
Si no està establerta, & kde; usa ~root/. kde com a directori en el que es desaran les dades personals del root. S' ha introduït per evitar que & kde; sobreescrigui accidentalment dades dels usuaris amb els permisos de root quan l' usuari executa un programa de & kde; després de convertir-se en root amb el comandament suSino está asignada, & kde; utiliza ~root/. kde como el directorio en el que se guardan los datos personales del root. Se ha introducido para evitar que & kde; sobreescriba accidentalmente datos de los usuarios con los permisos de root cuando el usuario ejecuta un programa de & kde; después de convertirse en root con la orden su
Verificar les signatures & smime; sempre implica importar els certificats que contenen. Aquesta opció no té efecte sobre això. Tampoc està relacionada amb la característica auto-key-retrieve (recuperació automàtica de claus), a on & gpg; intenta importar les claus desconegudes des d' un servidor de clausVerificar las firmas & smime; siempre implica importar los certificados que contienen. Esta opción no tiene efecto sobre esto. Tampo tiene relación con la característica auto-key-retrieve (n. t. de recuperación automática de claves);, en la que & gpg; intenta importar las claves desconocidas desde un servidor de claves
Si està marcada s' habilitarà la possibilitat de crear una connexió seguraSi está marcado se activará la posibilidad de hacer conexiones seguras
Habilita l' execució d' scripts escrits amb ECMA-Script (també conegut com a JavaScript) que poden estar continguts dins de les pàgines HTML. Us advertim que la implementació del JavaScript encara no és acabat. Tingueu present, que, com amb qualsevol navegador, l' habilitació de llenguatges d' script pot ser un problema de seguretatHabilita la ejecución de procedimientos escritos en ECMA-Script (conocidos como JavaScript) que pueden estar en las páginas HTML. Tenga en cuenta que, como ocurre con cualquier otro navegador, la activación de los lenguajes de procedimientos pueden generar un problema de seguridad
Cliqueu aquest botó per a esborrar el filtre seleccionat de la llista. No hi ha cap manera de recuperar el filtre una vegada ha estat esborrat, però sempre podeu prémer el botó Cancel· la per a desfer els canvisPulse este botón para eliminar el filtro seleccionado de la lista. No hay forma de recuperar el filtro una vez eliminado, pero siemprepuede usted pulsar el botón Cancelar para deshacer los cambios
Hi ha uns quants mètodes de fer actius els estris (movent el focus a l' estri): clicant-hi, rotant la roda del ratolí sobre l' estri, o usant la tecla Tabulació. L' últim mètode s' usa sovint per la seva velocitat i conveniència per als usuaris. La disponibilitat deles mètodes d' enfocament està controlat per la propietat Política de focus d' un estri donatExisten varias formas de hacer que un widget se vuelva activo (mover el foco al widget): pulsar con un botón del ratón, girar la rueda del ratón sobre el widget o usar la tecla Tab. El último método se usa con frecuencia debido a su velocidad y comodidad para los usuarios. La disponibilidad de los métodos de enfocado está controlado por la propiedad Política del foco de un determinado widget
Els mapes a & kgeography; estan fets amb dos fitxers, un és la imatge del mapa i l' altre conté la seva descripcióEn & kgeography;, un mapa tiene dos componentes: Uno es la imagen, mientras que el otro está formado por los datos correspondientes
El K‧b crearà una imatge % ‧ a partir dels fitxers MPEG donats, però aquests fitxers ja hauran d' estar en format % ‧. El K‧b encara no és capaç de tornar a mostrejar fitxers MPEGK‧b creará una imagen %‧ a partir de los archivos MPEG dados, pero estos archivos ya deben estar en formato %‧. K‧b todavía no remuestrea archivos MPEG
Acció no apropiada: no estàs editant un nivellAcción no válida: no está editando un nivel
Les guies són línies usades per a ajudar-vos a posicionar els patrons. No només podeu usar les guies com a referència visual quan s' alinien els ítems, sinó quen opcionalment, el & kivio; encaixarà els patrons a les guies. Això vol dir que quan la vora d' un patró està a una certa distància d' una guia, aquest es mourà immediatament a la posició de la guiaLas guías son líneas que se usan para ayudarle a ubicar los patrones. No sólo puede usar guías como referencia visual cuando está alineando elementos, sino que & kivio; puede ajustar los patrones a las líneas. Esto significa que tan pronto como el límite de un patrón esté a cierta distancia de una guía, se moverá inmediatamente a la posición de la guía
Permet especificar un nou servidor DNS per usar-lo mentre esteu connectat. En tancar la connexió, aquesta entrada DNS s' eliminarà un altre cop. Per afegir un servidor DNS, teclegeu l' adreça IP del servidor i feu clic a AfegeixLe permite especificar un nuevo servidor DNS para usar cuando este conectado. Cuando la conexión se cierra, se eliminará de nuevo. Para añadir un servidor DNS, teclee la dirección IP del servidor DNS aquí y pulse en Añadir
Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s' empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de les fonts és kdesdk/obj-i‧-linux, llavores OBJ_ REPLACEMENT hauria d' estar establert a s‧ kdesdk‧ kdesdk-objPara transforma el directorio de fuentes en el de compilación se usará una expresión de sed. Así si el directorio fuente es kdesdk/obj-i‧-linux, debería asignar a la variable OBJ_REPLACEMENT el valor s‧kdesdk‧kdesdk-obj
Per a configurar una nova associació de l' agent, premeu el botó Nou.... Introduïu el nom del servidor o domini en la caixa de text en la part superior del diàleg emergent, que està etiquetat com a En connectar al següent llocPara configurar una nueva asociación de agente, pulse el botón Nuevo.... Introduzca el nombe del servidor o dominio en el recuadro de texto en la parte superior del diálogo emergente, que está etiquetado como Al conectarse al siguiente lugar
Una de les eines més poderoses de Kig són els menús, als que podeu accedir fent clic amb el botó dret sobre un objecte o sobre l' espai buit del document. Podeu usar-los per posar noms als objectes, canviar-los el color i els estils de línia, així com moltes altres coses interessantsUna de las herramientas más potentes de Kig son los menús que puede introducir pulsando el botón derecho sobre un objeto o sobre un espacio vacío del documento. Puede usar dichos menús para dar nombre a los objetos, cambiar los colores y los estilos de las rectas, etc
Una vegada hagi estat iniciat el procés de restauració, apareixerà el diàleg Opcions de la restauració. En aquest disposareu de la possibilitat de revisar els fitxers seleccionats, i canviar la carpeta de treball per a la restauracióUna vez que la recuperación ha comenzado, aparecerá el diálogo Opciones de recuperación. En él podrá revisar los archivos seleccionados y cambiar la carpeta de trabajo para la recuperación
Mostrando página 1. 19651 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 3,294 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.