Las traducciones a español:

  • eso es harina de otro costal   
    (Noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

Això són figues d’un altre paneres harina de costal

Oraciones de ejemplo con "Això són figues d'un altre paner", memoria de traducción

add example
Si està marcada, & kmail; podrà carregar imatges externes, fulls d' estil, & etc; des d' Internet quan estigui mostrant un missatge & html;. És altament recomanable el deixar aquesta opció desactivada (encara que això no tindrà efecte si tan sols veieu els missatges en text pla). Afegint referències externes als seus missatges, la gent pot enviar correu brossa (Spam) que podria detectar que esteu mirant el seu missatge. Tingueu present que aquesta opció no afectarà al & Java;, Javascript i als connectors-aquests sempre estan deshabilitats i no són permesos de cap maneraSi está marcado, & kmail; puede cargar imágenes, hojas de estilo externas, & etc; desde Internet cuando está viendo un mensaje & html;. Le recomendamos encarecidamente que deja esta opción sin activar (aunque no tenga efecto si sólo ve mensajes de texto). Al añadir referencias externas en su mensaje, la gente que le envíe spam (correo electrónico no deseado) puede detectar qué y cuándo ha visto cada cosa de su mensaje. Tenga en cuenta que esta opción no tiene efecto sobre & Java;, JavaScript y plugins-están completamente desactivados y no se pueden activar de ningún modo
Voleu saber si un píxel està seleccionat? Això és fàcil usant el mètode isSelected. Però selectedness no és una propietat binària d' un píxel, un píxel pot estar mig seleccionat, poc seleccionat o quasi completament seleccionada. Aquest valor també el podeu obtenir des de l' iterator. Les seleccions són de fet un dispositiu de dibuix de màscara amb un rang d' entre ‧ i ‧, on ‧ és completament deseleccionat i ‧ completament seleccionat. L' iterator té dos mètodes: isSelected () i selectedNess (). Els primer retorna true si hi ha un píxel seleccionat en qualsevol extensió (és a dir, els valor de màscara és més gran que ‧), l' altre returna el valor de màscara¿Quiere saber si un píxel está seleccionado? Pues es muy fácil. Utilice el método isSelected. Pero la selección no es una propiedad binaria del píxel, porque un píxel puede estar medio seleccionado, poco seleccionado o seleccionado casi por completo. Ese valor lo puede obtener del iterador. Las selecciones son realmente una máscara del dispositivo de pintura con un rango entre ‧ y ‧, siendo ‧ completamente deseleccionado y ‧ completamente seleccionado. El iterador tiene dos métodos: isSelected() y selectedNess(). El primero devuelve cierto si un píxel está seleccionado en algún grado (esto es, si el valor de la máscar es mayor que ‧), el otro devuelve el valor de la máscara
Els panells Línia exterior i Visualització prèvia donen una vista general de la presentració sencera. El panell Visualització prèvia té miniatures de cada diapositiva, i permet arrossegar-les per a canviar-ne l' ordre. El panell Línia exterior té un arbre jeràrquic de cada diapositiva, i dels objectes de dins de les diapositives. Igual que a la visualització prèvia, això permet seleccionar els objectes fàcilment, que poden estar coberts per d' altres o ser difícils d' agafar directament a la diapostivaLas zonas Esbozo y Vista preliminar le dan una idea del aspecto de su presentación al completo. La zona Vista preliminar proporciona miniaturas de cada diapositiva y le permite arrastrarlas y soltarlas para cambiar el orden. La zona Esbozo proporciona un árbol jerárquico de cada diapositiva y también de los objetos de cada diapositiva. Al igual que en la vista general, esto le permite seleccionar fácilmente objetos que puedan estar cubiertos por otros o que presenten dificultades para elegirlos directamente de la diapositiva
Tracta totes les galetes com a galetes de sessió. Les galetes de sessió són petites porcions de dades que es desen temporalment a la memòria de l' ordinador fins que sortiu o tanqueu totes les aplicacions que les usen. (p. ex. el navegador). Ben al contrari que les galetes normals, les galetes de sessió, mai no es desen al disc dur o cap altre suport d' emmagatzemament. NOTA: Si marqueu aquesta opció amb l' anterior s' anul· laran les polítiques de galetes per omissió i específiques de lloc. En canvi, això també incrementa la privacitat, ja que totes les galetes s' esborraran en finalitzar la sessió actualConsiderar todas las cookies como cookies de sesión. Las cookies de sesión son pequeñas partes de información que se almacenan temporalmente en la memoria del equipo hasta que se cierran todas las aplicaciones (p. e. el navegador de Internet) que las utilizando
La posició de la Lluna és probablement la més dificultosa de predir a alta precisió. Això es deu a que el seu moviment està força pertorbat per la Terra. També, atès que està molt propera, fins i tot els efectes més mínims que serien indetectables en cossos més distants són perfectament notables en la LlunaLa posición de la Luna es probablemente la más difícil de predecir con gran precisión. Esto se debe a que su movimiento está bastante perturbado por la Tierra. Además, al estar tan cerca, incluso efectos mínimos que serían indetectables en cuerpos más distantes, son perfectamente notables en la Luna
No hi ha una diferència funcional entre cap de les categories. Aquestes són dissenyades per a ajudar-vos a organitzar les associacions de fitxer, però no alteren les associacions d' un mode determinatNo hay una diferencia funcional entre ninguna de las categorías. Estas categorías se diseñan para ayudar a organizar sus asociaciones de archivos, pero no alteran las asociaciones en un modo determinado
Marqueu el quadre de so previ i seleccioneu un fitxer d' àudio de so previ, que sonarà quan un treball de text sigui interromput per un altre missatgeMarque el recuadro de Presonido y elija un archivo de audio presonido, que sonará cuando un trabajo de texto es interrumpido por otro mensaje
Una altre excel· lent font per aprendre a programar per al & kde; són els tutorials de & Qt;. Aquests venen instal· lats amb les & Qt;. Per a veure' ls, obriu el fitxer $ QTDIR/doc/html/index. html en el & konqueror; i deseu-lo com a enllaç. Els tutorials es poden trobar a la secció " Using Qt ". El codi font per a cada lliçó es pot trobar en el directori $ QTDIR/tutorialOtro excelente recurso para aprender a programar en & kde; son los tutoriales en línea de & Qt;. Se instalan con & Qt;. Para verlos, abra $ QTDIR/doc/htmlindex. html en & konqueror; y añádalo a los marcadores. Los tutoriales se pueden encontrar en « Utilizando Qt ». El código fuente para cada lección se encuentra en el directorio $ QTDIR/tutorial
Navegació millorada En aquest mòdul podeu configurar diverses característiques de navegació millorada del KDE. Paraules clau Internet Les paraules clau Internet us permeten escriure el nom d' una marca, un projecte, una celebritat, etc... i anar a la localització rellevant. Per exemple, només cal que escrigueu " KDE " o " Entorn d' escriptori K " al Konqueror per anar a la pàgina inicial del KDE. Dreceres Web Les dreceres web són una manera ràpida d' usar els motors de cerca web. Per exemple, només cal que introduïu " altavista: gínjol " o " av: gínjol " i konqueror farà una cerca a Altavista, buscant " gínjol ". Encara més fàcil: només cal prémer Alt+F‧ (sinó heu canviat aquesta drecera) i introduir la vostra drecera al diàleg d' execució de comandaments KDENavegación mejorada En este módulo puede configurar algunas propiedades de navegación mejorada que ofrece KDE. Palabras clave de Internet Las palabras clave de Internet le permiten introducir el nombre de un producto, un proyecto, una celebridad etc... e ir a la ubicación relevante. Por ejemplo, puede simplemente introducir « KDE » o « K Desktop Environment » en Konqueror para llegar hasta la página de KDE. Accesos rápidos de web Los accesos rápidos de web son un método rápido de utilizar los motores de búsqueda de la web. Por ejemplo, si introduce « altavista: frobozz » o « av: frobozz » Konqueror realizará la petición de búsqueda de « frobozz » en Altavista por usted. Más fácil todavía: basta con pulsar Alt-F‧ (si no modificó esta tecla rápida) e introducir su acceso rápido en el cuadro de diálogo de KDE Ejecutar orden
Les coordenades horitzontals són molt útils per a determinar les hores de sortida i posta d' un objecte en el cel. Quan un objecte té una altitud=‧ graus, aquest estarà sortint (si el seu azimut és & lt; ‧ graus) o ponent-se (si el seu azimut és & gt; ‧ grausLas coordenadas horizontales son muy útiles para determinar las horas de aparición (orto) y ocultación (ocaso) de un objeto en el cielo. Cuando un objeto tiene una elevación de ‧ grados, está apareciendo (si su acimut es & lt; ‧ grados) o desapareciendo (si su acimut es & gt; ‧ grados
Dos entorns fan que & klettres; s' us adapti. Pels nens, la barra de menú i el botó de l' idioma no son visibles, ja que un nen, en principi, no serà qui esculli l' idioma. Un aplicatiu desplegable permet escollir entre diferents nivells. Per a un usuari adult hi ha un altre fons de treball i la barra de menú és present en á presente en l' aspecte adult. Hi ha ‧ fons de treball (aula, àrtic i desert) i es poden configurar les fonts de treballDos modos diferentes le permiten adaptar & klettres; a sus necesidades y tener el habitual interfaz completo o un interfaz reducido. Para un niño, la barra de menús no estará visible. Asumimos que un niño no va a cambiar el idioma por sí mismo. Un desplegable le permite elegir entre los diferentes niveles. Para un usuario adulto, el fondo no es tan infantil y la barra de menús está presente. Existen tres temas diferentes (Infantil, Desierto y Savana) que establecen el fondo y los diferentes tipos de letra
Marqueu el missatge posterior i seleccioneu un fitxer d' àudio de so posterior, que sonarà després que un treball de text continuï després de ser interromput per un altre missatgeMarque la casilla Postsonido y elija un archivo de sonido, que sonará antes de que un trabajo de texto continúe después de ser interrumpido por otro mensaje
Incrementant la correlació pot ajudar a reduir els defectes. La correlació pot abastar de ‧ a ‧. Els valor útils són ‧, ‧ i valors propers a ‧, p. ex. ‧, ‧ o ‧, ‧. L' ús d' un valor alt a la correlació reduirà l' efecte de definició del connectorAl aumentar la correlación puede ayudar en reducir algunos artificios. La correlación puede ir de ‧ a ‧. Valores útiles son ‧ y valores próximos a ‧, como ‧ y ‧. Cuando se use un valor alto de correlación, se reduce el efecto sobre la nitidez del complemento
Les aplicacions que componen & koffice; són capaces d' un alt grau d' integració entre ellesLas aplicaciones que hacen a & koffice; capaz de un buen grado de integración entre ellas
Si escolliu un dels temes Grans, podeu descobrir que algunes finestres són massa grans per al vostre monitor. Us pot ser útil adquirir un monitor més gran. També podeu arrossegar les porcions de la finestra que no siguin visibles cap a l' àrea visible mantenint premuda la tecla & Alt; i arrossegant amb el & BER; cap a qualsevol lloc de la pantalla. Si teniu problemes per a treballar amb el ratolí, també podeu moure les finestres prement Alt; F‧. En el menú desplegable Operacions amb finestres, escolliu Mou. Moveu la pantalla amb les tecles de cursor i premeu Esc; per a finalitzar el movimentSi elige un tema Grande, puede descubrir que algunas ventanas son demasiado grandes para su monitor. Puede ser útil adquirir un monitor más grande. También puede arrastrar las porciones de la ventana que no sean visibles al área visible manteniendo pulsada la tecla & Alt; y arrastrando con el & LMB; a cualquier sitio de la pantalla. Si tiene problemas para trabajar con el ratón, también puede mover las ventanas presionando Alt; F‧. En el menú desplegable Operaciones con ventanas, elija Mover. Mueva la pantalla con las teclas de flechas y presione para finalizar el movimiento. & Esc
Els creadors de l' entorn d' escriptori K, són un grup d' enginyers de programari al voltant del món. El principal objectiu d' aquest grup en el desenvolupament de programari lliure, és el de proveir de programari d' alta qualitat que proporcioni a l' usuari un senzill control sobre els recursos del seu ordinadorLos creadores del entorno de escritorio K son un conjunto de ingenieros de software repartidos por todo el mundo. El objetivo fundamental de este grupo en el desarrollo de software libre, es suministrar un software de gran calidad que proporcione al usuario un control sencillo de los recursos de su ordenador
Traceu la corba de l' altitud del Sol. Assegureu-vos de que la localització geogràfica no estiga a prop de l' equador. Canvieu la data a alguna hora en el mes de juny i llavores una altra vega a una en el mes de gener. Podreu observar fàcilment perque tenim estacions; a l' hivern, el Sol està sobre l' horitzó durant menys temps (els dies són més curts) i la seva altitud mai és gaire altaDibuje la curva de altura del Sol. Asegúrese que la posición geográfica no está cerca del ecuador. Cambie la fecha a algún momento cercano a Junio, y después de nuevo a Enero. Puede ver fácilmente porque tenemos estaciones; en invierno el Sol está por encima del horizonte menos tiempo (en el hemisferio Norte), los días son más cortos, y la altura nunca es muy grande
Un traçador de funcions matemàtiques. Està construït amb un potent analitzador. Podeu traçar diferents funcions de forma simultània i combinar els termes de les funcions per a construir-ne de noves. & kmplot; suporta funcions amb paràmetres i funcions en coordenades polars. Són possibles diversos modes de graella i les traces s' imprimiran amb alta precisió en l' escala correctaUn trazador de funciones matemáticas. Está construído con un potente analizador. Puede trazar diferentes funciones de forma simultánea y combinar los términos de las funciones para construir nuevas funciones. & kmplot; soporta funciones con parámetros y funciones en coordenadas polares. Son posibles varios modos de rejilla y los trazos se imprimirán con alta precisión en la escala correcta
Tots els camps de dalt, excepte numero_ de_ casa, són de tipus text. Canvieu el tipus de camp de numero_ de_ casa a número sencer. Per a fer-ho, cliqueu en una cel· la de la columna Tipus de dada, fila numero_ de_ casa i llavors cliqueu el botó de llista desplegable (també podeu teclejar F‧ o Alt; Baix. Apareixerà la llista de tipus de dada. Seleccioneu el tipus número sencerTodos los campos anteriores, salvo num_casa, son de tipo texto. Puede cambiar el tipo del campo num_casa para que sea número entero. Para ello, pulse sobre una celda de la columna Tipo de dato, fila num_casa y luego pulse sobre el botón de la lista desplegable (también puede presionar F‧ o Alt; Abajo. La lista de tipos de datos debe aparecer. Seleccione el tipo Número entero
Seleccioneu una veu per pronunciar el text. Les veus MultiSyn són d' alta qualitat però són lentes de carregar. Si no es mostren veus, comproveu el camí a l' executable del Festival. Heu d' instal· lar una veu Festival com a mínim. Si heu instal· lat una veu i encara no se' n mostra cap, comproveu la configuració del Festival. (Vegeu el README que ve amb el Festival.) Rescan for voicesSeleccione una voz para sintetizar el texto. Las voces MultiSyn son de alta calidad pero lentas para cargar. Si no se muestra ninguna voz, verifique la ruta al ejecutable de Festival. Usted debe instalar al menos una voz de Festival. Si usted ha instalado una voz pero todavía no se muestra ninguna, verifique su configuración de Festival (lea el archivo README que viene con Fesitval.)Rescan for voices
El valor de color es refereix a com de brillant o d' obscur és un color. Colors amb un valor baix són més negres en aparença. Colors amb un valor més alt són colors més ricsEl valor del color se refiere a cómo de brillante o de oscuro es un color. Colores con valor más bajo son más negros en apariencia. Colores con valor más alto son colores más ricos
Amb la funció Estat de la matèria podeu escollir una temperatura i veure l' estat de cada element a dita temperatura. Així podeu visualitzar amb facilitat, per exemple, quants i quins elements són sòlids a una determinada temperatura. D' aquesta manera podreu aprendre que gairebé tots són sòlids a temperatures molt baixes, i que la majoria són líquids (o fins i tot gasosos) a altes temperaturesCon la función sobre el estado de la materia puede elegir una temperatura y ver el estado de cada elemento a dicha temperatura. Así puede visualizar fácilmente, por ejemplo, cuántos y qué elementos son sólidos a determinada temperatura. De este modo notará que casi todos son sólidos a temperaturas muy bajas, y que la mayoría son líquidos (o incluso gaseosos) a temperaturas altas
Si escolliu un dels temes Grans, podeu descobrir que algunes finestres són massa grans per al vostre monitor. Us pot ser útil adquirir un monitor més gran. També podeu arrossegar les porcions de la finestra que no siguin visibles cap a l' àrea visible mantenint premuda la tecla & Alt; i arrossegant amb el & BER; cap a qualsevol lloc de la pantalla. Si teniu problemes per a treballar amb el ratolí, també podeu moure les finestres prement Alt; F‧. En el menú desplegable Operacions amb finestres, escolliu Mou. Moveu la pantalla amb les tecles de cursor i premeu Esc; per a finalitzar el movimentSi elige un tema Grande, puede descubrir que algunas ventanas son demasiado grandes para su monitor. Puede ser útil adquirir un monitor más grande. También puede arrastrar las porciones de la verntana que no sean visibles al área visible manteniendo pulsada la tecla & Alt; y arrastrando el & LMB; a cualquier sitio de la pantalla. Si tiene problemas para trabajar con el ratón, también puede mover las ventanas presionando Alt; F‧. En el menú desplegable Operaciones con ventanas, elija Mover. Mueva la pantalla con las teclas de flechas y presione para finalizar el movimiento. & Esc
Són alienígenes d' un altre planetaSon alienígenas de otro planeta
Incrementant el paràmetre de filtre de soroll pot ajudar a reduir els defectes. El filtre de soroll pot abastar de ‧ a ‧, però els valors superiors a ‧, ‧ rarament són útils. Quan el valor del filtre de soroll és massa baix, p. ex. ‧, ‧ la qualitat de la imatge serà molt pobra. ‧, ‧ és un valor útil. L' ús d' un valor alt a la correlació reduirà l' efecte de definició del connectorAl aumentar el filtro de ruido puede ayudar en reducir algunos artificios. El filtro de ruido puede ir de ‧ a ‧, pero valores superiores a ‧ no suelen ser útiles. Cuando el valor del ruido de filtro es muy bajo, por ejemplo, ‧, la calidad de la imagen será horrible. Un valor útil es ‧. Cuando se use un valor alto de filtro de ruido, se reduce el efecto sobre la nitidez del complemento
Mostrando página 1. 17585 encontrado frases búsqueda de una frase Això són figues d'un altre paner.Se encuentra en 3,369 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.